Trīs svētdienas
Zelta laikmeta pēdas
Mīļajam, labajam draugam
Tieši jautājumi Jānim Joņevam
Proza
Trīs svētdienas
Stāsts
Proza
Rozālija
Stāsts
Impresija
Dialogā ar mirkli
No ārējā uz iekšējo vērsumu, no stāsta uz detaļu
Proza
Zināt ko
Stāsts
Proza
Krīta putekļi
Stāsts
Proza
Parazīti un ķīlnieki
Stāsts
Dzeja
Pēc tam
Dzeja
Dzeja
Horoskopi
Dzeja
Dzeja
Piepeši uzliesmoju
Dzeja
Saruna
Šodien jāstāsta ekspresīvāk
Sarunājas Māra Mellēna un Guntis Pakalns
Recenzija
Dzejas asamblāža
Pārskats
Daudzveidīgās paralēles
Kāds bijis un ko jaunu nesis aizvadītais dzejas gads?
Pārskats
Aizvadītā gada tvērums
Latviešu prozā dominē biogrāfiskas ievirzes darbi
Raksts
Multilingvisma paradoksi un latviešu valoda
Kādu nākotni tai vēlamies, un kurā virzienā ved notiekošais?
Vēsture
Zelta laikmeta pēdas
Latviešu avīžniecība izveidojās un uzplauka vienā gadsimtā
Vēsture
Mīļajam, labajam draugam
Ievas Lases vēstules Gunaram Janovskim 
Pieraksti
Janvārī