Uzņēmuma tēls sākas ar rūpēm par darbiniekiem • IR.lv

Uzņēmuma tēls sākas ar rūpēm par darbiniekiem

Ilustratīvs attēls
Viesturs Bulāns

Ikviena uzņēmuma zīmols un tēls sākas ar rūpēm par komandu un darbiniekiem. Tieši darbinieki ir īstenie zīmola vēstneši – vai viņi lepojas ar vietu, kurā strādā, vai nē. Aizvien vairāk uzņēmumos, kā arī valsts iestādēs to apzinās, veltot laiku un citus resursus darbinieku izaugsmei un labbūtībai. Vienlaikus aizvien ir daļa uzņēmumu, kuros komandas nozīme un vērtība joprojām netiek pienācīgi novērtēta. Taču tieši komanda ir panākumu atslēga, bet uzņēmumā esošie vadītāji ir kā dārznieki, kuriem jārūpējas un jārada visi nepieciešamie apstākļi, lai darbinieki augtu un attīstītos. Mūsdienās vadītājs ir iespējotājs.

Apziņa, ka darbs ir svarīgs un jēgpilns

Līderu kompetenču grozs mūsdienās ir būtiski mainījies. Vadītājam ir jābūt paraugam dažādās lietās, jāspēj rūpēties par komandu, motivēt un apliecināt, ka viņu ieguldījums ir svarīgs un jēgpilns. Ir jāpazīst sava komanda, un tas nozīmē ne tikai formālas pārrunas reizi gadā, bet arī atklātu, uz abpusēju uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.

Pandēmija ir mainījusi mūsu vēlmes un vajadzības, kas saistītas ar darbu. Piemēram, nepieciešamību pēc klātienes darba – birojs aizvien vairāk kļūst par vietu, kur satikties un socializēties ar kolēģiem. Aizvien vairāk tiek novērtēta iespēja strādāt no jebkuras vietas un apvienot – daļu laika strādāt no biroja, daļu – no mājām, kafejnīcas vai kādas citas vietas. Uzsvars tiek likts uz mērķu sasniegšanu neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks tiek pavadīts uz vietas un nevienam nav iebildumu vai pārmetumu.

Mainās arī lietas, kas motivē darbiniekus, atalgojums vairs nav noteicošais. Patiesībā nauda ir tikai higiēnas jautājums, tā nav ilgtermiņa motivācija. Ja darbinieks nejutīsies lietderīgs, izjutīs diskomfortu darba vidē un kolektīvā, algas pielikums palīdzēs tikai īstermiņā, iespējams, tikai dažus mēnešus. Mēs, cilvēki, esam sociālas būtnes, tāpēc mums ir svarīga ne tikai komunikācija, bet arī atzinība, t.sk. arī profesionālajā vidē. Ikvienam no mums ir nepieciešama apziņa un apstiprinājums, ka mūsu darbs ir svarīgs, vajadzīgs un pats galvenais – jēgpilns. Tieši tas motivē darīt vairāk, attīstīties un profesionāli pilnveidoties.

Reālas, nevis tikai mājaslapā ierakstītas vērtības

Lai uzturētu šīs vērtības uzņēmuma vidē, vērts padomāt par dažādu tradīciju ieviešanu, kas vienlaikus saliedē komandu un sniedz iespēju izvērtēt paveikto un iezīmēt nākotnes plānus. Lielisks veids, kā pateikties komandai un izcelt tos, kuri snieguši lielāko ieguldījumu vai darījuši vairāk nekā prasa pienākums, ir gada balvas tradīcija. Mūsu uzņēmumā šāda tradīcija pastāv jau vairākus gadus, un pieredze liecina, ka tas ir arī labs iesākums jaunam darba gadam, jaunam cēlienam. Nereti tieši pēc gada balvas no darbiniekiem varam dzirdēt: “Tagad gads patiešām ir sācies!”. Ir liels gandarījums redzēt, ka arī komandai šis ir svarīgs un gaidīts notikums, turklāt tas palīdz iedzīvināt uzņēmuma vērtības – drosmi, rūpes un efektivitāti – reālajā dzīvē, neļaujot tām palikt aizmirstām mājaslapā vai definētajos vadības dokumentos, kā tas nereti notiek daudzos uzņēmumos. Ikgadējā balva Helmes pērles nav tikai formāla tradīcija – no darbinieku puses ir liela atsaucība. Kopumā uzņēmumā ir vairāk nekā 80 darbinieku un 57 kolēģi tika nominēti tādās kategorijās kā “Gada līderis”, “Gada profesionālis” u.c. Jāpiezīmē, ka šādas tradīcijas var rīkot neatkarīgi no tā, cik daudz darbinieku ir uzņēmumā.

Kāpēc nepieciešams novērtēt darbiniekus?

Šādas un līdzīgas tradīcijas prasa ieguldījumus no uzņēmuma – ne vienmēr lielas finansiālas investīcijas, bet, piemēram, laiku un citus resursus. Kāpēc to ir vērts darīt? Iemesli ir vairāki. Kā jau minēts, tas ir veids, kā apvienot patīkamo un lietderīgo, piemēram, balvu pasniegšanas ceremoniju var apvienot ar kādu informatīvi izglītojošu semināru, lekciju vai forumu. Tas ir veids, kā motivēt un pateikties darbiniekiem, un arī lieliska iespēja pamanīt komandas locekļu stiprās puses, piemēram, aicinot darbiniekus ieteikt, kurš, viņuprāt, bijis gada līderis komandā. Reizēm var pamanīt līderu dotības arī cilvēkos, kuri nav vadošos amatos. Tas savukārt var pavērt plašākas izaugsmes iespējas gan attiecīgajam cilvēkam, gan komandai un uzņēmumam kopumā.

Lai spētu iedzīvināt šādas tradīcijas un uzturēt uzņēmuma vērtības dzīvas, liela nozīme ir uzņēmuma vadībai un vēl lielāka – īpašniekiem. Tam, kāda bijusi īpašnieka motivācija, veidojot attiecīgo uzņēmumu. Ja īpašnieka mērķis ir tikai un vienīgi peļņas gūšana, tad neatkarīgi no nozares un tā, cik ļoti vadītājs centīsies rūpēties par komandu, ilgtermiņā tas nestrādās. Cenšoties būt cilvēcīgs, uzņēmuma vadītājs ilgtermiņā izdegs. Taču, ja arī uzņēmuma īpašnieku mērķis ir radīt pievienoto vērtību un strādāt jēgpilni, neizpaliks arī cilvēcīga attieksme un rūpes par darbiniekiem. Aicinātu tiekties pēc mērķa, kad uzņēmums ir labākais partneris ikvienam – gan darbinieku mērķu sasniegšanai, gan klienta izaugsmei. Uzņēmuma svarīgākais resurss ir darbinieki – tās ir pērles, kas jāspodrina gan svētkos, gan ikdienā. Jo spožāk šīs pērles mirdzēs, jo vairāk iegūs uzņēmums un arī nozare kopumā.

 

Autors ir Helmes Latvia izpilddirektors

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu