Kādos gadījumos pienākas slimības pabalsts un kā to saņemt? • IR.lv

Kādos gadījumos pienākas slimības pabalsts un kā to saņemt?

Ilustratīvs attēls
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Zini, kā rīkoties, ja tevi piemeklējušas veselības problēmas, kuru dēļ uz laiku nevari strādāt. Tiesības saņemt slimības pabalstu, ko piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), ir jebkurai sociāli apdrošinātai personai – tātad visiem nodarbinātajiem, par kuriem darba devējs maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī pašnodarbinātajiem, kuri paši veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas slimības apdrošināšanai. Iemaksām jābūt veiktām ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā esi saslimis. Pieteikties pabalstam un saņemt konsultāciju savā pašvaldībā iespējams valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

Pabalstu vari saņemt tad, ja nav iespējams ierasties darbā un veikt darba pienākumus, līdz ar to zaudējot ienākumus, un ārstējošais ārsts par šo periodu ir izsniedzis darbnespējas lapu.

Ja saslimis bērns, darbnespējas lapu B vecākam izsniedz un slimības pabalstu piešķir no pirmās saslimšanas dienas:

  • ja bērns ir vecumā līdz 14 gadiem (līdz bērns ir sasniedzis 14 gadu vecumu) līdz 14. dienai, ja bērnu kopj mājās. Savukārt, ja iepriekš minētajā periodā bērns ir kopts arī stacionārā, tad slimības pabalstu izmaksā līdz 21. dienai;
  • līdz 30. dienai, ja bērns līdz 14 gadu sasniegšanai tiek kopts kaula lūzuma traumas dēļ;
  • bērna slimības gadījumā, ja bērns nav sasniedzis 18 gadu vecumu un bērnam ir diagnosticēta smaga saslimšana, kam nepieciešama vecāku pastāvīga klātbūtne, pabalsts tiek maksāts līdz 26 nedēļām vai trīs gadus piecu gadu periodā.

Kāds ir VSAA izmaksātā slimības pabalsta apmērs?

Par slimības periodu no 2. līdz 10. dienai (no 01.04.2022. līdz 9. dienai) darba devējs izmaksā slimības naudu (par pirmo slimošanas dienu samaksa netiek veikta).

Savukārt no 11. slimības dienas (no 01.04.2022. no 10. slimības dienas) VSAA  piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no vidējās algas, par kuru tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Vidējā alga tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms mēneša, kurā esi saslimis. Pašnodarbinātajam, nosakot vidējo iemaksu algu, ņem vērā iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāros mēnešus pirms gada ceturkšņa, kurā esat saslimis.

Kas jādara, lai pieteiktos slimības pabalstam?

Slimības pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz ārsta izsniegtu darbnespējas lapu elektroniskā formātā. Ja izsniegta darbnespējas lapa B, informāciju par to saņem VSAA. Kad lapa noslēgta, var pieprasīt slimības pabalstu, aizpildot iesnieguma formu. Ja pabalsts nepieciešams arodslimības dēļ, jāuzrāda arī atzinums par konstatēto arodslimību.

Iesniegumu var iesniegt klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, nosūtīt pa pastu vai elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), kā arī portālā www.latvija.lv.

Latvijas pašvaldībās kopumā darbojas jau 137 VPVKAC un katrā no tiem var iesniegt iesniegumu par slimības pabalstu klātienē vai saņemt konsultanta palīdzību pieteikuma anketas aizpildīšanai un iesniegšanai portālā Latvija.lv. Pagājušajā, 2021. gadā, iedzīvotāji izmantojuši e-pakalpojumu slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai klientu apkalpošanas centros 5271 reizi, bet šogad, laika posmā no janvāra līdz martam – 1903 reizes. Sev tuvāko klientu apkalpošanas centru var atrast šeit – https://www.pakalpojumucentri.lv/vpvkac.

Lai izvērtētu konkrēto gadījumu un atbildētu uz jautājumiem par pieteikuma sagatavošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajā pilotprojektā “attālinātais ierēdnis” atsevišķos klientu centros tiek piedāvāta iespēja saņemt attālinātas, personalizētas konsultācijas par slimības pabalsta piešķiršanu. Iepriekš šāda veida atbalsts bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA. Šobrīd attālināta ierēdņa konsultācija pieejama Olaines, Ilūkstes, Višķu, Viļakas, Viesītes un Rubenes VPVKAC, un no 1. aprīļa – arī Smiltenes novada Gaujienas, Variņu, Drustu pagastos un Valkā.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu