D2024/1 • IR.lv
Marģers un gaismcaurlaidīgs laiks
Dzīvība vienmēr atgriežas
Pārspēle
Vītoliņa republika
Proza
Ķ Ķ
Eseja
Proza
Vārds
Stāsts
Proza
Ceturtais stāvs
Stāsts
Proza
Pārspēle
Stāsts
Proza
Abrakadabra
Stāsts
Dzeja
Mani karaļi
Intervija
Dzīvība vienmēr atgriežas
Ar ukraiņu rakstnieci Oksanu Zabužko sarunājas Ilmārs Šlāpins
Recenzija
Cilvēki un vietas
Divās grāmatās ietverta personiskā pieredze
Pārdomas
Kopš TĀ rīta
Gada apskats
Centieni uzrakstīt nepasakāmo
Latviešu proza 2023. gadā
Gada apskats
Latvijas dzeja 2023. gadā
Kopējā aina tverta paaudzes, grupas un scēnas skatījumos
blank-post-image
Saruna
Austrumslāvu faktors
Kādos mītos Krievija balsta vēstījumus par «krieviskā elementa» klātbūtni Latvijas teritorijā kopš aizlaikiem? Un kāpēc tiem pretī mums jāliek savs vēstures stāsts? 
Vēsture
Vītoliņa republika
Latviešu boļševiks pārņem Kalugas guberņas vadību savās rokās