Lai tieslietu sistēma būtu pieejama katra iedzīvotāja datorā un tālrunī • IR.lv

Lai tieslietu sistēma būtu pieejama katra iedzīvotāja datorā un tālrunī

Ilustratīvs attēls no Pixabay.com
Jorens Liopa

Viens no ļoti populāriem detektīvstāstu un spriedzes filmu iemīļotiem sižetiem ir bīstama noziedznieka transportēšana no ieslodzījuma vietas uz tiesas sēdi. Tas parasti ir potenciālu briesmu un pārsteigumu pilns piedzīvojums, kas atkarībā no stāsta vai filmas žanra var beigties gan ar pozitīvu, gan negatīvu iznākumu.

Jāatzīst gan, ka šāda sižeta līnija mūsdienīgu situāciju attēlošanai, visticamāk, ir ar izzūdošu tendenci, jo tehnoloģijas strauji maina ne vien mūsu ikdienas dzīvi, bet arī izmeklēšanas un tiesas procesu gaitu. Latvija ir viena no līderēm Eiropas Savienības (ES) valstu vidū tādu tehnoloģisko pārmaiņu ieviešanā, lai tiesvedību lietas dalībnieku tieša klātesamība tiesas zālē nav vienmēr obligāti nepieciešama. Esam ceļā arī uz citām būtiskām tehnoloģiju radītām pārmaiņām administratīvo un krimināllietu jomā, lai iedzīvotājiem savu lietu materiāli būtu pieejami elieta.lv portālā, nevis papīra formātā vai ar advokāta starpniecību.

Tieslietu jomas digitālā transformācija Latvijā

Tehnoloģiskās pārmaiņas, kas tagad notiek Latvijas tieslietu sistēmā, varam uzskatīt par vienu no lielākajiem publiskā sektora pārmaiņu e-projektiem, kādi mūsu valstī jebkad ir īstenoti. Pirmais nozīmīgais solis bija Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) izveide, sākot informācijas apmaiņas efektivizāciju starp tiesām, lietu dalībniekiem un citiem tiesvedības dalībniekiem. Laika gaitā TIS paplašinājās ar e-lietas koplietošanas risinājumu platformu un e-lietas portālu, pamazām digitālās transformācijas vilnī iekļaujot visu tieslietu nozari un ar to saistītās jomas – prokuratūru, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts probācijas dienestu, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Juridiskās palīdzības administrāciju (patlaban funkcijas īsteno Tiesu administrācijas ietvaros), Latvijas Zvērinātu advokātu padomi  u.c.

Sākotnēji daļa minēto iestāžu dažādas digitalizācijas iniciatīvas īstenoja patstāvīgi tikai savām vajadzībām, savukārt pašlaik visu tieslietu institūciju digitālā transformācija ir apvienota zem vienotas E-lietas platformas attīstības un tiek īstenota vairākos posmos, paredzot pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu. Ņemot vērā lielo iesaistīto sadarbības partneru skaitu, viens no e-lietas pirmā posma uzdevumiem bija izveidot vienotu sadarbības mehānismu iepriekš minēto valsts institūciju starpā, lai tālākajos e-lietas attīstības posmos spētu efektivizēt gan pašu institūciju darbību, gan arī radītu jaunus un lietderīgus pakalpojumus iedzīvotājiem.

Ne vienmēr visām idejām pietiek finansējuma, ne vienmēr visus jautājumus tehnoloģiski ir iespējams atrisināt tik ātri, kā gribētos, un ne vienmēr viens otru saprotam no pusvārda. Tāpēc, protams, līdzšinējais darbs no visiem ir prasījis ļoti daudz pacietības un disciplīnas, lai kopējais projekts pēc iespējas sekmīgāk virzītos uz priekšu. Un tas ir arī izdevies! Pateicoties visiem iepriekš minētajiem iesaistītajiem partneriem, šobrīd jau esam uzsākuši e-lietas attīstības otrā posma īstenošanu, kas turpināsies līdz 2026. gada 31. maijam. Otrā posma pamatuzdevums ir esošo e-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana un jaunu risinājumu izstrāde. Tas nozīmē, ka varēsim īstenot daudzus tehnoloģiskus uzlabojumus esošajās sistēmās, ko šobrīd ar nepacietību gaida tiesneši, prokurori, kā arī citi tieslietu nozares darbinieki.

Iekšējo starpinstitucionālo procesu digitālizācija ir pamats tam, lai pilnveidotu un radītu jaunus digitālus pakalpojumus iedzīvotājiem. Jau šobrīd ir būtiski mazināta nepieciešamība doties uz tiesām un meklēt lietas materiālus – procesā iesaistītajām personām iespējams vienuviet un jebkurā laikā iepazīties ar lietas materiāliem, tai skaitā nolēmumiem un sēžu audioprotokoliem. Daži no svarīgākajiem e-pakalpojumiem, kas iedzīvotājiem jau tagad ir pieejami e-lietas ietvaros, ir iespēja vienkopus atrast visus lietas materiālus – nolēmumus, sēžu protokolus un nozīmēto sēžu informāciju portālā elieta.lv. Turpat iespējams nosūtīt arī iesniegumus vai prasības pieteikumus, bez tiesas iesaistes iegūt padomus vai iepazīties ar praktisku juridisku jautājumu apkopojumu, izmantojot ārpustiesas ceļvedi. Tāpat e-lietas portālā atrodams nodevu kalkulators, kas ļauj aprēķināt ar tiesvedības gaitu saistītos izdevumus, atbilstoši procesa vai iesnieguma veidam, kā arī prasības vai sūdzības veidam, tiesu kalendāros atrodama informācija par nozīmētajām tiesas sēdēm, savukārt, ievadot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru, iespējams saņemt publisko informāciju par lietas tiesvedības gaitu.

Digitāla informācijas apmaiņa ES dalībvalstu vidū

Vēl viens E-lietas platformas pienesums būs Latvijas tieslietu sistēmas ciešāka integrācija ar līdzīgām citu ES valstu tieslietu sistēmām. Tā, piemēram, jau šogad plānots paplašināt vienotā Eiropas e-tiesiskuma portāla E-Justice sadaļu “Atrast advokātu”, ar iespēju jebkuram Eiropas Savienības iedzīvotājam atrast advokātu Latvijā, tādējādi samazinot juridiskās palīdzības iegūšanas barjeras, ar ko nereti saskaras iedzīvotāji, lai iegūtu palīdzību kādā citā valstī.

Turpinot iesākto darbu saistībā ar dažādu ES ietvaros izstrādātu starpvalstu informācijas apmaiņai nepieciešamo tehnisko risinājumu ieviešanu (šobrīd tiesiskās sadarbības jomā kriminālprocesā, bet vēlāk arī citos procesos) un attīstīšanu, kā arī ievērojot ES  paredzēto un attīstoties starptautiskā mērogā, E-lietas programmas turpmākās attīstības ietvaros ir paredzēts izveidot “Starptautiskās sadarbības moduli” kā koplietojamu risinājumu pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesā. Tas nodrošinās starptautiskās sadarbības procesa atbalstu un integrāciju ar Eiropas Komisijas uzturētajām datu bāzēm un izstrādātajiem datu apmaiņas risinājumiem, tādējādi uzlabojot pārrobežu sadarbību un padarot to caurskatāmāku, efektīvāku un ātrāku, kā arī pieejamāku noteiktu tiesvedības procesu veidos.

Noslēgumā  gribu uzsvērt, ka, sākot e-lietas īstenošanas otro posmu, kam liels atbalsts nāk no ES Atveseļošanas fonda finansējuma, un realizējot turpmākos e-lietas attīstības projektus, darba būs daudz un izaicinājumu netrūks. Kā vēl pavisam nesen teicu – ja pirms vairākiem gadiem, sākot tieslietu nozares digitalizācijas procesu, būtu bijis iespējams pajautāt padomu mākslīgajam intelektam, atbilde noteikti būtu, ka to nav iespējams izdarīt, jo iesaistītajiem partneriem ir dažādas informāciju sistēmas un citāds tehnoloģiju pielietošanas līmenis. Tomēr mēs esam jau e-lietas otrajā posmā, kas ir pierādījums, ka tieslietu resors un saistītās nozares ne vien spēj uzstādīt ambiciozus mērķus, bet arī ar drosmi, neatlaidību sadarboties, lai tuvāko gadu laikā tieslietu sistēma un saistītās nozares būtu pieejamas katra iedzīvotāja datorā un tālrunī.

 

Autors ir Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktors

Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts. Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu