D2023/5 • IR.lv
Okupācijas dienasgrāmata
dzeņi kaļ krustus
Ukrainas epizode
Et in arcadia ego
blank-post-image
Proza
Mam
Stāsts (latviski)
Proza
Mam
Stuosts (latgaliski)
Proza
Kādas uzvaras vēsture
Priekšvārds
Proza
Zaudētās debesis
Stāsts
blank-post-image
Intervija
Par patvērumu un kokiem
Ar Lindu Gabarajevu sarunājas Ingmāra Balode
Pārdomas
Unikāla piemiņas grāmata
Iegūstams visai pilnīgs priekšstats par Rīgas Lielajiem kapiem
Apcere
Et in arcadia ego
Svešzemnieku skats uz Kurzemi — pirms divsimt gadiem un tagad
Reportāža
Pabūšana vietās
Anglijā Gunars Janovskis brīžiem sāk izskatīties citādi
Diskusija
Dzejnieka piesaukšana
Kā mūsdienās uztveram Ojāra Vācieša dzeju un viņa personību? Kā izprotam, tulkojam dzejnieka un laikmeta attiecības, realitātes un ideālu saduri? Kādus nospiedumus Vācietis atstājis latviešu dzejā? 
Vēsture
Ukrainas epizode
Ģenerāļa Radziņa pieredzē balstītie vērtējumi ir nozīmīgi arī mūsdienās
Vēsture
Atņemt nedrīkst kompensēt
Zemes reformas deklarētais pamatmērķis bija jaunsaimniecību veidošana
72. lappuse
tik. un laiks
Šogad žurnāla pēdējā lapa atvēlēta pēc Domuzīmes rosinātas tēmas tapušam dzejolim vai īsam dzejas ciklam