ES pilsoņu tiesības - administratīvās procedūras Apvienotajā Karalistē • IR.lv

ES pilsoņu tiesības – administratīvās procedūras Apvienotajā Karalistē

Protestētājs pret Brexit. Foto: Reuters/LETA

Lielbritānijas valdība piedāvājusi jaunas garantijas ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Kā darbosies jaunā pastāvīgā statusa piešķiršanas process, skaidro Apvienotās Karalistes vēstniecība Latvijā.

Cilvēki, kuri pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības vēlēsies palikt Apvienotajā Karalistē, varēs to brīvi darīt, nebaidoties, ka viņu pieteikumi tiks noraidīti nenozīmīgu tehnisku iemeslu dēļ. Iespējams, vairumā gadījumu atļauja tiks piešķirta.

Gadījumos, kad pieteikums tomēr tiks noraidīts, ES pilsoņiem būs likumīgas pārsūdzības tiesības, kas ir saskaņā ar viņu pašreizējām tiesībām, ko paredz brīvas pārvietošanās direktīva.

Speciālā dokumentā, kas sarunu gaitā ir nosūtīts Eiropas Komisijai, Lielbritānijas valdība vēlreiz izskaidro, ka jaunā sistēma darbosies raiti, nebūs dārga un sarežģīta, turklāt  tās izveidē ir ņemts vērā ES pilsoņu viedoklis.

Premjerministre Terēza Meja ir paudusi skaidru nostāju, ka Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu un ES dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesību aizsardzība ir sarunu galvenā prioritāte, un pagājušā mēnesī viņa norādīja, ka atlikuši tikai daži soļi, līdz vienošanās šajā jautājumā tiks panākta.

Tehnisks paskaidrojums

 1. Apvienotajai Karalistei (AK) būs saistoši Izstāšanās līgumā uzliktie pienākumi starptautisko tiesību aktu ietvaros. Līguma sadaļa par pilsoņu tiesībām tiks ierakstīta AK likumdošanā, kas nozīmē, ka AK iestādēm būs jāpiešķir Izstāšanās līgumā definētais statuss un tiesības tiem ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, uz kuriem šī likumdošana attiecās, un ES pilsoņi varēs īstenot savas tiesības, pamatojoties uz to.
 1. Apvienotajā Karalistē varēs iegūt šo statusu, piesakoties AK iestādēm noteiktā laika posmā pēc izstāšanās, norādītā no AK iestāžu puses. Šī statusa iegūšana būs nepieciešama, lai likumīgi uzturētos AK un lai šie cilvēki varētu iestādēm, darbavietām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un citiem vienkāršā veidā turpmāk pierādīt savu īpašo statusu un tiesības, kuras garantē Līgums.

Vienkāršota pieteikšanās sistēma

 1. Tiek paustas bažas, ka pieteikšanās process būs sarežģīts un birokrātisks. AK atzīst, ka pašreizējā kārtība, kādā apstrādā reģistrācijas sertifikātus un uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Direktīvu 2004/38, nav piemērota situācijai, kas radīsies, kad pametīsim ES. Tāpēc mēs no nulles izstrādājam jaunu sistēmu, kurā ir jauna apstrāde, tehnoloģijas, noteikumi un pretendentu atbalsts. Sistēma tiks veidota, domājot par tās lietotājiem, un mēs katrā solī nāksim viņiem pretī. AK ir izveidojusi lietotāju grupas, kas sastāv no valstī mītošo ES pilsoņu pārstāvjiem, kā arī digitālajiem, tehniskajiem un juridiskajiem ekspertiem, lai palīdzētu mums ieviest ieinteresēto personu uzskatus jaunās sistēmas dizainā un darbībā. Šīs grupas mums ļaus izmēģināt ieviešanas sistēmas un atbalstu izstrādes laikā, pilnveidot mūsu izpratni par lietotāju vajadzībām, kā arī izstrādāt saziņu, kas atbilst lietotāju vajadzībām.
 1. Apzinoties mērogus problēmai – statusa piešķiršana potenciāli vairāk nekā trīs miljoniem ES pilsoņu un viņu ģimenēm, kā arī nodrošināšanās, lai neizplatītos pieņēmums, ka tiem, kas šeit atrodas likumīgi, dienā, kad mēs pametīsim ES, būs jādodas prom – pašreizējiem rezidentiem pēc izstāšanās tiks dots pietiekami daudz laika, lai pieteiktos. Atkarībā no tā, vai par šiem jautājumiem izdosies agrīnā posmā panākt vienošanos ar ES, mēs plānojam atvērt brīvprātīgas pieteikšanās sistēmu, pirms pametam ES, lai tie, kuri vēlas, var savu statusu saņemt pēc iespējas ātrāk. Brīvprātīgā kārtība pastāvēs līdztekus pārējām ES tiesībām līdz laikam, kad tās vairs nebūs piemērojamas.
 1. Neņemot vērā šo brīvprātīgo kārtību AK rēķinās, ka laiks, kurā varēs pieteikties pēc izstāšanās, būs apmēram divi gadi pēc izstāšanās no ES. Šajā laikā Izstāšanās līguma kompetencē esošo ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu statuss AK būs aizsargāts.
 1. Mācoties no pretendentu pieredzes pastāvošajos EEZ dokumentu iegūšanas ceļos, AK izstrādā vienkāršotu, lietotājiem draudzīgu digitālu pieteikšanos. Būs pieejams arī digitāls atbalsts tiem, kuriem būs nepieciešama palīdzība pieteikuma iesniegšanai tiešsaistē. Mūsu mērķis ir izveidot sistēmu, kas izmanto pašlaik valdībai pieejamos datus. Piemēram, tiks pārbaudīti HMRC pieejamie nodarbinātības dati, kas lielākoties apstiprinās, ka cilvēks apmeties uz dzīvi kā nodarbināta persona. Mūsu prioritāte ir samazināt dokumentu daudzumu, kas nepieciešami, lai pierādītu atbilstību saskaņā ar Izstāšanās līgumu.
 1. Šī statusa pieteikšanās maksa nepārsniegs Lielbritānijas pases cenu. Cena netiks salāgota ar citām Iekšlietu ministrijas pieteikšanās nodevām, piemēram, tām, kas piemērotas gadījumos, ja vēlas uz nenoteiktu laiku palikt valstī vai naturalizēties, kļūstot par Lielbritānijas pilsoni.
 1. Tiem, kuriem jau ir derīga EEZ uzturēšanās atļauja, pastāvēs vienkāršs process, kā to apmainīt pret apstiprinātu statusa dokumentu, kas tiks izsniegts, pārbaudot personas datus, saņemot no tās fotogrāfiju, kā arī veicot drošības pārbaudi un apstiprinot ilgstošu uzturēšanos.
 1. Kā sacīja premjerministre Florences runā, cilvēki varēs apmesties uz dzīvi un strādāt AK arī ieviešanas (pārejas) periodā, pēc tam, kad AK būs pametusi ES, un pastāvēs reģistrācijas sistēma.

Kritēriji statusa piešķiršanai un gadījumi, kuros statusu var nepiešķirt

 1. Piemērojamie kritēriji būs vienkārši un caurspīdīgi, kā arī strikti sekos Izstāšanās līgumam. Saskaņā ar mūsu pienākumiem, norādītiem Izstāšanās līgumā, ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas var pierādīt AK iestādēm, ka viņi ir Izstāšanās līguma kompetencē (proti, ka viņi ir likumīgi apmetušies pirms norādītā datuma), ir jāpiešķir statuss no AK iestādēm, ja vien noraidīt pieteikumu neļauj kāds no Līgumā norādītajiem iemesliem. Citos gadījumos AK iestādēm nebūs iespējams noraidīt pieteikumu. Mēs jau esam vienojušies ar ES, ka nosacījumi ES pilsoņiem par pastāvīgas dzīvesvietas/iekārtošanās statusu sekos Direktīvas 2004/38 16. pantā norādītajiem kritērijiem (pieci gadi nepārtrauktas un likumīgas uzturēšanās kā strādniekam, pašnodarbinātajam, studentam, pašpietiekamam indivīdam vai viņu ģimenes loceklim).
 1. Lai vienkāršotu pieteikšanās procesu, AK plāno īstenot pragmatisku pieeju pieņemto noteikumu piemērošanai, piemēram, nepārbaudot, vai ekonomiski neaktīvajiem vai nestudējošajiem cilvēkiem ir plaša spektra veselības apdrošināšana, vai veicot reālu un efektīvu darba pārbaudi. Tāpat mēs neprasīsim atskaitīties par nedokumentētiem periodiem gadījumos, kad mēs esam pārliecināti, ka kopumā uzturēšanās nosacījumi ir ievēroti. Proti, cilvēkiem nebūs jāatskaitās par katru reizi, kad viņi izbraukuši vai iebraukuši AK.
 1. Mēs pārbaudīsim identitāti un izskatām digitālus veidus, kā to veikt, lai padarītu to gan drošu, gan lietotājiem draudzīgu. Mēs plānojam prasīt pretendentiem piesūtīt fotogrāfiju. Mēs neprasīsim ES pilsoņiem citus biometriskus datus, piemēram, pirkstu nospiedumus.
 1. Pretendentiem, kuri vēl nevar pierādīt piecus gadus ilgu nepārtrauktas uzturēšanās periodu, lai iegūtu pastāvīga iedzīvotāja statusu, tiks piešķirts pagaidu statuss. Tas viņiem ļaus palikt AK līdz laikam, kad viņi būs uzkrājuši piecus gadus ilgu nepārtrauktas uzturēšanās periodu, lai pieteiktos pastāvīga iedzīvotāja statusam.
 1. Vienīgie gadījumi, kuros varēs atteikt statusa pieteikumu, kas pamatots ar Izstāšanās līguma pilsoņu tiesību daļu, tiks noteikti pašā Līgumā. Atkarībā no gala vienošanās ar ES gaidāms, ka šie gadījumi būs tādi, kuros pretendents vai nu nebūs Līguma kompetencē – vai nu tāpēc, ka nav uzturējies AK pirms noteiktā datuma, vai nav atbildis Izstāšanās līguma nosacījumiem – vai arī pretendentam tiks atteikts vai nu kriminālu, vai drošības iemeslu, izklāstītu 19. līdz 25. punktā, dēļ.
 1. AK iestādes nodarbosies ar pretendentiem, lai palīdzētu viņiem izvairīties no jebkādām kļūdām vai nepilnībām, kas var iespaidot pieteikuma lēmumu. Atbildīgie darbinieki dos kandidātiem iespēju sniegt papildu pierādījumus vai kompensēt jebkādus iztrūkumus, kur šķiet, ka gadījusies vienkārša nolaidība. Tiks piemērots pierādījumu elastības princips, kas ļaus atbildīgajiem darbiniekiem rīkoties pēc saviem ieskatiem, kur tas pieļaujams, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga.
 1. Mēs iedibināsim administratīvu pārbaudes mehānismu, lai ātri atrisinātu jebkādas atsevišķu gadījumu kļūdas. Ārpus šī, pretendentiem, gluži kā tagad, būs pieejama neatkarīga juridiskā autoritāte. Tas nozīmēs, ka ES pilsoņiem un viņu tiešajiem ģimenes locekļiem būs pieejamas likumā nostiprinātas apelācijas tiesības, ļaujot AK tiesām lemt par AK iestāžu lēmumu atteikt vai atņemt statusu, kā arī faktiem vai apstākļiem, kuros šis lēmums balstīts. Viņi varēs palikt AK līdz apelācijas procesa beigām, ja vien netiks pieņemts deportācijas lēmums vai ja konkrētais cilvēks neuzturēsies AK, pārkāpjot deportācijas vai izbraukšanas rīkojumu. Izbraukšanas rīkojuma gadījumā lēmumu var apstiprināt AK iestādes – apelāciju būs iespējams veikt, taču tā neapturēs izvešanu no valsts. Tomēr šis cilvēks varēs atgriezties AK, lai apmeklētu apelācijas sēdi.
 1. Cilvēkiem, kuri ir Izstāšanās līguma kompetencē, būs nepieciešams AK imigrācijas statuss, lai likumīgi paliktu AK pēc varas iestāžu noteiktā laika posma. Tomēr saprotot, ka var pastāvēt dibināti iemesli, kāpēc daži cilvēki var nebūt pieteikušies noteiktajā laika posmā, AK īstenos samērīgu pieeju cilvēkiem, kas nokavēs pieteikšanos. AK mērķi ir šādi:
 • ja ir iesniegts pieteikums, tomēr līdz termiņa beigām nav pieņemts lēmums, pretendents var turpināt dzīvot AK, līdz lēmums tiek pieņemts; un
 • gadījumā, ja pēc termiņa tiks uzieti cilvēki bez statusa, viņu toreizējā situācija un jebkādi iemesli, kāpēc viņi nepieteicās statusam pirms termiņa, tiks samērīgi izvērtēti. Gadījumos, kad būs bijuši dibināti iemesli, kāpēc kāds nav iesniedzis pieteikumu, AK iestādes lems par izņēmuma veikšanu, lai pieļautu ārpuskārtas pieteikumu statusam Izstāšanās līguma kompetencē.
 1. Tie ES pilsoņi, kas piesakās statusam, kuru atsaka, jo viņi nav Izstāšanās līguma kompetencē, pēc noteiktā perioda beigām atradīsies valstī nelegāli, ja vien nebūs ieguvuši vēl citu statusu (piemēram, atļauju palikt saskaņā ar ieceļošanas likumu vai kādu citu vienošanos par ES pilsoņu statusu pēc izstāšanās). Tāpēc viņi nedrīkstēs iegūt darbu vai citus pakalpojumus, un viņiem varēs prasīt pamest valsti.

Noziedzība

 1. Saistībā ar pārbaudēm ir mērķis prasīt pretendentiem pašiem norādīt kriminālu sodāmību vai nu AK, vai ārzemēs, gluži kā mēs to pieprasām pašlaik visiem pārējiem pieteikumiem, kas iesniegti AK imigrācijas iestādēs. Mēs pārbaudīsim nepieciešamās AK biogrāfiskās kriminālās sodāmības datubāzes. Īpašos gadījumos, kur tas ir pamatoti, mēs varam mēģināt apstiprināt starptautiski norādītu sodāmību vai identificēt jebkādu starptautisku kriminālsodāmību.
 1. Kas attiecas uz izraidīšanu, mēs jau pašlaik cenšamies izraidīt ES pilsoņus, kuri ir likumpārkāpēji ārzemēs, saskaņā ar sabiedriskās kārtības kritērijiem Direktīvā 2004/38 un attiecīgām izraidīšanas normām. Izstāšanās līguma kompetencē esošiem cilvēkiem var liegt viņu tiesības, ja viņi tiek uzskatīti par sabiedriskās kārtības vai drošības draudiem. Pieeja, kuru mēs izmantosim, atšķirsies, vadoties pēc tā, kad notika pēdējais pārkāpums.
 1. Deportācijas apsvēršana, pamatojoties uz sabiedrisko kārtību vai drošību saskaņā ar Direktīvu 2004/38, turpinās attiekties uz katru krimināla rakstura rīcību, kas notikusi pirms izstāšanās. Tas nozīmē, ka AK iestādes apsvērs, vai, balstoties viņu iepriekšējā rīcībā, cilvēki nerada patiesus, aktuālus un pietiekami nopietnus draudus AK sabiedrības pamatinteresēm (jo ilgāka uzturēšanās valstī, jo augstāks šis slieksnis), samērīgi izsverot tos pret viņu personīgajiem apstākļiem. Lielākajā tiesā gadījumu ES pilsoņi, kuri izdarījuši krimināli sodāmu noziegumu, jau būs nonākuši Iekšlietu ministrijas redzeslokā. Bez dibināta iemesla, piemēram, jaunas informācijas parādīšanās, mēs neatkārtosim sabiedriskās kārtības izvērtējumus gadījumos, kad tādi jau būs veikti un izraidīšana būs tikusi atzīta par nevēlamu.
 1. Attiecīgajos likumos un GOV.UK publicētajās vadlīnijās atrodamie AK kritēriji, lai apsvērtu deportēt likuma pārkāpējus, kuri nav EEZ pilsoņi, attieksies uz ES pilsoņiem, kuru rīcība pēc izstāšanās ietilpst vadlīniju kompetencē – arī attiecībā uz tiem, kuri notiesāti par kriminālpārkāmumiem. Tas nozīmē, piemēram, ka tiks apsvērta deportācija tiem, kuri pēc izstāšanās izdara nopietnu noziegumu un tiek notiesāti ar brīvības atņemšanu uz vismaz 12 mēnešiem. Šādos gadījumos tiks izvērtēta arī pirms izstāšanās sodāmība, lai veiktu vispārīgu izvērtējumu, vai piemērojama arī deportācija.
 1. Tas, vai cilvēks tiek deportēts, būs atkarīgs no tādiem apsvērumiem kā ECTK 8. pantā paredzētās tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Faktori, kas tiks vērtēti, apsverot 8. pantā paredzētās indivīda tiesības salīdzinājumā ar sabiedrības ieinteresētību deportācijā, ir atrodami AK Imigrācijas noteikumos un balstās 2002. gada Pilsonības, imigrācijas un patvēruma akta sadaļā 5A. Pie šiem faktoriem pieskaitāms tas, vai cilvēks dzīvojis AK lielāko daļu savas dzīves, cik lielā mērā šis cilvēks ir sociāli un kulturāli integrēts Apvienotajā Karalistē, kā arī šķēršļi, ar kuriem viņi var saskarties, integrējoties valstī, uz kuru viņi tiktu deportēti. Tiek izvērtēts arī deportācijas iespaids uz šī cilvēka dzīvesbiedru un bērniem.
 1. Turklāt vēl joprojām tiks piemērotas pašreizējās procedūras un aizsardzības pasākumi, kas attiecas uz ES pilsoņu izraidīšanu, ieskaitot prasību par rakstisku paziņošanu, tiesībām pārsūdzēt lēmumu neatkarīgā juridiskā iestādē, kā arī viena mēneša posms pirms izbraukšanas īstenošanas.

25. AK pieņem, ka ES dalībvalstis var uz abpusēja pamata piemērot pasākumus, kas atšķiras no Direktīvas 2004/38 saistībā ar citkārt Līguma aizsardzībā esošo AK noziedznieku izraidīšanu.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu