D2018/4 • IR.lv
Pēdējais spogulis
Bestiārijs ASV
Vārda dzimšana
Andropova ēna pār Latviju
Baltijas valstu simtgadei
Klāvs Elsbergs. Es saku «Nē»
Baltijas valstu simtgadei
Giedre Kazlauskaite. Halles tirgus
Proza
Māra
Romāna fragments
Proza
Balta māja kalna galā
Stāsts
Proza
Tepat, blakus
Stāsts
Proza
Utopiskais ideālists
Rakstnieks, kurš saļima zem pārliecīgās vainas svara, tiecās vienot sašķeltās tautas daļas
Proza
Pēdējais spogulis
Stāsts
Proza
Parāds
Stāsts
Proza
Ambivalence
Stāsts
Proza
Baltijas vēsmas
Apraksts
Dzeja
Ne nāves
Intervija
Vēstures zināšanas atmaksājas ilgā laikā
Ēriku Jēkabsonu intervē Rudīte Kalpiņa
Recenzija
Lappuses un laiks
Pieaugšana, briedums kā trūkstošā apzināšanās ir daudzu dzejoļu motīvs
Reportāža
Par ceļotājiem, cukuru un projekcijām nākamībā
Braucu apciemot savu dvēseli, kuras ievērojama daļa dzīvo šajā pilsētā
Diskusija
Latviskumu definējot
Kā mūsdienās izprotam jēdzienus «latviska Latvija», «latviska vide», «latviska domāšana»? Kāpēc pašos latviešos nereti pret tiem jūtama distance?
Raksts
Vārda dzimšana
Postpatiesība ceturtās industriālās revolūcijas priekšnojautās
Raksts
Jālauž klusēšanas siena
Gandrīz 30 gadu izliekamies, ka viss ļaunums nācis no ārpuses
Vēsture
Andropova ēna pār Latviju
1983. gadā VDK īstenoja pēdējo lielāko pretpadomju operāciju
Eseja
Tu un jūs