Finanšu nozare gatava vairāk ieguldīt aizsardzības nozarē • IR.lv

Finanšu nozare gatava vairāk ieguldīt aizsardzības nozarē

Latvijas militārās industrijas "Expo" militārās preces Ziedot.lv kampaņas atklāšanas pasākumā 2022.gadā. Tās tiek ražotas Latvijā un par ziedojumiem piegādātas Ukrainas armijai. Foto - Paula Čurkse, LETA
Jānis Brazovskis

Apzinoties, ka valsts drošība ir eksistenciāls jautājums gan Latvijai, gan Baltijas valstīm un Eiropai kopumā, komercbankas ir gatavas plašāk finansēt militārās nozares uzņēmumus, kas attīsta un stiprina valsts aizsardzības spējas. Finanšu nozares asociācija pašlaik ir sarunu procesā ar Aizsardzības ministriju, kā finansētāji varētu vēl plašāk un sekmīgāk iesaistīties un veicināt militārās industrijas ekosistēmas attīstību Latvijā.

Latvijas komercbankas jau pašlaik finansē virkni projektu militārajā un aizsardzības sektorā, jo kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā finanšu nozare ir atcēlusi agrāk vairāku desmitu gadu garumā pastāvojušos stingros ierobežojumus militāra rakstura projektu finansēšanai. Kā liecina statistika par banku piešķirto finansējumu, pērn valsts pārvaldes un aizsardzības projektiem finansējums pieauga par 15%. Tomēr redzam, ka šajā jomā ir liels potenciāls papildu finansēšanai.

Patlaban finanšu nozare sagaida, ka valsts un arī paši šīs jomas uzņēmumi no savas puses veicinātu šādu ilgtspējīgu un atbilstoši pārvaldītu projektu tapšanu un veicinātu vietējo komercbanku un arī citu finansētāju piesaisti militārā sektora finansēšanā.

Pēdējo divu gadu laikā bankas vairākkārt ir izmantojušas iespēju gūt padziļinātu ieskatu militārās nozares uzņēmumu iecerēs, ņemot vērā sadarbības memorandu, kas starp Aizsardzības ministriju un asociāciju tika parakstīts 2021. gada vasarā. Šī vienošanās paredz, ka kredītiestādes, vērtējot pakalpojuma sniegšanu un finansējuma piešķiršanu militārās industrijas uzņēmumiem, var izmantot Aizsardzības ministrijas apliecinājumus par veiktajām komersantu pārbaudēm. Tā tiek mazināts birokrātiskais slogs, jo ministrija, saskaņā ar likumos sniegtajām pilnvarām, jau veic padziļinātu militārajā komercdarbībā iesaistīto personu pārbaudi, kā arī saņem drošības dienesta atzinumus, kas kredītiestādēm nodrošina papildus pārliecību par attiecīgo uzņēmumu uzticamību. Tomēr šis memorands neizstāj nepieciešamību arī pašos uzņēmumos nodrošināt to riska profilam atbilstošu iekšējo kontroles sistēmu un labu uzņēmuma pārvaldi.

Tātad tagad ir būtiski paplašinātas militārās jomas finansējuma iespējas, tas arī attiecas uz finansējuma piesaisti no ALTUM un, protams, komercbanku puses. Šobrīd nozare ir aktīvā dialogā ar aizsardzības sektoru arī par citu finanšu instrumentu piesaisti, kas veicinātu militārās industrijas attīstību.

Asociācija uzskata, ka investīcijas militārajā nozarē, tai skaitā inovācijās drošības jomā, veicinās uzņēmējdarbību Latvijā. Virkne vietējo uzņēmumu jau ir kļuvuši par aizsardzības nozares partneriem, un Latvijai ir iespēja kļūt par vienu no reģionāliem militārās rūpniecības centriem. Kā zināms, par plāniem strauji attīstīt militāro rūpniecību pēdējā laikā ir paziņojušas Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, kā arī NATO vadība. Tāpēc finanšu sektors ir ieinteresēts finansēt šo jomu Latvijā un sagaida no uzņēmējiem labi izstrādātus un atbilstoši pārvaldītus projektus militārajā rūpniecībā un ar to saistītās jomās.

Kā zināms, Saeimā tiek skatīts Aizsardzības industrijas likumprojekts, kas aizsardzības industrijas pārstāvjiem nodrošinās skaidrus nosacījumus attiecībā uz drošības prasībām, atbalstu attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī sadarbību ar aizsardzības nozari. Likumprojektā runāts arī par finansējuma piesaisti, nosakot, ka viens no aizsardzības industrijas atbalsta pasākumiem būtu privāto tiesību juridisko personu un fizisko personu līdzfinansējuma un investīciju, tai skaitā ārvalstu investīciju, piesaiste inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma tehnoloģiju un produktu tapšanai. Asociācija no savas puses ir gatava sniegt arī savu ekspertīzi attiecībā uz liela apjoma projektu finansēšanu un ieguldījumiem pievilcīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā, kopīgi veidojot spēcīgu arī ārvalstu investīcijām un jaunākajām tehnoloģijām pievilcīgu, starptautiski konkurētspējīgu Latvijas aizsardzības industrijas ekosistēmu.

 

Autors ir Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu