Akmens laikmets apdrošināšanā tuvojas beigām • IR.lv

Akmens laikmets apdrošināšanā tuvojas beigām

Ilustratīvs attēls
Jānis Lucaus

Apdrošināšanas industrijas tehnoloģiskā attīstība no banku sektora atpaliek par vismaz 10 gadiem. Lai gan apdrošināšanas nozarē inovācijas ienāca krietni vēlāk, tai ir arī zināmas priekšrocības, jo ir iespēja mācīties no banku pieredzes un arī kļūdām un ar salīdzinoši lielu precizitāti prognozēt nākamos nozares tehnoloģiskos attīstības posmus.

Vēl pavisam nesen bankas bija izteikti skeptiskas par finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu spēju (Revlout, N26, Wise u.c.) iekarot savas pozīcijas un noturēties tirgū. Tomēr tās ne tikai ieguva lietotāju uzticību, bet arī izraisīja strauju nozares tehnoloģisko izrāvienu, tai skaitā lika sarosīties arī bankām. Tam sekoja nākamais nozares attīstības lēciens ar atvērtās sadarbības platformas jeb open banking iniciatīvu, kas deva iespējas licencētiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem saņemt pieejas banku klientu datiem un piedalīties inovatīvu risinājumu izstrādē.

Iespējas, ko sniegs atklātā apdrošināšana

EIOPA (apdrošināšanas jomu uzraugošā iestāde Eiropas Savienības līmenī) ir noslēgusi publiskas konsultācijas par open insurance jautājumu, apkopojot ieinteresēto pušu viedokļus. Nākamais posms ir atbilstoša normatīva regulējuma izstrāde.

Regulējuma ieviešana Eiropā būs milzīgs solis nozares attīstībā, kas nodrošinātu tiesības visiem nozares dalībniekiem piekļūt ar apdrošināšanu saistītajiem klientu datiem un tos koplietot. Tas nozīmēs, ka nākotnē klients piekritīs datus par sevi nodot lietošanā citiem tirgus spēlētājiem, un datu turētājam būs pienākums dalīties.

Plānotā regulējuma mērķis ir uzlabot nozares pakalpojumu kvalitāti un attīstīt nozares tehnoloģiskos risinājumus. Ieguvēji būs gan uzņēmumi, gan gala lietotāji. Atvērtā apdrošināšana nodrošinās efektīvāku tirgu, attīstīs jēgpilnākus apdrošināšanas produktus un uzlabos klientu apkalpošanas procesus. Atvērtais apdrošināšanas modelis palīdzēs daudz pilnvērtīgāk apdrošinātājiem izprast klientu uzvedību un vajadzības dzīves cikla laikā, pat ja klients līdz šim izmantojis cita apdrošinātāja produktus. Tā rezultātā izstrādāt personalizētus produktus, pamanīt jaunas biznesa iespējas un pieņemt pārdomātākus biznesa lēmumus būs daudz vieglāk.

Likumsakarīgi visveiksmīgākie tirgus spēlētāji būs tie, kuri gudri attīstīs un pielāgos savus pakalpojumus un kanālus jaunās paaudzes prasībām. Bankas ir pierādījušas, ka pat konservatīvākie tirgus spēlētāji spēj sadarboties ar jaunuzņēmumiem. Straujā digitālā transformācija, kā arī klientu digitālās prasmes, kas jau ierakstītas Gen Z un Gen Alpha paaudžu DNS, ir vēl viens papildu indikators, ka apdrošināšanas nozare ir būtisku pārmaiņu priekšā.

Ir divas iespējas – gaidīt, kad jaunuzņēmumi paši izveidos dažādus risinājumus, vai būt pietiekami apķērīgiem un sadarboties.

Priekšnoteikumi veiksmīgai sadarbībai ar jaunuzņēmumiem

Jaunuzņēmumiem ir idejas, kurām jau tic, un degsme izstrādāt risinājumus, tomēr nereti nav iespējas to dzīvotspēju testēt reālā dzīvē. Tajā pašā laikā, lai apdrošinātāja iekšējā ekosistēmā līdz dzīvotspējīgam risinājumam izstrādātu vienu šauru funkcionalitāti, bieži vien ir nepieciešamas papildus specifiskas tehnoloģiskās zināšanas. Ir liela iespējamība, ka komandā var trūkt atbilstošas kompetences, kā arī vadībai ir jābūt pilnīgi pārliecinātai par jauno virzienu, un tā ir jāspēj stingri ierindot starp uzņēmuma prioritātēm, lai pie pirmā izaicinājuma nenobītos un nemainītu kursu. Tādēļ šāds ceļš var aizņemt krietni ilgāku izstrādes laiku, nekā to var izdarīt ārpakalpojumā.

Savukārt jaunuzņēmumam un apdrošinātājam apvienojot pieredzi – uzņēmuma pieeju reālai biznesa videi un produktam, pretstatā jaunuzņēmuma zināšanām un degsmei pēc sasniegumiem – labumu gūst abas puses. Lai sadarbība izdotos un nerastos domstarpības, svarīgi ir arī tas, ka abām pusēm sakrīt vērtībās (value-fit), redzējums (mind-fit) un attieksme (mental-fit). Šeit, visticamāk, lielai daļai no pieredzējušiem tirgus spēlētājiem ir jāmaina domāšanas kultūra organizācijā, lai attieksme un redzējums būtu orientēts uz jauniem risinājumiem, nevis uz iespējamiem riskiem.

Vēl ļoti būtisks priekšnoteikums veiksmīgai pušu sadarbībai ir jaunuzņēmumiem nekļūt alkatīgiem pirms darbs ir padarīts un idejas dzīvotspēja pierādīta. Savukārt apdrošinātājiem nevajadzētu uzkundzēties un piesavināties produktu un partnera redzējumu. Finansiālais ieguvums sekos abiem, kad ideja būs strādājoša un jaunuzņēmumam to būs iespējams replicēt tālāk citiem nozares spēlētājiem.

Noteikti jāizceļ arī nepiepildīti solījumi un ekspektācijas, kas ir viena no plašāk izplatītajām kļūdām, kura tiek pieļauta un izjauc veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību starp jaunuzņēmumu un investoru. Jaunuzņēmumi ir tendēti iegūt stabilu naudas plūsmu vai investīcijas, un ir gatavi apsolīt vairāk nekā iespējams realizēt. Taču būtu ļoti svarīgi spēt saprast robežu, kad beidzas idejas pārdošana, un sarunas pāriet par konkrētu biznesa darījumu. Jābūt koordinētiem, strukturētiem un jāspēj strādāt organizētā sistēmā, kurā potenciālais partneris redz ieguldīto līdzekļu izlietojumu, padarīto, un vēl darāmos darbus noteiktos laika termiņos. Veiksmīgai pušu sadarbībai ir svarīgi izveidot produkta izstrādes dokumentāciju un strādājošu prototipu, kuri pierāda problēmas dzīvotspējīgu tehnoloģisko risinājumu un tā ieviešanas un integrācijas procesu.

Būt drosmīgiem jaunu inovāciju radīšanā

Apdrošināšanas nozare tiek stingri regulēta, tomēr mēs esam izvēlējušies strādāt ar jaunuzņēmumam raksturīgu izaugsmes tempu. Balcia ir svarīgi nozarē ieviest inovācijas un ļaut tehnoloģijām veikt virkni procesu, kas padarīs mūsu uzņēmumu un nozari konkurētspējīgāku ilgtermiņā. Sadarbībā ar starptautiskiem jaunuzņēmumiem jau šobrīd strādājam pie vairākiem pilotprojektiem un esam ceļā uz atlīdzību pieteikšanas procesa robotizāciju.

Ar mūsu piemēru vēlos iedrošināt arī citus nozares spēlētājus būt drosmīgiem, veicināt uz inovācijām tendētu kultūru uzņēmumā, kā arī atvēlēt resursus jauninājumu izstrādei. Būtiski izveidot uzņēmumā projekta komandu vai piesaistīt partnerus, kuriem ir pieredze darbā ar jaunuzņēmumiem, lai veidotos veiksmīga, uz rezultātu orientēta sadarbība. Tajā pašā laikā uzņēmuma vadībai jābūt gatavai, ka ieguldītie resursi var nenest acīmredzamu rezultātu ar tūlītēju peļņu, un var gadīties, ka sadarbībai veltītais laiks ir iztērēts bez gaidītā rezultāta.

 

Autors ir Balcia apdrošināšana valdes priekšsēdētājs

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu