D2022/2 • IR.lv
Mēra gada dienasgrāmata 1665. gadā
Andrievs Niedra — literāts, kritiķis un ideologs
Vēl jāiemācās godināt karotājus
Tāmnieku īsā runa
Proza
Balsis kā maize
Dienasgrāmata
Proza
Gaišais ceļš
Kādas koncentrācijas nometnes stāsts. Fragmenti
Proza
Ko darīt ar vēstuli
Stāsts
Proza
Mēra gada dienasgrāmata 1665. gadā
PILSĒTNIEKA, kas visu laiku palika Londonā, uzrakstīta
Proza
Sols
Stāsts
Dzeja
Traks Tors
Dzeja
nāksies aizstaigāt pie kaimiņiem pēc kara
Ukraiņu dzejas izlase
Intervija
Vēl jāiemācās godināt karotājus
Ar Jiržīju Padevetu sarunājas Kristīne Ante un Josefs Miškovskis
Recenzija
Vēsturnieka reakcija
Nopietns papildinājums maz pētītajai bruņotās pretošanās vēsturei
Recenzija
Dzīve pirms lodes
Recenzija
Augstās sfērās
Recenzija
Cilvēka kodols
Raksts
Restaurācija un nākotne
Latvijai jāatbild uz galveno jautājumu — ko darīt tālāk?
Raksts
Tāmnieku īsā runa
Lībiskais dialekts ir daļa no Ziemeļkurzemes identitātes
Raksts
Kāpēc Facebook nav sociālais tīkls
Precīzi jēdzieni un konteksts ir svarīgi
Raksts
Pilsēta laukos?
Neuzdotie jautājumi par Latvijas vietu vēsturi 
Vēsture
Andrievs Niedra — literāts, kritiķis un ideologs
Viens no tiem, kas piedāvāja citu Latvijas sabiedrības attīstības scenāriju
Dienu pieraksti
Marts