Latvijas Universitātes Ideju laboratorijas – no idejām līdz darbībai • IR.lv

Latvijas Universitātes Ideju laboratorijas – no idejām līdz darbībai

Latvijas Universitāte. Foto - LETA
Rihards Blese

Sabiedrībā pastāvīgi tiek runāts, kā uzlabot augstākās izglītības kvalitāti Latvijā – kā augstskolas padarīt pievilcīgākas studentiem, kā uzlabot studiju vidi un kvalitāti, pilnveidot augstākās izglītības pārvaldību un citus nozīmīgus aspektus. Būtiski ne tikai identificēt problēmas, bet arī atrast veiksmīgus risinājumus. Te jāuzsver lielā finansējuma palielināšanas nozīme, bet vienlīdz būtiski ir meklēt inovatīvus risinājumus augstskolu attīstībai kopā ar studentu un absolventu līdzdalību. Absolventi, kuri kļuvuši par savu nozaru profesionāļiem un ekspertiem, var būt nozīmīgs atbalsts augstskolām visdažādākajos veidos. Lai stiprinātu absolventu saikni ar savu augstskolu, būtiski tos iesaistīt augstskolas attīstībā jau studiju laikā.

Šo iemeslu dēļ Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC jau trešo gadu organizē konkursu Ideju laboratorija. Tās mērķis ir pavisam vienkāršs – mudināt esošos un bijušos LU studentus, kā arī ikvienu citu interesentu piedāvāt ilgtspējīgus risinājumus universitātei un tās izglītības kvalitātes veicināšanai, kā arī izglītības vides un sniegto pakalpojumu uzlabošanai. Šī ideju apmaiņas platforma sniedz iespēju augstskolai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti no cilvēkiem, kas ikdienā tieši nav iesaistīti universitātes  pārvaldības jautājumos, kā arī veicināt esošo un bijušo studentu lojalitāti universitātei. Turklāt šādi var iegūt svaigas idejas un uz lietām paskatīties no jauna skatpunkta. Savukārt augstskolas absolventiem vai studentiem tā ir iespēja pastrādāt kopā kā vienotai akadēmiskajai saimei, kam ir idejas, kā veicināt pozitīvas pārmaiņas savā Alma Mater.

Šogad LU Inovāciju centra LUMIC  rīkoto Inovāciju un tehnoloģiju dienu vadmotīvs ir Zinātne bez robežām. Tas simboliski atspoguļo zinātnes universitātes vērtības un mērķus.

Zinātnei nav ierobežojumu nedz vertikālā, nedz horizontālā attīstībā, sasniegumi ir atkarīgi tikai no drosmes un atvērtības.

Arī šogad Ideju laboratorijā komandas aicinātas radīt jaunus risinājumus vienā no trim ideju attīstības virzieniem. Pirmais – Inovatīvi risinājumi zinātnes procesa atbalstam vai tā veicināšanai Latvijas Universitātē, kuru galvenās tēmas ir atbalsts studentiem un jaunajiem zinātniekiem to ceļā uz zinātnes izcilību, kā arī tehnoloģiju pārnese. Otrais virziens ir atvēlēts LU atvērtībai un tās veicināšanai sabiedrībā Tajā ceram dzirdēt nebijušas idejas, piemēram, kā plašāk iesaistīt zinātnē gan sabiedrību, gan uzņēmējus, piemēram, iedzīvinot “atvērtās” laboratorijas. Savukārt trešais virziens ir “Pētījumu idejas LU izglītības un sniegto pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes pilnveidei”. Te dalībniekiem būs iespēja strādāt pie pētījumu dizainu izstrādes, lai izzinātu, kā veicināt ilgtspējīgu zinātnes un studiju procesu, uzlabot Latvijas Universitātes digitālo vidi, nodrošināt piemērotu vidi cilvēkiem ar invaliditāti,  kā arī citām tēmām.

Konkurss Ideju Laboratorija notika 19.un 20.maijā, un tajā studentu un citu interesentu komandas 4-7 cilvēku sastāvā prezentēja savas idejas par kādu no augstākminētajiem tematiem. Katra ideja tika rūpīgi vērtēta.

Kas nav mazsvarīgi, pēc katras Ideju laboratorijas notiek komandu piedāvāto risinājumu izvērtēšana kopā ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem un vadību, plānojot kā un vai tos attīstīt. Līdz šim ir bijušas dažādas pieejas, gan studentu komandām turpinot darbu, gan apvienojot spēkus un attīstot vienu spēcīgāko ideju. Ir bijuši gadījumi, kad Latvijas Universitāte palīdz komandām atrast sadarbības partnerus kādā uzņēmumā vai valsts vai pašvaldību iestādē.  Tāpat godalgotajiem studentiem šajā konkursā ir iespēja pretendēt uz vienreizējām stipendijām –  kopējais stipendiju fonds ir 3000 eiro, bet 1.vietas ieguvējiem ir iespēja saņemt pat vairāk nekā 1000 eiro.

Ideju laboratorija ir reāla iespēja gan Latvijas Universitātes studentiem, gan citiem radošiem, erudītiem un iniciatīvas pilniem cilvēkiem sniegt savu ieguldījumu Latvijas Universitātes un Latvijas  augstākās izglītības attīstībā.

 

Autors ir Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC projekta Inovāciju dienas projekta Ideju laboratorija vadītājs

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu