Nefinanšu jeb ilgtspējas ziņošana – kāpēc tā ir svarīga ikvienam? • IR.lv

Nefinanšu jeb ilgtspējas ziņošana – kāpēc tā ir svarīga ikvienam?

Ilustratīvs attēls
Agita Baltbārde

Tas ir gluži normāls un dabisks jautājums, lasītājam ieraugot kārtējo ziņu par to, kad kāds uzņēmums Latvijā ir sācis vai turpina nefinanšu jeb ilgtspējas ziņošanas praksi. Varētu domāt, ka tā taču ir katras kompānijas pašas darīšana, kāda ir pārvaldība, efektivitāte, attieksme pret darbiniekiem un tā joprojām. Tomēr es iebildīšu, jo patiesi ticu – ja nefinanšu ziņošanu īsteno pēc jēgas un būtības, ne tikai tāpēc, ka to prasa regulējums, tad iegūst visas puses – uzņēmums, tā darbinieki, investori, akcionāri un galu galā – sabiedrība. Lūk, vismaz četri ieguvumi, tie nav sarindoti prioritārā secībā, drīzāk mans redzējums un pieredze, vairāk nekā 10 gadus strādājot korporatīvās ilgtspējas jomā.

Nefinanšu ziņošana, pirmkārt, ir atbildība: par savu darbību kontekstā ar sabiedrību un vidi, par saviem darbiniekiem, par investoriem un akcionāriem, kā arī procesu atbilstību likumam, jo neviens nav vientuļa sala.

Ikviens – liels vai mazs – uzņēmums ir tautsaimniecības daļa, tāpēc, ja iekšējie procesi nav sakārtoti, nav caurspīdīgi vai ir neefektīvi, tad finanšu riski attiecas ne tikai konkrēti uz kompāniju, tās īpašniekiem vai akcionāriem, bet arī uz tautsaimniecību kopumā. Tās ir darba vietas, inovācijas, nodokļi un sociālās iemaksas, bieži vien arī kredītsaistības.

Tātad ikvienam no mums vajadzētu būt svarīgi, vai mūsu ekonomikas spēlētāji ir ilgtspējīgi, jo tieši tik, cik ilgtspējīgi būs Latvijas uzņēmumi, tik ilgtspējīga būs arī Latvijas kopējā ekonomika. Ne velti ilgtspējas ieviešana Eiropas mērogā sākās tieši ar Taksonomijas regulējumu (zinātniski pamatotu klasifikācijas sistēmu ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām) finanšu sektorā, ko ikdienā uzņēmumi visbiežāk jūt pēc kredītiestāžu informācijas atklāšanas pieprasījumiem, īpaši finansējuma piešķiršanas lēmumos.

Tieši tāpēc, apzinoties savu lomu un vietu Latvijas tautsaimniecībā, CleanR Grupa ir izvēlējusies sākt nefinašu ziņošanas praksi jau tagad, kaut arī saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvu to būtu jāsāk darīt tikai kopš 2025. gada.

Otrkārt, korporatīvās ilgtspējas ziņojums ir viens no instrumentiem, kā var mazināt tā dēvēto “zaļmaldināšanu” (angliski – “greenwashing”), kas arī ietekmē katra cilvēka maciņu. Domāju, ka daudzi no mums pēdējos gados ir pamanījuši, ka jēdzieni “videi draudzīgs”, “dabisks”, “bioloģisks” vai “ekoloģisks” un pat “zaļš” uz dažādiem produktiem un precēm, reklāmas kampaņās un citviet parādās aizvien biežāk. Tāpat ir uzņēmumi vai pseidoeksperti, kas mēģina veidot savu reputāciju uz klimata neitralitātes mērķu rēķina, atsaucoties uz nepārbaudāmiem datiem un oportūnistiskām iniciatīvām, tādējādi izliekoties “zaļāki”, nekā patiesībā ir.

Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestāžu pētījumā tika konstatēts, ka 42% gadījumu paziņojumi par to, ka precei vai pakalpojumam ir mazāk kaitīga ietekme uz vidi, ir bijuši pārspīlēti, nepatiesi vai maldinoši. Savukārt nefinanšu ziņošana “piespiež” ikvienu būt atklātam, izvirzīt datos balstītus izmērāmus mērķus un uzrādīt konkrētas darbības, ko veic uzņēmums, lai ieguldītu klimata neitralitātē, aprites ekonomikā un “zaļākā” rīcībā, kas reāli apliecina apgalvojumu par produkta vai pakalpojuma vērtību, attaisno reputāciju.

CleanR Grupai klimata ietekmes mazināšana un aprites risinājumi ir ikdiena. Pēdējos gados uzņēmumā esam spēruši būtiskus soļus šajā virzienā – gan īstenojot energoefektivitātes pasākumus, piemēram, ieviešot LED apgaismojumu un nomainot apkures sistēmas, gan investējot vairāk nekā 2,5 miljonus eiro videi draudzīgāka, ar saspiesto dabasgāzi darbināma autotransporta iegādē. 2023. gadā plānojam teju pusi grupas uzņēmumu vieglā autoparka nomainīt ar hibrīda vai ar elektrību darbināmiem spēkratiem.

Līdztekus palielinām investīcijas Latvijas iedzīvotājiem paredzētajā atkritumu šķirošanas infrastruktūrā, tostarp piedāvājam inovatīvus risinājumus. Proti, līdz 2023. gada beigām Rīgā plānots izbūvēt pazemes atkritumu konteinerus daudzdzīvokļu māju pagalmos. Rīgā, Pierīgā un citās CleanR Grupas uzņēmumu apkalpošanā esošajās pašvaldībās iecerēts papildus uzstādīt 100 tekstila konteinerus. Šogad plānoti arī ieguldījumi infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu digitalizācijā, lai atvieglotu iedzīvotājiem atbrīvošanos no liekās elektrotehnikas, lielgabarīta atkritumiem un mazajiem būvgružiem.

Treškārt, tā kā nefinanšu jeb ilgtspējas ziņošana nav iespējama bez faktiskās rīcības un pārmaiņām uzņēmējdarbībā, šis ir arī ieguldījums Eiropas Savienības un līdz ar to arī valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā. Tas skar valsts budžetu un līdz ar to arī iedzīvotāju labklājību, jo valsts līmenī daudz izdevīgāk un saimnieciski gudrāk ir siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju kvotas tirgot, nevis maksāt soda naudas. Tāpat ilgtspējīgā domāšanā neietilpst un nevienam nav izdevīgi maksāt soda naudas par nepietiekamu šķirošanu un otrreizējo pārstrādi.

ES ir izvirzījusi ambiciozus mērķus ­– līdz 2035. gadam būtiski samazināt siltumnīcas SEG emisiju apjomus un līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Tas viss pieprasa cilvēku, uzņēmēju un valsts rīcību jau tagad.

Mūsu ieskatā šis arī aktualizē būtisku jautājumu Latvijas mērogā, kas skar normatīvo aktu un emisiju aprēķinu metožu sakārtošanu, proti, ka valstī tiek pieņemts vienots standarts un pieeja, vēl labāk – izstrādāts emisiju kalkulators un vienoti salīdzināmie faktori, ko var izmantot ikviens uzņēmums. Piemēram, mūsuprāt, vienlīdz svarīgi uzņēmumiem ir rēķināt gan tā dēvēto “oglekļa pēdu” (“footprint”), proti, radītās emisijas, gan “handprint”, kas savukārt ir rīcība, kura kopējās emisijas mazina. Tas dod objektīvu skatu uz to, kur mēs esam kā valsts, kā sabiedrība ceļā uz klimatneitralitāti.

CleanR Grupa ir izvirzījusi mērķi sasniegt klimatneitralitāti savās darbībās līdz 2050. gadam, tāpēc strādājam pie Klimata ietekmes mazināšanas ilgtermiņa stratēģijas. Jau esam izveidojuši datu apkopošanas un analītikas rīku, kurā atbilstoši “The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard” vadlīnijām aprēķināti pirmā tvēruma (tiešās emisijas, kas rodas, sadedzinot degvielu, tehnoloģiskajos procesos vai no dzesēšanas) un otrā tvēruma (netiešās enerģijas emisijas, ko rada importētā elektroenerģija, siltuma un aukstuma patēriņš) oglekļa emisiju apjomi galvenajos biznesa virzienos un noteikta šo emisiju intensitāte. Turpinām apzināt arī trešā tvēruma emisijas (citas netiešās emisijas, kas rodas no izejvielu vai pusfabrikātu ražošanas, atkritumu apsaimniekošanas, izejvielu un produktu transportēšanas u. tml.).

Vienlaikus mēs izprotam, ka, veicot atkritumu dalītu vākšanu, šķirošanu un pārstrādi, nodrošinām būtisku savu klientu un kopumā valsts “oglekļa pēdas” samazināšanu, tāpēc esam apņēmušies ziņošanas nākamajā periodā iekļaut gan radīto emisiju, gan arī novērsto emisiju aprēķinus.

Visbeidzot, ilgtspēja uzņēmumā ir iespējama, tikai rūpējoties par katra uzņēmuma nozīmīgāko balstu, proti, darbiniekiem, kuru labbūtība ir svarīgs un neatņemams mērķis. Tas nav tikai taisnīgs un darba tirgum atbilstošs atalgojums, finanšu atbalsts enerģētiskās krīzes laikā, ikdienā priecīgākos un skumjākos brīžos, tās ir pastāvīgas rūpes par drošību, par procesiem, kas to veicina, par izglītošanu, iekļaušanu un izaugsmi.

No darba devēja skatupunkta Latvijā ir darbaspēka krīze, jo demogrāfija ir statistika, un tā ir nepielūdzama.

CleanR Grupas mērķis personāla labbūtības un izaugsmes veicināšanā līdz 2025. gadam ir sasniegt nulles nelaimes gadījumu skaitu darba vietā, palielināt darbinieku kopējo apmierinātības līmeni, samazināt darbinieku brīvprātīgo mainību un nodrošināt apmācību un izaugsmes apjoma kvalitatīvu palielināšanu administrācijas darbiniekiem.

Šie ir tikai daži ieguvumi, ko dod nefinanšu ziņošana. Varētu uzskaitīt vēl. Tomēr galvenais vēstījums, ko vēlējos nodot, ka ilgtspējas ziņojums ir būtiski vairāk nekā papīrs, ja vien mēs paši to vēlamies, proti, ja gribam, lai darbi saskan ar vārdiem. Es pat teiktu, ka visas sabiedrības un katra Latvijas iedzīvotāja interesēs ir, lai aizvien vairāk uzņēmumu maksimāli ātrāk šo praksi uzsāk, jo ilgtspējas un ētikas prasības tiek attiecinātas arī uz piegādes ķēdēm un sadarbības partneriem. Tas nozīmē, ka sakārtojas sistēma kopumā.

 

Autore ir AS CleanR Grupa valdes locekle

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu