Kad iniciatīvas kļūst par vērtībām – uzņēmumu ceļš pretī ilgtspējai • IR.lv

Kad iniciatīvas kļūst par vērtībām – uzņēmumu ceļš pretī ilgtspējai

Ilustratīvs attēls
Dace Dricka

Ir pagājis laiks, kad uzņēmumi var iesaistīties atbildīgā un ilgtspējīgā uzņēmējdarbības veikšanā tikai tad un tiktāl, cik to pieprasa normatīvais regulējums. Sabiedrības gaidas un vēlme iesaistīties pozitīvu pārmaiņu veikšanā mudina arvien vairāk uzņēmumu spert soļus, lai ar prioritāšu maiņu un inovācijām veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu domāšanu un rīcību gan vides, gan sociālās, gan ekonomiskās ietekmes jomās, iekļaujot visus šos faktorus savos pārvaldības lēmumos.

No stratēģijas līdz rīcībai

Lai to īstenotu un integrētu ilgtspējīgu attīstību uzņēmuma pamatprioritātēs, nepieciešams izvirzīt atbilstošus mērķus. Tiem ir jābūt saskaņā gan ar uzņēmuma darbības veidu un nozari, gan globālo perspektīvu, analizējot uzņēmuma darbību dažādos līmeņos – atbilstību globālajām saistībām – kā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem; Eiropas Savienības mērķiem, kā arī nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem.

Izstrādājot stratēģiju, kā mazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi, jāņem vērā nozares specifika, apzinot galvenos izaicinājumus. Bezalkoholisko dzērienu nozarē viens no šiem izaicinājumiem ir iepakojuma pārstrāde un savākšana, tādēļ nozares spēlētāji ir izvirzījuši vairākus mērķus šajā jomā, kas nereti pārsniedz likumdošanas uzstādījumus. Kā piemēru varu minēt uzņēmuma Coca-Cola HBC mērķus – kā daļu no mūsu globālās apņemšanās “Pasaule bez atkritumiem” līdz 2030. gadam plānojam savākt un pārstrādāt 100% no tirgū laistā dzērienu iepakojuma. Šis ir ļoti ambiciozs mērķis, taču jau līdz šim esam uzņēmumā ieviesuši vairākas pārmaiņas, kas mums ļauj virzīties, lai šo apņemšanos īstenotu.

Veicinot aprites ekonomikas principu ieviešanu, uzņēmums Coca-Cola HBC turpina sistemātiski samazināt izmantotās plastmasas daudzumu, un kopš 2001. gada esam samazinājuši mūsu plastmasas iepakojuma svaru par vairāk nekā 45%.

Dzērienu ražotāji arī aktīvi iesaistījās depozīta sistēmas ieviešanā Latvijā, kas savu darbību sāka šā gada 1. februārī un jau ir pierādījusi darbības efektivitāti – šobrīd kopā sistēmā ir savākti pirmie 100 miljoni depozīta iepakojumu un vidēji ik dienu depozīta sistēmā tiek nodots vairāk nekā 1,1 miljons tukšo iepakojumu. Jūlijā atpakaļ tika savākti 67% no visiem tirgū laistajiem depozīta iepakojumiem un kopā pirmajā gadā sistēmā plānots savākt 70%  Līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu daudz tika runāts arī par iedzīvotāju ierasto paradumu maiņu. Varu tikai piebilst, ka dažādu sistēmu attīstība un uzlabošana, lai samazinātu ietekmi uz vidi, ir kļuvusi arī par dzērienu ražotāju ikdienas sastāvdaļu, meklējot jaunus veidus, kā mainīt līdzšinējās uzņēmuma prakses, kļūstot ilgtspējīgākiem.

Depozīta sistēma ir aisberga redzamā daļa ražotāju atbildībai un procesu maiņai, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Kā dzērienu ražošanas uzņēmums, mēs vēršam uzmanību ­­­arī uz ilgtspējīgu ūdens patēriņu savās ražotnēs, kā arī rūpīgi izskatām savas piegādes ķēdes, samazinot mūsu negatīvo ietekmi visos līmeņos. Viens no mērķiem ir panākt nulles CO2 emisiju līmeni visā mūsu pakalpojumu ķēdē līdz 2040.gadam. Ticam, ka, plānojot savu ražošanu ilgtspējīgi, atbildīgi pievēršoties mūsu dzērienu izplatīšanai un aktīvi iesaistoties dialogā ar lēmumu pieņēmējiem un ietekmes pusēm, izvirzītos mērķus sasniegsim – pēdējā desmitgadē uzņēmums Coca-Cola HBC Polijā un Baltijā jau ir samazinājis CO2 emisijas par 45%.

Vides jautājumi – tikai viens no virzieniem

Skatot ilgtspējīgu uzņēmumu darbību, būtiski ir ņemt vērā, ka atbildīga pārvaldība paredz lēmumos iekļaut ilgtspējības faktorus arī attiecībā uz ekonomiku un sabiedrību. Vienlīdz būtiski, kā skatāma uzņēmuma ietekme uz vidi, ir arī uzņēmuma kā darba devēja atbildība – gan radot tiešās un netiešās darba vietas, nodrošinot drošu un iekļaujošu darba vidi, veicinot inovācijas, gan uzņēmuma sniegtais atbalsts sabiedrībai, kurā tas darbojas. Tā paredz cilvēktiesību ievērošanu un uzņēmējdarbības īstenošanu atklātā, ētiskā un godīgā pārvaldībā.

Uzņēmums Coca-Cola HBC Latvija strādā un rada pievienoto vērtību un sniedz ieguldījumu sabiedrībā, kurā mēs darbojamies. Kopš 2017.gada īstenojam iniciatīvu #PanākumuSkola, lai veicinātu jauniešu iespējas sasniegt karjeras mērķus, attīstot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī atbalstot jauniešus, karjeras gaitas uzsākot. Sniedzam apmācības iedvesmojošos semināros, veidojam izglītojošu saturu jauniešiem, kas piemērots pašreizējam darba tirgum, ekonomiskajai un tehnoloģiskajai situācijai kopumā pērn sniedzot zināšanas vairāk kā 600 jauniešiem Latvijā.

Jāņem vērā, ka atbilstoši katra uzņēmuma specifikai un iespējām tiek īstenotas dažādas iniciatīvas, kas varētu kalpot par iedvesmu arī citiem uzņēmumiem – nostiprinot ilgtspēju kā būtisku uzņēmuma stratēģiskās attīstības komponenti, nevis kā mainīgu tendenci. Tāpēc ir svarīgi veicināt uzņēmumu komunikāciju par ilgtspējas mērķiem un īstenotajām pārmaiņām – aizvien vairāk cilvēkiem un uzņēmumiem pārņemot labās prakses iniciatīvas, tās ilgtermiņā kļūs par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Atklāts dialogs ar ietekmes pusēm

Viens no veidiem kā uzņēmumiem papildu komunicēt savu transformāciju atklātā veidā, ir sagatavojot nefinanšu vai integrētos pārskatus. Ilgtspējas ziņošana ir nozīmīga gan, lai uzņēmuma iekšienē atskatītos uz paveikto un izvirzītu nākotnes mērķus, gan attīstītu uzņēmuma vērtību ilgtermiņā, daloties ar paveikto ar klientiem, sadarbības partneriem un investoriem. Veidojot diskusiju ciklu sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par ilgtspējas prakšu ieviešanu, esam pārliecinājušies, cik nozīmīgi ir dalīties labajās praksēs ar citiem uzņēmumiem. Tas ļauj apzināt gan jaunas iespējas, gan sniedz motivāciju šādas prakses attīstīt, apzinoties, ka kopīgi tiek veidota jauna uzņēmējdarbības realitāte, kur konkurētspēju ietekmē spēja uzņemties atbildību un veidot pozitīvas pārmaiņas.

Un jau šobrīd ir redzams, ka galvenais ieguvums ir kopēja sadarbība starp vairākām iesaistītajām pusēm, kas iezīmē ilgtspējas mērķus kā ilgtermiņa prioritāti gan nacionālā, gan uzņēmumu līmenī. Kopīga sadarbība, dalīšanās labajās praksēs un atklāta ziņošana par panākumiem ir nākamā pārmaiņa, ko padarīt par ieradumu.

 

Autore ir Coca-Cola HBC Latvija korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas vadītāja

Saistītā informācija: Uzņēmuma “Coca-Cola HBC Latvija” 2021.gada ilgtspējas pārskats

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu