Četri pamatprincipi efektivitātes veicināšanai • IR.lv

Četri pamatprincipi efektivitātes veicināšanai

Ilustratīvs attēls
Arnis Priedītis

Uzņēmumi ar augstu efektivitātes rādītāju, lai to sasniegtu, iesaista dažādas funkcijas – finanses, tehnoloģijas, personālvadību, u.c. Mēs – Tele2 – jau vairākus gadus strādājam ar nozarē augstāko rentabilitātes rādītāju, kas apliecina mūsu darba efektivitāti. Mani četri pamatprincipi efektivitātes veicināšanai, pie kā cenšamies pieturēties, ir disciplinēta pārvaldība, pārdomāta pieeja darbam, diferenciācija jeb dažādu funkciju nodošana ārpakalpojumā un moderno tehnoloģiju ieviešana. Pievēršot uzmanību visiem šiem aspektiem kopumā, ir iespējams panākt, ka uzņēmums strādā efektīvi. Vienlaikus ir skaidrs, ka ne visiem uzņēmumiem derēs šāda pieeja, jo tas atkarīgs gan no uzņēmuma lieluma, gan nozares, kurā tie strādā, gan citiem ārējiem apstākļiem.

Disciplinētas pārvaldības ieviešana

Daudziem ar vārdiem “disciplinēta pārvaldība” saistās milzīgā birokrātija, taču tas nebūt tā nav. Mūsu organizatoriskā struktūra ir ļoti horizontāla un, ja skatāmies, piemēram, darbinieku skaitu, tad uzņēmumā strādā vismazākais darbinieku skaits, salīdzinot ar citiem šī tirgus spēlētājiem.

Disciplinētu pārvaldību vairāk attiecinām uz to, ka vienmēr savus lēmumus balstām uz to, cik lieli būs ieņēmumi no investīcijām jeb ROI (return on investment), kā arī cenšamies maksimizēt ieguvumus no izmaksām, kas saistītas ar klientiem.

Tāpat mēs uzmanīgi attiecamies pret aktivitātēm, kas nav tiešā veidā saistītas ar ieguvumiem klientiem, kā arī ļoti lielu vērību pievēršam izmaksu kontrolei, kas attiecas uz uzņēmuma pārvaldību, dažādiem procesiem, sistēmām un prasmēm. Piemēram, veicinot vienkāršību un caurspīdīgumu procesos un organizācijas struktūrā kopumā.

Pārdomāta pieeja darbam

Ņemot vērā, ka esam izteikti horizontāla organizācija, ikvienam darbiniekam ir svarīgi domāt un darboties kā konkrētā projekta vai atbildības sfēras īpašniekam. Tas nav viegls uzdevums, tādēļ liela loma ir gan personāla atlases procesam, gan uzņēmuma iekšējai kultūrai. Piemēram, viens no mūsu principiem ir tāds, ka darbiniekam ir ļauts kļūdīties, taču ir svarīgi, ka darbinieks apzinās kļūdu un spēj to nepieļaut nākotnē. Tas ir veids, kā iedrošināt darbinieku uzņemties iniciatīvu un būt atbildīgam par savu darbu.

Mūsdienās, kad dažādu apstākļu ietekmē situācija mainās ļoti strauji, ir svarīgi būt racionāliem, reaģēt ātri un pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus. Viena no mūsu uzņēmuma vērtībām ir insight driven, kas nozīmē, ka mēs savus lēmumus nepieņemam, balstoties uz “vēdera sajūtu”, bet gan uz datiem un citu pieejamo informāciju. Piemēram, mūsu veiktās aptaujas dati liecina, ka tikai 37% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu pirms lēmumu pieņemšanas vienmēr veic rūpīgu uzņēmējdarbības datu analīzi. Manuprāt, ir vairākums lēmumu, kurus nav iespējams pieņemt nekļūdīgi, balstoties tikai uz intuīciju.

Diferencēšanas stratēģija

Biznesa modeļi un stratēģijas ir dažādas, bet mūsu pieeja ir diferencēšana. Proti, mēs izmantojam ārpakalpojumus, ja vien tas ir iespējams un nekaitē klientu apkalpošanai, kā arī izmantojam un veicinām dalīto pakalpojumu centru (Shared Services Center) izmantošanu. Apzināmies, ka neesam profesionāļi visās jomās, tādēļ fokusējamies un veidojam partnerības, lai attīstītu jaunus produktus un pakalpojumus. Šāda pieeja ļauj mums maksimāli novirzīt resursus mūsu pamatbiznesam, lai ieguvēji būtu mūsu klienti.

Modernās tehnoloģijas

Modernās tehnoloģijas ir būtiski mainījušas veidu, kā strādājam un kāda ir mūsu pieeja dažādiem procesiem un lietām uzņēmumā. Protams, ka digitalizācija un automatizācija ir tās, kas palīdz uzlabot darba organizāciju un samazina neefektīva laika patēriņu ikdienas darbu veikšanā. Piemēram, bezpapīra vide, grāmatvedības procesu automatizācija, personālvadības digitalizācija. Pirms pieņemt lēmumu par jaunu vakanci, vienmēr rūpīgi izvērtējam, vai minēto procesu var veikt efektīvāk, varbūt to var vienkāršot. Vienlaikus ļoti rūpīgi skatāmies, lai tehnoloģijas, ko ieviešam, nebūtu sarežģītas un maksimāli palīdzētu cilvēkam, nevis sarežģītu viņa darba vidi.

Manuprāt, ir ļoti būtiski, lai par efektivitātes lietām regulāri tiktu atgādināts dažādos līmeņos uzņēmumā, jo tas ļauj citādāk paskatīties uz lietām un procesiem, ko darām. Turklāt tas ir nebeidzams process, tādēļ ir svarīgi nezaudēt modrību un neieslīgt pašapmierinātībā.

 

Autors ir Tele2 finanšu direktors

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu