Atgriezeniskā saite mācību procesā – kritiskai domāšanai un vērtīgai vērtēšanai • IR.lv

Atgriezeniskā saite mācību procesā – kritiskai domāšanai un vērtīgai vērtēšanai

3
Ilustratīvs attēls no Pixabay.com
Santa Kazaka

Mēs sūtām savus bērnus skolā, jo gribam sagatavot viņus reālajai dzīvei, attīstīt prasmes un iedot zināšanas, kas noderēs arī pēc skolas – gan augstskolā, gan vēlāk profesionālajā un ikdienas dzīvē. Gribam, lai bērni izaug par personībām, kas spēj izsvērti un pārdomāti izvērtēt informāciju, pieņemt lēmumus un saprātīgi rīkoties. Gribam, lai viņi prot domāt kritiski. Tāpēc skolotāju un vecāku uzdevums ir veidot tādu vidi, kurā kritiskā domāšana, līdzatbildība, radošums, lietpratība un citas “pieaugušo dzīvē” svarīgas prasmes ir vērtīgākas par atzīmēm. Viens no šīs vides stūrakmeņiem ir efektīva skolēnu snieguma vērtēšana, sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti.

Kritiskā domāšana – mūsdienu vērtīgākā prasme

Globālo politisko notikumu un masveidīgas, bieži vien pretrunīgas informācijas apstākļos kritiskā domāšana ir ārkārtīgi svarīga gan pieaugušajiem, gan bērniem. Ar jēdzienu “kritiskā domāšana” mēs aptveram svarīgākās domāšanas prasmes, kuru attīstība tuvina spējai padziļināti, izsvērti, atbildīgi vērtēt un izprast lietas, tai skaitā izvērtēt uztverto informāciju, tās ticamību un arī attiecīgi rīkoties.

Skolēni katru dienu skolā veic uzdevumus, kas rosina analizēt, vērtēt un jautāt, iedziļinoties, praktiski izmēģinot un izprotot lietu sakarības. Tāpēc ir svarīgi, ka par domāšanu un problēmu risināšanas prasmēm tiek domāts sistemātiski – mācību procesā un vērtēšanas procesā ar atgriezeniskās saites palīdzību. Ja mācību procesa sākumā skolēnam ir zināms, kāds rezultāts jāsasniedz stundas beigās, un ir zināmi kritēriji, ar kuru palīdzību paveiktais tiks novērtēts, skolēns, saņemot efektīvu atgriezenisko saiti, mācību procesā “aktivizē” kritiskās domāšanas darbību, kas noved pie attiecīgas rīcības.

Kamēr skolēns prasmes vēl tikai apgūst, skolotāja uzdevums ir palīdzēt skaidri apzināties, kas ir tas, ko bērns šobrīd cenšas apgūt, un sniegt tādu atgriezenisko saiti, kas palīdz bērnam izzināt, saprast, secināt un iemācīties vēl labāk.

No kļūdām nav jābaidās tās ir jāpiedzīvo!

Atzīmes nozīmi izglītības procesā veido mūsdienu skolēnu vecāku un vecvecāku pieredze. Un tā vēstī, ka atzīme ir fantastisks motivators! Atzīme ļauj ātri novērtēt situāciju, turklāt nereti komplektā nāk papildu stimuli – piemēram, “ja tev vidējā atzīme semestrī būs tāda vai tāda, Ziemassvētkos uzdāvināsim to un to”. Nenoliedzami iedarbīgi, taču tas ir ārējs motivators, bet ārējā motivācija ir īslaicīga un pārstāj būt efektīva, tiklīdz beidzas apbalvošanas sistēma. Atzīme ir tikai virspusējs secinājums par apgūto, kas nemudina meklēt dziļāk.

Taču dzīvē mēs mācāmies tāpēc, ka gribam kaut ko sasniegt, nevis ārējas motivācijas dēļ. Jo ātrāk veicināsim bērnu izpratni, ka galvenais ir mērķis un ka pastāv līdzekļi, kā pie tā nokļūt, jo veiksmīgāk viņi izmantos savu potenciālu un sasniegs plānoto. Pirmsskolas izglītības iestādes šo pieeju jau sekmīgi īsteno, tagad tā jāpārnes arī uz skolas vidi. Kāpēc ir tā, ka bērni ļoti gaida skolas gaitu sākšanu, bet šī sajūsma drīz vien noplok? Uz skolu bērni dodas motivēti, jo zina, ka tur iemācīsies vēl vairāk; 1. klasē viss vēl ir puslīdz labi, bet tad pamazām bērns saprot, ka viņa vienīgais rīks ir atzīme. Reizēm skolotājs to ieliek, vērtējot subjektīvi, reizēm – par nesaprotamiem, neskaidriem kritērijiem, un bērns zaudē iekšējo motivāciju un apziņu, ka skola ir kaut kas labs.

Turklāt pēdējos 20 gadus skola ir iedvesusi apziņu, ka kļūdīties nedrīkst. Taču kļūdas ir jāpiedzīvo, un no šīs pieredzes ir jāmācās tas, ka mēs spējam uzlabot savu sniegumu un parādīt to nākamajā līmenī. Ja pieaugušais bērnam parāda, kas sanāk labi un ko varētu darīt labāk, bērns iegūst pieredzi – ja plāns nestrādā, savu mērķi var sasniegt citādi, piemēram, uzlabojot plānu, sadarbojoties un mācoties no citiem, ņemot vērā ieteikumus. Ja šādas pieredzes nav, cilvēks neuzdrīkstas kļūdīties, un tiek iznīcināts viņa radošums. Tāpēc centīgie bērni, ja gribat – teicamnieki –, bieži vien uzdrīkstas runāt tikai tad, kad ir pilnīgi pārliecināti par savu atbildi, jo nevar atļauties saņemt sliktu atzīmi. Tāda pati pieeja turpinās arī nākamajos mācību līmeņos un citās dzīves jomās. Šādi cilvēki var iegūt labu izglītību, bet nekad neradīs jaunus risinājumus, nepieņems drosmīgus lēmumus un nemainīs pasauli – tikai tāpēc, ka viņiem ir bail kļūdīties.

Tukša uzslava nav atgriezeniskā saite, bet maldīgs ordenis par izcilību

Skatoties no pedagoga pozīcijām, atgriezeniskās saites sniegšana ir krietni sarežģītāka par atzīmes izlikšanu, jo daudz rūpīgāk un tālāk uz priekšu jāplāno mācību process: jau šodien ir jāzina, kas tiks darīts nākamajā un aiznākamajā stundā, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts skolēnu sniegums. Tomēr palīdzēt bērniem kaut ko iemācīties var nevis ar sarkanas tintes, bet gan ar atgriezeniskās saites palīdzību.

Tiesa, ir vieglāk pateikt, kādai tai nevajadzētu būt, nekā iedot gatavu recepti, kādai tai jābūt. Laikam jau galvenokārt skolotājiem vajadzētu izvairīties no izplūdušiem, neskaidriem teikumiem, liekas pļāpāšanas bez konkrēta kopsavilkuma un personīgiem aizskārumiem. Mums, pieaugušajiem, taču arī ir svarīgi, ka kāds pamana to labo lietu, kas mums ir izdevusies, un ierauga arī to, ko varētu uzlabot, turklāt mums jāmāk pateikt, kā izdarīt vēl labāk. Precīzi ieteikumi vienmēr ir efektīvāki par vispārīgiem uzmundrinājumiem no sērijas “malacis”, “tev izdosies” utt. Ikviens cilvēks sagaida uzslavas, bet tas nepalīdz augt: tukša uzslava ir kā ordenis, kas apliecina, cik fantastiski mēs esam, bet piena upe ķīseļa krastos iemidzina un rada maldīgu sajūtu par paša izcilību, nemudinot tiekties pēc tālākas izaugsmes.

Skolotājiem gan arī nevar daudz pārmest, īpaši tiem, kuri mācījušies padomju laikā, jo viņi paši nav guvuši pozitīvu atgriezeniskās saites pieredzi. Vairums to negūst, arī strādājot skolā, jo stundas vērošanas rezultāts visbiežāk ir nevis kvalitatīva atgriezeniskā saite, bet gan nosodījums par to, kas izdodas ne tik veiksmīgi. Neviens skolotājs nevar iemācīt sadarbību, ja pašam nepatīk sadarboties, un nevar demonstrēt dabisku, labu atgriezenisko saiti, ja pats to nav pieredzējis. Tāpēc skolotājiem ir jāgūst šāda pieredze – profesionālās pilnveides kursos, jogas nodarbībās, mafinu meistarklasēs, gleznošanas darbnīcās, sporta treniņos un jebkur citur, kur vien rodas iespēja pašiem apgūt jaunas prasmes.

Vecāku domāšanai jāpārslēdzas no bērna atzīmju kontroles uz atbalstu mācību procesā

Skolēni jebkurā vecumā ir viselastīgākā, pārmaiņas visātrāk pieņemošā un mainīties visspējīgākā sabiedrības daļa – ja radīsim atbilstošu vidi, bērniem un jauniešiem ar jauno vērtēšanas sistēmu problēmu nebūs. Ar pieaugušajiem ir citādi. Pats galvenais, kam jāmainās, ir sabiedrības attieksme pret mācību sasniegumu vērtēšanu, un tas nav iespējams, kamēr vecāki turpinās paģērēt vienu konkrētu atzīmi un nesapratīs, ka mācīšanās ir process, kurā bērns gūst pieredzi, kļūdās un mācās, kā savu sniegumu uzlabot.

Daudzus vecākus uztrauc tas, ka jaunā vērtēšanas sistēma neparedz skolēniem iespēju labot atzīmes, kas viņiem nepatīk. Taču viņi paši nav pieredzējuši, ka mācīšanās notiek mācību procesā, nevis tad, kad jau ir saņemts vērtējums. Šo pieeju gribētos mainīt un mudināt vecākus atbalstīt gan skolēnus, gan skolotājus, E-klasē biežāk jautājot nevis to, kādas būs viņu bērnu atzīmes pirmajā semestrī, bet gan interesējoties, kā viņu bērni tiek galā ar mācībām, kas vajadzīgs snieguma uzlabošanai un kā viņi paši tajā var palīdzēt.

 

Autore ir izglītības metodiķe, skolotāja, Skola 2030 mācību satura veidotāja

Komentāri (3)

kolpants 13.12.2023. 18.10

Первый вопрос очень простой-сколько лет автор отработала именно учителем и в какой школе.

Daudzus vecākus uztrauc tas, ka jaunā vērtēšanas sistēma neparedz skolēniem iespēju labot atzīmes, kas viņiem nepatīk. Taču viņi paši nav pieredzējuši, ka mācīšanās notiek mācību procesā, nevis tad, kad jau ir saņemts vērtējums. Šo pieeju gribētos mainīt un mudināt vecākus atbalstīt gan skolēnus, gan skolotājus, E-klasē biežāk jautājot nevis to, kādas būs viņu bērnu atzīmes pirmajā semestrī, bet gan interesējoties, kā viņu bērni tiek galā ar mācībām, kas vajadzīgs snieguma uzlabošanai un kā viņi paši tajā var palīdzēt.

Какое-то пугающее заключение. В итоге автор предлагает все-таки оценки ставить, но без возможности их исправить? То есть вгонять ребенка в стресс “если получу плохую оценку, не смогу ее исправить”
Представляю ситуацию-получает ребенок 5 баллов, родитель пишет учителю. Тот отвечает “ничего сделать нельзя, исправить нельзя. Рекомендация: больше учиться”.

Хм, но ведь оценка и показывает, как ученик справляется с учебой.

Насчет что дети радостно бегут в школу после садика. Ну да, часть бежит. Потому что думают, что в школе так же легко, весело, игры. А оказывается, уроки, домашние задания.
Точно так и после ВУЗа выпускник думает, что он сразу будет сидеть и что-то новое придумывать, а оказывается, что работа-это 95% различной рутины и неинтересных задач, но без которых работа не делается.

0
0
Atbildēt

0

Sskaisle 13.12.2023. 17.58

Autore nenoturējās un arī novicināja karogu, ka skolotāji ir ar novecojušo okupācijas laiku pieredzi.

Ļoti kļūdaini noklusējot, ka vēl smagāka problēma ir tā, ka izglītības nozarē ierēdņi sākot ar daiļmēlīti čakšu un skolas mācību pārziņiem- paši ir lielāki okupantu tradīciju nesēji, kā jebkurš ierindas skolotājs.

Sāksim ar metodiku par kompetenču un prasmju ieviešanu. Ko jaunu skolotājiem autores piesauktajos kursos skolotājs var iegūt? Ka stuna jāsāk ar sr un jābeidz ar as stāstīja kursos jau pirms 10-15:gadiem . Tagad ministrijas un rd metodiķi iet pa apli- visu laiku vienu un to pašu- sr un as jābūt
Viss. Punkts.
Šādus tukšmuldēšanas kursus skolotāji spiesti regulāri apmeklēt. Ieslēgtām kamerām obligāti, 3 stundu kursi pēcpusdienā ar 10 min starpbrīdi. Un jau 10x dzirdēto saturu. Notriektas, nomāktas pusmūža sievietes un pacietīgas- tikpat bēdīgas lektores……

Kā uzlabot stundas efektivitāti, ja mācību līdzekļi nav. Ja māc..grām. pietiek uz diviem, un reizēm uz 3 viena sola ? Ja projektori vienu dienu strādā, divas nestrādā?
Ja klasē ir 3 – 4 iekļaujamie bērni, kuri prasa uzmanību?

Saprotama lieta, ka es krāsas sabiezinu. Bet problēmas ir daudz daudz lielākas un skaidrs, ka čakša tās pat nemēģina risināt ar visu savu milzu birokrātu aparātu – desmitiem padomnieku un supermiljoni visa tā ārprāta uzturēšanai

Valstij vajag stulbus cilvēkus un to nu valsts gan sasniegs

0
0
Atbildēt

0

Sskaisle 13.12.2023. 17.46

No raksta nav saprotams, vai atgriezeniskā saite ir tā pati vērtēšana.
Es saprotu, ka atgriezeniskā saite ir tad, kad mācību stundas sākumā skolotājs, vai skolēni !!!- izstāsta, kāds ir stundā sasniedzamais rezultāts- piemēram, to be /būt locīšana abos skaitļos, visās personās. Un stundas beigās- bērniem ir jānivērtē, vai viņi šīs zināšanas ir ieguvuši.
Ja tā, tad es ekspertei gribu oponēt.
Mācību stunda ir 40 minūtes. Jāsasveicinās, jāatzīmē kavētāji, jāizskaidro, ne tikai jānosauc- tas būtu prasti- sasniedzamais rezultāts, tad jānostiprina iepriekšapgūtais, piemēram – personu vietniekvārdi, to locīšana, tad jaunās vielas teorija, tad praktiskie uzdevumi un tad šī atgriezeniskā saite.

Idejas pamatbūtība, ka skolēni paši prot formulēt savu vērtējumu par to, kā apguvuši vielu.

Un tagad parēķiniet, cik no māc. stundas minūtēm bija zināšanu apguvei. Atrēķiniet vismaz kādas minūtes disciplīnas vai organizatoriskiem jautājumiem.

Manuprāt, ar esošo mācību organizācijas modeli – 40 min.māc stunda un 5- 10 min starpbrīdis- nevar , nav iespējams vienlīdz labi apgūt gan zināšanas, gan prasmes par tām reflektēt. Var teikt rupjāk- kā es par to jūtos muldēšana.

Un tieši tāpēc vispārējais izglītības līmenis krītas, ne tikai PISA un ne tikai Lstvijā, bet visur pasaulē.

Skolotāji bēg no skolām, jo sabiedrība no skolotājiem prasa , lai bērniem būtu gan zināšanas, gan prasmes par tām runaat, spriest. Un ….arvien vairāk otrais dominē pār pirmo.

0
0
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu