Kā izsisties, ja esi ar invaliditāti • IR.lv

Kā izsisties, ja esi ar invaliditāti

Foto: Zane Bitere, LETA
Ilona Jurševska, Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore

Labklājības ministrijas pētījuma dati rāda, ka Latvijā no visām 193 154 pilngadīgajām personām ar invaliditāti profesionāli nodarbināti ir tikai aptuveni 27%, kas ir uz pusi mazāks rādītājs nekā vidēji Eiropas Savienībā (55%). Septiņus gadus vadot Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), redzu, ka efektīvākais ceļš uz veiksmīgu integrēšanos darba tirgū ir profesionālā rehabilitācija[1], ko Latvijā īsteno SIVA Koledža un Jūrmalas Profesionālā vidusskola. Abās izglītības iestādēs līdz 31. augustam norit skolēnu un studentu uzņemšana. Cilvēkiem ar invaliditāti mācības un studijas, kā arī cita veida rehabilitācijas pakalpojumi tajās pieejami bez maksas.

Kā rāda Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas dati, Latvijā pašlaik ir 201 549 cilvēki ar invaliditāti, kas ir 10,6% no kopējā iedzīvotāju skaita. No tiem pilngadīgi darbspējas vecumā ir 10,1% jeb 193 154 cilvēki ar invaliditāti. Tomēr nodarbināti no šiem vairāk nekā 193 tūkstošiem cilvēku ir tikai aptuveni 27%.[2] Mēs ar SIVA kolēģiem gan esam droši –  realitātē šis procents ir lielāks, jo, kā rāda pieredze, ne visas personas par savu invaliditāti ziņo darba vietai. Salīdzinoši – no aptuveni 447 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju ar invaliditāti ir 100 miljoni jeb 22,4%, no kuriem nodarbināti ir uz pusi vairāk cilvēku nekā vidēji Latvijā, t.i., aptuveni 55%.

Kādi tad ir iemesli šim salīdzinoši zemajam Latvijas nodarbinātības rādītājam? Mana pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti rāda, ka šķēršļi veiksmīgai integrācijai visbiežāk apvieno sarežģītus ārējos apstākļus un pašu cilvēku ar invaliditāti neuzņēmību un nedrošību gan profesionāli rehabilitēties, gan pieteikt sevi darba tirgū. Kas attiecas uz ārējiem apstākļiem, trūkst gan tādu darbu, gan darba vides, kas būtu piemērota un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat trūkst sociālo darbinieku un asistentu atbalsta sniegšanai. Nereti vainojami darba devēju aizspriedumi un nevēlēšanās darbā ņemt cilvēkus ar invaliditāti.

Lai pārvarētu minētos šķēršļus un veiksmīgi pieteiktu sevi darba tirgū, pirmkārt, ir nepieciešama drosme un uzņēmība mainīt savu dzīvi, lai sāktu ko jaunu.

Ja cilvēks veselības problēmu dēļ ir spiests aiziet no darba vai tam trūkst pārliecības par savu varēšanu profesionālo ceļu vispār uzsākt, SIVA ir īstā vieta, kur vērsties pēc atbalsta. Atbilstoši labākajiem Eiropas piemēriem aģentūra palīdzēs gan izvēlēties veselības stāvoklim, interesēm un līdzšinējām iemaņām atbilstošu profesiju, gan to apgūt, kā arī sniegs visu nepieciešamo atbalstu, lai audzēkņiem nodrošinātu pirmās prakses un darba vietas. Kas ne mazāk svarīgi, ar dažādiem atbalsta pasākumiem mēs sekmēsim arī cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos kopumā.

SIVA Latvijā ir vienīgā šāda veida iestāde, kas sniedz kompleksu atbalstu cilvēkiem ar dažādām saslimšanām. Tās paspārnē ir divas izglītības iestādes – koledža un Jūrmalas Profesionālā vidusskola – , kas abas atrodas Jūrmalā. Izglītības programmas ir piemērotas  dažādu vecumu cilvēkiem (15 – 64 gadi), arī tiem, kas invaliditāti ieguvuši dzīves gaitā un kam nepieciešama pārkvalifikācija. Šīs izglītības iestādes uzņem personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte. Absolvējot vidusskolu vai koledžu, iegūtās izglītības augstā kvalitāte ļauj turpināt mācības un studijas arī citās izglītības iestādēs.

SIVA ir izstrādāti profesionālās piemērotības noteikšanas metodiskie ieteikumi, kas ļauj piemeklēt atbilstošākos testus, rīkus un metodes cilvēku individuālajām vajadzībām un spējām. Rezultātā skolēni un studenti kopā ar karjeras konsultantu spēj piemeklēt sev piemērotāko profesiju un attiecīgi arī izglītības programmu. Mācību laikā karjeras konsultants atbalsta izglītojamos prakses vietu organizēšanā, sadarbojas ar darba devējiem un sniedz maksimālu atbalstu, lai visiem audzēkņiem un studentiem būtu nodrošināta mācību un kvalifikācijas prakses vieta un vēlāk arī pirmā darba vieta. Pērn aģentūras darbā iekārtošanas rādītājs pēc absolvēšanas bija 51%, kas jau ir samērojams ar vidējo nodarbinātības rādītāju Eiropas Savienībā.

Sekojot līdzi mūsu absolventu gaitām, redzam, ka pārkvalificēšanās un jaunas profesijas iegūšana var būt jaunas dzīves sākums. Piemēram vēlos dalīties ar SIVA Koledžas absolventes Santas Survilas pieredzes stāstu – mācības koledžā kā personāla speciālistam bija viņas otrā iegūtā augstākā izglītība, esot jau brieduma gados. Studentes veselības stāvoklis tobrīd bija pasliktinājies un uzsāktās studijas bija jauns pavērsiens Santas dzīvē. Rezultātā viņa gan uzlaboja veselību, gan ieguva augsta līmeņa izglītību, kas mudināja absolventi turpināt apgūt jurisprudenci un piedalīties vietējās varas vēlēšanās. Pašlaik Santa Survila ir Rīgas domes Personu ar invaliditāti Nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekle, biedrības Wings for Wheels valdes locekle, sociālā eksperte un konsultāciju grupas vadītāja.

Līdz 31. augustam SIVA izglītības iestādēs norit skolēnu un studentu uzņemšana. Cilvēkus ar invaliditādi gribu mudināt būt drosmīgiem un izmantot šo iespēju arī tad, ja nav pārliecības par savu varēšanu vai nākotnes gaitām. Vispirms interesenti saņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, kura ietvaros rekomendējam mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studijas SIVA Koledžā atbilstoši katra individuālajām prasmēm un spējām. Rudenī Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā mācības sāksies dažādās izglītības jomās, piemēram, ēdināšanā, datorzinātnēs, komercdarbībā, mājturībā un daudzās citās (ar visām piedāvātajām izglītības un studiju programmām iespējams iepazīties SIVA mājaslapā).

Personām ar invaliditāti izglītību iespējams iegūt bez maksas. Tāpat skolēniem un studentiem ir pieejamas bezmaksas dzīvošanas, ēdināšanas un rehabilitācijas iespējas. Pieteikties mācībām un studijām iespējams, zvanot 29249084 vai 29187093, rakstot [email protected] vai arī aizpildot elektroniskās pieteikšanās anketu. Plašāka informācija lasāma https://www.siva.gov.lv/lv/jaunums/piesakies-macibam-vai-studijam-siva-izglitibas-iestades.

 

[1] Profesionālā rehabilitācija – pasākumu kopums, kas nodrošina jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu vai attīstīšanu, tajā skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējā izglītības pakāpē atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.

[2] Labklājības ministrijas uzdevumā īstenots pētījums “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums”, 2020.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu