Trīs soļi, kā skolām celt savu pedagogu kompetenci • IR.lv

Trīs soļi, kā skolām celt savu pedagogu kompetenci

1
Foto - Ieva Makare, LETA
Dace Namsone

Pašlaik profesionālajā pilnveidē visiem pedagogiem māca vienu un to pašu. Ņemot vērā, ka skolotāju vidū Latvijā pastāv lielas atšķirības mācīšanā, vajadzētu nodrošināt iespēju katram skolotājam virzīties uz priekšu, sākot no darīt labāk un beidzot ar konkrētā brīža mācīšanas praksi. Ja profesionālās pilnveides mācības netiks transformētas, cerētās pārmaiņas izglītībā un augstākus mācību rezultātus sasniegt būs grūti.

Pastāv jēdziens – skola kā mācīšanās organizācija. Tas nozīmē, ka skolā visu laiku visi mācās – ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Mācīšanās ir skolas kultūras daļa. Nav tāda limitētā zināšanu daudzuma, ko skolotājam vajag lekciju veidā noklausīties, lai beidzot visu zinātu. Izglītības nozarē nemitīgi nāk klāt jaunas zināšanas par to, kā ir gudrāk rīkoties. Izglītība ir process un profesionāla refleksija, kā darīt labāk. Pedagogu profesionalitātes uzturēšanai nepietiek ar 12 stundu lekcijām gadā. Atslēga ir – ilgtermiņa mācības, kuru centrā ir mācību stunda.

Trīs soļi, kas veicami, lai pedagogu profesionālā pilnveide sniegtu ievērojamu ieguldījumu skolēnu mācību sasniegumos.

1. solis. Plānot profesionālo pilnveidi atbilstoši katra skolotāja mācīšanās vajadzībām

Dati liecina, ka Latvijā pastāv lielas atšķirības mācīšanā. Ja atšķirības ir lielas, viens profesionālās pilnveides veids visiem neder – šāda pieeja nevar nest veiksmīgus rezultātus. Taču šobrīd visiem tiek piedāvāts un mācīts viens un tas pats.

Kas jāmaina: katram skolotājam jāapgūst tieši tās prasmes, kuru viņam trūkst vai ir jāuzlabo un kas varētu dot vislielāko pievienoto vērtību skolēniem.

Profesionālajai pilnveidei ir jāpalīdz katram skolotājam virzīties uz priekšu – darīt labāk, sākot no konkrētā brīža mācīšanas prakses. Taču vispirms ir jānoskaidro: kādas ir katra skolotāja profesionālās mācīšanās vajadzības.

Problēma ir tā, ka tikai dažās skolās ir metodiķi un skolās praktiski nav personāla, kas strādā kā tiešie vadītāji vai profesionālā atbalsta personas skolotājiem. Maldīgs ir uzskats, ka tādi ir vajadzīgi tikai jaunajiem skolotājiem. Piemēram, pašlaik Latvijas skolās tiek mainīta mācīšanas pieeja un tātad sagaidām, ka skolotāji darīs lietas, ko nekad nav mācījušies darīt. Apgūt to var, taču tāpat kā ikvienā situācijā, kurā cilvēks apgūst ko jaunu, ir nepieciešama atgriezeniskā saite. Kurš šo atgriezenisko saiti skolotājam profesionāli var iedot? Ja vēlamies tādus mācību sasniegumus kā Singapūrā, Somijā, Apvienotajā Karalistē vai citās valstīs ar līdzvērtīgiem rādītājiem, ir vajadzīgi mācību vadītāji, kas ar pedagogiem veido profesionālu sarunu, veic izvērtēšanu, sniedz refleksiju. Neieviešot šādas atbalsta personas pedagogiem, skolotāju prakses maiņu būs grūti panākt.

2. solis. Definēt savas izglītības iestādes pedagogu profesionālās pilnveides mērķi

Katram skolotājam vai skolas vadītājam būtu jābūt atbildei uz jautājumu: ko vēlos panākt, apmeklējot konkrēto profesionālās pilnveides pasākumu? Ko tas dos skolēniem? Kas uzlabosies? Jautājums ir: vai tiek domāts, ka jāmācās un jāapmeklē kursi tādēļ, lai turpmāk ikdienā savu darbu darītu labāk? Mērķa trūkums ir milzīga problēma. Ja nav skaidri definēta mērķa, tad nav arī profesionālās pilnveides ietekmes.

Kas jāmaina: realizējot profesionālo pilnveidi, jāiegūst dati par sasniegto. Pilnveide jāturpina, balstoties uz datiem.

Pētniecībā ietekmi mēra četros līmeņos: 1) dalībnieku apmierinātība – vai patīk lektors, norise u.c. un vai gribētu šādus kursus apmeklēt vēlreiz, 2) vai dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, 3) vai dalībnieki apguva jaunas prasmes, 4) vai pēc mācībām reāli praksē ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, 5) kā notikušās pārmaiņas ietekmē skolēnus.

Ikvienu no minētajiem ietekmes līmeņiem var izmērīt. Kā to izdarīt, mēs kopā ar LU SIIC pētnieku grupu esam aprakstījuši monogrāfijā Datu zinātība skolai. Tāpat esam aprakstījuši, kā plānojama profesionālās pilnveides programma – skaidri zinot, uz kuru no ietekmes līmeņiem tiks strādāts.  Skolā ir jābūt mehānismam, kur skolotāja sniegumam tiek sekots līdzi un par darbu skolotājs saņem atgriezenisko saiti. Lieliski, ka jau šobrīd Latvijā ir skolas, kas veido lielas mācīšanās konsultantu grupas – profesionālā atbalsta grupas skolotājiem.

3. solis. Pārliecināties, ka profesionālās pilnveides rezultātā notiek pārmaiņas

Daudzu valstu, tai skaitā Latvijas, problēma ir – tiek tērēts apjomīgs budžets pedagogu profesionālajai pilnveidei, nepārliecinoties, vai ieguldījums nes rezultātus un cerētās pārmaiņas. Vajadzētu būt skolas vidē balstītām mācībām, kuru centrā ir mācību stunda, nevis tādai formai, kāda tā lielākoties ir šobrīd: skolotāju sūtīšanai uz kursiem.

Kas jāmaina: jāievieš prakse ar regulāriem pētījumiem profesionālās pilnveides ietekmes mērīšanai.

Izaicinājums ir: kā panākt ietekmi uz praksi. To nevar panākt, vienkārši uzzinot kaut ko jaunu. Jo jautājums nav par to, ko es zinu, bet gan par to, ko es katrā mācību stundā daru ar to, ko zinu. Noklausoties lekciju, tikai visapzinīgākie skolotāji mēģina un spēj savā praksē bez atbalsta ko reāli mainīt.

 

Autore ir Dr. paed., Latvijas Universitātes vadošā pētniece un monogrāfijas Datu zinātība skolai zinātniskā redaktore

Komentāri (1)

Sskaisle 25.01.2024. 05.38

manā sapratnē , no dzīves īstenibas atrauta spriedelēšana – gluži kā padomju laika, kad skanēja tie lozungi – ja būs dziesma , būs maize, ekonomikai jābūt ekonomiskai.
tas patiesais bardaks skolās ir prātam neaptverams un vel trakāk , ka to esam radījuši mēs – ne putins, ne Baidens un ne citplanētieši

es šausminos par vēstures izņemšanu no mācību priekšmetu saraksta , ka vēstures skolotāji izrādās nav vajadzīgi – mani tas laikam nekad nebeigs šausmināt – tauta bez atmiņas ir kā cilvēks bez atmiņas ….

bet izrādās, ka matemātiķi tāpat ir šausmās par skola2030 sastrādāto, tad varbūt vajadzētu sākt ar auditu IZM – ar pašu mācību procesa īstenotāju iesaisti – ja reiz tā skola2030 ir radījusi tādu bardaku – tad visticamāk kaut kas nopietns ar to ir nošauts greizi

0
0
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu