Dzejoļu remonts
No Kurzemes līdz Pensilvānijai 1
Stendera pētniece
Man riebjas māksla
Proza
Man riebjas māksla
Stāsts
Proza
Plāni
Stāsts
Proza
Mūžīgo vērtību nesējs
Augusta Milta vēstījums ir centrēts uz humānisma izkopšanu cilvēkos
Proza
Atmiņa un sirdsapziņa
Pagātnes neatrisinātie mezgli un vēstures sirdsapziņas eksāmens. Eseja
Proza
Emulators
Garstāsts
Proza
Latvijas karogs
Stāsts
Dzeja
Barbaram
3 dzejoļi tuvākajiem 100
Dzeja
Maršs
3 dzejoļi tuvākajiem 100
Dzeja
Jašmaks
3 dzejoļi tuvākajiem 100
blank-post-image
Diskusija
Humanitārais akcents krīzē 8
Kāpēc humanitāro zinātņu prestižs Latvijā pēdējo 30 gadu laikā ir ievērojami krities? Cik pamatīgi tas grauj šo zinātņu attīstības izredzes un kā iespaido visu sabiedrību?
Reportāža
Šveices aplis
Intervija
Stendera pētniece
Ar literatūrzinātnieci Māru Gruduli sarunājas Pauls Daija
Recenzija
Kardiogramma gada garumā
Gundega Repše. Skiču burtnīca SIMTS. Rīga: Dienas Grāmata, 2019.
Recenzija
Kā domāt par latviešu mitoloģiju?
Aldis Pūtelis. Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons. Zinātne, 2019.
Recenzija
Atgriezties pie zirgupuiša cīruļa
Leons Briedis. Vilcene un atraitnis. Dienas Grāmata, 2019.
Recenzija
Viss jau ir aplūkots / palicis vien neredzamais
Jānis Rokpelnis. Tīmeklītis. Neputns, 2019.
Recenzija
Utopisks aicinājums?
Bernārs Sordē. Homo-Natura Alteritas. Filozofija un Māksla. 2015—2018. Mansards, 2019.
Recenzija
Uzrakstīt, lai nekas neaizmirstos
Inese Dreimane. Vēstule ar pielikumu. Zvaigzne ABC, 2019.
Recenzija
Sievietes laime jeb Tēvu grēki
Sandra Vensko. Adele. Dienas Grāmata, 2019. Guna Roze. Sadursme. Dienas Grāmata, 2019.
Recenzija
Nopietna lasāmviela
Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij: Esejas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
Vēsture
Sīkās lauskās
Latvijas kultūras mantojums Alfrēda Rozenberga štāba dzirnavās 1941.—1945. gadā
Vēsture
No Kurzemes līdz Pensilvānijai 1
Hernhūtieša Georga Heinriha Loskīla (1740—1814) dzīves gājums atklāj brāļu draudzi kā globālu kustību
Pārdomas
Personību kvēle