Tiltu būvēšana starp augstskolām un industrijas uzņēmumiem – visiem izdevīga sinerģija • IR.lv

Tiltu būvēšana starp augstskolām un industrijas uzņēmumiem – visiem izdevīga sinerģija

Ilustratīvs attēls no Pixabay.com
Dace Bandere

Darbaspēka trūkums gan individuāliem uzņēmumiem, gan Latvijas ekonomikai kopumā iezīmējas kā viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai noturētu attīstības un inovāciju tempus. Augstskolas ir tās, kas sagatavo kvalificētus speciālistus darba tirgum, tāpēc nozaru uzņēmumu un augstāko izglītības iestāžu daudz ciešāka sadarbība ir kritiski svarīga, lai darba tirgū nonāktu speciālisti ar uzņēmējiem aktuālām zināšanām un prasmēm. To var panākt tikai ciešā ikdienas sadarbībā starp uzņēmumiem un mācību iestādēm.

Mēs Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ļoti labi apzināmies, ka mums ir jāspēj nodrošināt zināšanas un prasmes, kas jaunajam speciālistam palīdzēs atrast darbu un nodrošinās, ka viņš šajā darbā spēj paveikt no viņa prasīto. Tieši tāpēc nesen noslēdzām arī sadarbības līgumu ar vienu no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem AS Olainfarm, lai pie šiem jautājumiem varam kopīgi strādāt un veidot abpusēji produktīvu sadarbību. Olainfarm no savas puses apņemas ne vien līdzdarboties studiju programmu uzlabošanā, bet arī nodrošināt praksi un bāzes vietas mūsu studentu zinātniskajiem pētījumiem. Mēs savukārt nodrošināsim gan atbilstošu speciālistu sagatavošanu, gan arī iesaisti jaunu produktu izstrādē un nozarei aktuālu pētījumu veikšanā. Tādējādi veidojam spēcīgus pamatus farmācijas nozares attīstībai ilgtermiņā, kas Latvijā ir viena no eksportspējīgākajām un augstākās pievienotās vērtības nozarēm.

Sadarbības potenciāls

Tehnoloģiskais progress un globalizācija vietējiem uzņēmumiem atver durvis uz pasaules tirgiem daudz plašāk. Taču nemainīgi cilvēku zināšanas un prasmes ir neaizvietojamas ne ar jaunām iekārtām, ne mākslīgo intelektu, jo īpaši augsti kvalificētu speciālistu gadījumā. Un šeit būtiska loma ir izglītības iestādēm – gan augstskolām un universitātēm, gan koledžām un profesionālajām vidusskolām. To galvenais uzdevums ir sagatavot speciālistus, kuriem ir ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas. Taču arī nozaru uzņēmumiem ir jābūt gataviem iesaistīties un palīdzēt izglītības iestādēm pielāgot mācību programmas, praktizēties un apgūt darba vidē balstītas prasmes.

Jaunu medikamentu izstrādes process nozīmē gan zināmus riskus, gan izmaksas, tādēļ līdz tam slēgtie industrijas uzņēmumu inovācijas procesi tiek arvien vairāk atvērti, pētniecības jomā sadarbojoties ar universitātēm vai zinātniskajiem institūtiem. Latvijā situācija ir nedaudz citādāka, jo medikamentu ražotāji vienmēr ir bijuši ciešā sadarbībā ar pētniecības un akadēmiskajām institūcijām, taču līdz ar moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām tā paver jaunas iespējas.

Ekonomikas stiprināšana

Farmācija jau gadu desmitus ir viena no spēcīgākajām Latvijas tautsaimniecības jomām ar ļoti augstu eksportspēju. Turklāt šī ir nozare, kurā esam arī tikuši daudz tālāk nekā mūsu kaimiņvalstis. Ar to noteikti varam lepoties, taču jādara viss, lai nozare arī turpmāk varētu attīstīties un augt, īpaši ņemot vērā arī globālās tendences un farmācijas nozares potenciālu. Zāļu, medicīnas ierīču ražošana un biotehnoloģijas ir starp vadošajām nozarēm visā pasaulē, un Latvijai ir jāizmanto mūsu farmācijas nozares pieredze un kompetences, lai nostiprinātu savu vietu arī starptautiskajā arēnā. Latvijai ir visi priekšnoteikumi, lai ar atbilstošu valsts atbalstu, investīcijām un resursiem pierādītu sevi gan zinātnē un pētniecībā, gan arī farmaceitisko produktu ražošanā. Rūpnieciskajai ražošanai Latvijā ir sena vēsture. Lielākie nozares uzņēmumi darbojas jau vairāk nekā 50 gadus, kas tik spēcīgas konkurences apstākļos, kāds ir globālais zāļu tirgus, ir ļoti daudz, īpaši tik mazai valstij kā Latvija.

Mūsu priekšrocība noteikti ir tā, ka industrijas uzņēmumiem vienmēr ir bijusi ļoti cieša sadarbība ar vietējiem zinātniekiem. Farmācijas nozare pasaulē attīstās ļoti strauji, tāpēc vietējiem uzņēmumiem ir jābūt kopsolī ar laiku, lai tie saglabātu konkurētspēju, un bez zinātniskiem pētījumiem un atklājumiem tas nav iespējams.

Pagājušā gada sākumā tika atklāts RSU Farmācijas studiju un pētniecības centrs. Tajā ir izveidota unikāla laboratoriskā infrastruktūra – tablešu preses, tostarp stimulatorā, kā arī kompakcijas, kapsulēšanas, ekstrūzijas, mikronizācijas un citas iekārtas. Šis centrs ir kā tilts starp akadēmisko vidi un farmācijas industriju, aizpildot trūkstošos posmus cieto zāļu formu izpētē un izstrādē, un pievēršoties tādiem farmācijas nozarei globāli būtiskiem jautājumiem kā, piemēram, slikti šķīstošo aktīvo vielu tehnoloģisko procesu pilnveidošana. Ieguldījumi izpētes infrastruktūrā ir nesuši augļus. Nepilna gada laikā ir tapušas 48 zinātniskās publikācijas, balsoties uz pētījumu rezultātiem. Jāpiebilst, ka RSU pētnieki savā ikdienas darbā sadarbojas ar kolēģiem no dažādām pasaules valstīm.

Var teikt, ka līdz ar centra atklāšanu ir sākusies jauna ēra rūpnieciskās farmācijas zinātnē! Savukārt vēl ciešāka sadarbība ar nozares uzņēmumiem, piemēram, Olainfarm sniegs ieguvumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo RSU sagatavo farmaceitus, kuri specializējas arī rūpnieciskajā farmācijā, kā arī citus veselības aprūpes speciālistus, kuru pakalpojumus izmanto pilnīgi visi Latvijā dzīvojošie. Tajā pašā laikā spēcīgi nozares uzņēmumi ar augstu eksportspēju veicinās visas valsts ekonomisko izaugsmi un labklājību.

 

Autore ir Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekāne

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu