es nāku no jūras
Aizmirstie latviešu muižnieki
Formulēt var, tikai rakstot
Avota laiks
Proza
Krāsa: sarkanā
Stāsts
Proza
Vecpilsētas teika
Stāsts
Proza
Nakts karaliene
Stāsts
Proza
Cēzars un Kleopatra
Stāsts
Proza
Magoņu brāļi
Stāsts
Proza
Joks
Stāsti
Proza
Mātes klusēšana
Eseja
Dzeja
Būt ar
Intervija
Formulēt var, tikai rakstot
Ar Egīlu Venteru sarunājas Mārtiņš Mintaurs
Recenzija
Smalkjūtīgs tuvskats
Cilvēcisks un iejūtīgs personības tvērums
Recenzija
Sapīties vados
Recenzija
Beidzot sagaidīts
Refleksija
Akrobāte virs pūļa
Labot dzeju pēc citu prāta dzejniecei nozīmē savas būtības transformāciju
Refleksija
Humors mūsdienu latviešu prozā
Kāda aina rādās, un ko ar to vajadzētu darīt?
Vēsture
Aizmirstie latviešu muižnieki
Piederība muižniecībai bija iekārojama līdz pat boļševiku apvērsumam 1917. gadā
Vēsture
Avota laiks
Fragmenti no grāmatas