Kāpēc soft skills arvien vairāk ietekmē darbinieku konkurētspēju? • IR.lv

Kāpēc soft skills arvien vairāk ietekmē darbinieku konkurētspēju?

Endija Kaševska

Lai gan profesionālās iemaņas jeb hard skills ir būtisks priekšnosacījums darba pienākumu veikšanai, patlaban vairāk nekā jebkad agrāk darba tirgū tiek novērtētas darbinieku vispārīgās prasmes jeb soft skills. Kā liecina profesionālās sociālo mediju platformas LinkedIn 2022. gadā apkopotie dati, vispārīgās prasmes jau tagad tiek norādītas 78% darba sludinājumu, un to nozīme dažādās nozarēs arvien pieaug. Kāpēc vispārīgās prasmes kļuvušas tik svarīgas un kā tās ietekmē darba ņēmēju konkurētspēju?

Tā paša pētījuma dati rāda, ka kopš 2015. gada darba ņēmēju norādīto prasmju kopums ir mainījies 25% apmērā, bet līdz 2025. gadam tas būs mainījies jau 41% apjomā. Tātad mēs runājam par ļoti mērķtiecīgu darbaspēka transformāciju.

Lai gan darbinieku profesionālās iemaņas ir ļoti būtiskas un šobrīd arvien augstāk tiek vērtētas prasmes klientu apkalpošanā, pārdošanā, biznesa vadībā, mārketingā, inženierijā, grāmatvedībā, programmēšanā un citās jomās, esmu pārliecināta, ka mūsdienās tās ir kļuvušas par spēcīgu pamatu vispārīgo un sociālo prasmju attīstīšanai, bez kurām darbinieku konkurētspēja darba tirgū ir būtiski apgrūtināta. Ne velti darba devēji aktīvi piedāvā dažāda veida apmācības par, piemēram, laika plānošanu, stresa noturību, līderību, darbu komandā u.tml., apzinoties sociālo prasmju nozīmi. Arī Bite līdztekus dažādām apmācībām, kas palīdz pilnveidot profesionālās prasmes, piedāvā darbiniekiem iespēju apgūt, piemēram, prasmes radoši domāt, plānot laiku, pārvaldīt stresu, balansēt darbu ar privāto dzīvi u.tml.

Vispārīgo prasmju nozīmi ietekmējis arī patlaban aktuālais hibrīdais darba modelis. Piemēram, ja darbinieki ikdienā nesatiekas vai strādā attālināti vismaz dažas dienas nedēļā, spējas komunicēt un individuāli plānot laiku ieņem būtiski augstāku nozīmi. Vēl viena vispārīgā prasme, kas ir bijusi ļoti pieprasīta pēdējo divu gadu laikā un turpinās tāda būt, ir spēja pielāgoties – turklāt šajā gadījumā vairs nav runa par darba modeli un pielāgošanos tam, runa ir par spēju nemitīgi pārfokusēties no viena uzdevuma vai no vienas biznesa prioritātes uz citu.

To veicina nemitīgie tirgus izaicinājumi, nestandarta situācijas, pieaugošie konkurences apstākļi un tehnoloģiju attīstība. Darba devēji meklē prasmīgus darbiniekus ar augstām pielāgošanās spējām, analītisko domāšanu, orientētus uz sadarbību, ar labākām laika plānošanas un problēmu risināšanas spējām un attīstītām komunikācijas spējām, tādā veidā stiprinot savu konkurētspēju ar daudzpusīgiem cilvēkresursiem, kas, vienkāršiem vārdiem sakot, nemierīgā jūrā nemēdz apjukt.

Darba devēji vēlas savā komandā profesionālus darbiniekus, kuri vienlaikus spēj adaptēties un māk sadarboties. Arī biznesa un finanšu ziņu medija CNBC pērn publicētā pētījumā atklāts, ka 93% darba devēju vēlētos CV redzēt arī vispārīgās prasmes.

Līdz ar to varu apgalvot, ka profesionālo un vispārīgo prasmju kopums ir kļuvis par vienotu mehānismu, kas viens bez otra īsti vairs nespēj pastāvēt. Daudziem var šķist, ka ir specialitātes, kur no darba ņēmēja netiek sagaidīts vairāk par spējām “būt precīziem ar skaitļiem un programmēšanas kodiem”, taču tā ir pagātne, kur bieži mēdz kavēties darba ņēmēji, kas vairās no pārmaiņām un strauji zaudē savu konkurētspēju.

Arī telekomunikāciju nozarē, kur raksturīga dinamika, inovācijas un pārmaiņas, pieprasītas ir gan tehniskās, gan vispārīgās prasmes. Nozare ir strauji augoša, kurā nepieciešamas spēcīgas problēmu risināšanas spējas un zināšanas par nozares tendencēm, spējot operatīvi reaģēt. Piemēram, šajā nozarē pārdošanas jomas pozīcijās neiztikt bez labām prezentēšanas prasmēm, empātijas un saskarsmes spējām.

Ņemot vērā, ka patlaban atkal esam uz milzīgu pārmaiņu sliekšņa, ieviešot 5G tehnoloģiju, esmu pārliecināta, ka tuvākie gadi spilgti parādīs – priekšplānā izvirzās tie darba devēji, kas pulcējuši sev apkārt talantus, kuriem soft skills netrūkst.

 

Autore ir IKT pakalpojumu sniedzēja Bite Klimata kontroles vadītāja

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu