Jo vairāk bērnu, jo mazāka mācību maksa – kā darbojas bērnudārzi Zviedrijā?

Ilustratīvs attēls
Pontus Losviks (Pontus Loswick)

Izglītības attīstības līmenis Zviedrijā ir patiešām augsts. Katru gadu valsts uzlabo savas pozīcijas pasaules reitingā izglītības kvalitātes jomā, turklāt pastāv arī pārdomāta atbalsta sistēma jaunajiem vecākiem, lai gan mammām, gan tētiem būs iespēja pavadīt pietiekami daudz laika ar bērniem. Zviedrijas izglītības sistēmas galvenais princips ir izglītības pieejamība neatkarīgi no sociālā stāvokļa, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai dzimuma. Valstī ir gan privātās, gan pašvaldību pirmsskolas un vecāki lielākoties izvēlas bērnudārzu pēc atrašanās vietas. Arī gaidīšana rindās nav ilga – vietu bērnudārzā izdodas atrast vidēji trīs mēnešu laikā.

Likums nosaka maksimālo gaidīšanas laiku – 4 mēnešus

Zviedrijas izglītības sistēmā gan 30 gadus paralēli pastāv un veiksmīgi darbojas gan privātās, gan valsts un pašvaldību izglītības iestādes, tostarp, pirmsskolas. Privātie un pašvaldību bērnudārzi tiek finansēti no pašvaldību līdzekļiem, tāpēc vecāku līdzmaksājums neatšķiras. Turklāt – jo vairāk bērni no vienas ģimenes apmeklē pirmsskolu, jo lielāku maksas atlaidi saņem vecāki. Zviedrijā visiem bērniem no viena gada vecumam ir tiesības uz vietu pirmsskolā. Izpaliek arī gaidīšana rindā – kad ģimenē piesakās bērniņš, vecāki reģistrējas gaidīšanas sarakstā un vidēji trīs mēnešu laikā vieta bērnudārzā ir pieejama. Zviedrijas likumi paredz, ka vieta bērnudārzā ir jānodrošina četru mēnešu laikā.

Papildus tam, ka pašvaldībām obligāti jānodrošina vieta pirmsskolā, ir iespēja izvēlēties arī “atvērto” bērnudārzu. Tajā bērni var pavadīt laiku kopā ar vecākiem, kuri ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Būtībā tas nozīmē, ka bērni var rotaļāties pirmsskolas izglītības iestādei līdzīgā vidē un satikties ar citiem bērniem. Tiek organizēti arī skolotāju pasākumi un vecākiem ir iespēja uzzināt vairāk par izglītības sistēmu un savu lomu tajā. “Atvērtajiem” bērnudārziem ir labas attiecības ar citām sociālajām un veselības organizācijām un tie mēdz organizēt arī izglītojošos pasākumus par dažādiem jautājumiem, kas ir aktuāli jaunajiem vecākiem.

Parastajā bērnudārzā tiek uzņemti bērni no viena gada līdz piecu gadu vecumam. Bērnudārzs Zviedrijā ir paredzēts, lai izpildītu tā galveno funkciju – iemācītu bērnam komunicēt ar vienaudžiem. Ierasts, ka diendusa tiek piedāvāta tikai pēc vecāku pieprasījuma un lielāko daļu dienas bērni pavada svaigā gaisā, arī lietainā laikā, tāpēc īpaši tiek piedomāts pie atbilstoša apģērba.

Līdzmaksājums tikai tad, ja kāds no vecākiem nestrādā

Runājot par mācību maksu, jāpiemin, ka gan privātie, gan pašvaldības bērnudārzi tiek apmaksāti no pašvaldību līdzekļiem ar nosacījumu, ja abi vecāki strādā vai ģimenē ir četri vai vairāk bērni. Ja kāds no vecākiem nestrādā, bērns var palikt bērnudārzā bez maksas ne vairāk kā trīs stundas dienā vai 15 stundas nedēļā.

Vecāku līdzmaksājums nav atkarīgs no bērnudārza, bet no bērnu skaita un vecāku algām. Līdzmaksājums par vienu bērnu ir 3% no mēneša ienākumiem, bet ne vairāk kā 1269 Zviedrijas kronas (aptuveni 130 eiro). Ja bērnudārzu apmeklē divi vienas ģimenes bērni, par katru jāmaksā 2% no ienākumiem, bet ne vairāk kā 840 Zviedrijas kronas (aptuveni 86 eiro), savukārt, ja ir trīs bērni, tad maksājums par katru bērnu ir 1% no ienākumiem un maksimālā summa ir 420 Zviedrijas kronas jeb aptuveni 43 eiro. Savulaik vecāku līdzmaksājums par bērnudārzu bija ļoti augsts, tāpēc tika ieviesti minētie “griesti”. Līdz bērns sasniedz 18 gadu vecumu, vecākiem tiek izmaksāts arī pabalsts (50% tēvam un 50% mātei). Tā apjoms ir vidēji 100 eiro mēnesī.

Izvēli izdara pēc atrašanās vietas vai draugu ieteikumiem

Ņemot vērā, ka gan pašvaldību, gan privātajos bērnudārzos mācību maksa neatšķiras un lielākoties ir vienlīdz augsta arī pakalpojumu kvalitāte, vecāki visbiežāk izvēlas pēc ģeogrāfiskā principa, proti, to bērnudārzu, kas ir tuvāk mājām vai darbavietai. Bieži par pamatu izvēlei kalpo arī draugu un paziņu rekomendācijas.

No sešu gadu vecuma bērniem obligāti jāapmeklē nulles klase vai sagatavošanās nodarbības sešgadniekiem. Šajā programmā spēles formātā bērni mācās lasīt un rakstīt, nodarbības notiek vidēji trīs stundas dienā, tāpēc vienlaikus tā ir arī adaptācija īstajai skolai.

 

Autors ir Zviedrijas pirmsskolu tīkla Dibber pārstāvis

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu