Kāpēc Atkritumu apsaimniekošanas plāns paredz sadzīves atkritumu pieaugumu?

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Jānis Brizga, Zaļā brīvība

Vides konsultatīvā padome (VKP), kas sastāv no 20 nevalstiskajām vides organizācijām, ir pārsteigta, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), neskatoties uz vides nevalstisko organizāciju pretenzijām un ignorējot iesniegtos komentārus, ir apstiprinājusi jauno “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam” (AAVP).

Neraugoties uz to, ka AAVP pirmais stratēģiskais virsmērķis ir novērst atkritumu rašanos un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, AAVP izmantotajā Aprites ekonomikas scenārijā paredz, ka 2028. gadā Latvijā tiks radītas 889 359 tonnas sadzīves atkritumu. Tas ir par 15% vairāk nekā 2020. gadā.

Līdz ar to uz vienu cilvēku radītais sadzīves atkritumu apjoms 2028. gadā būs pieaudzis par 30% un sasniegs 532 kg uz vienu iedzīvotāju. Veidojas neatbilstība starp plāna projekta noteiktajiem mērķiem un izmantotajiem datiem.

Šāda veida tendence ir arī pretrunā ar aprites ekonomikas principiem par atkritumu rašanās novēršanu. AAVP arī neatbilst Nacionālajam attīstības plānam 2020-2027, kas paredz samazināt radīto sadzīves atkritumu daudzumu.

Šāds pārspīlēts radīto atkritumu daudzuma novērtējums ietekmē izvēlētos atkritumu apsaimniekošanas veidus un investīciju apjomu. Plānotās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā būs nesamērīgi augstas un radīsies jaudu pārpalikumi, ja atkritumu daudzums nesasniegs plānā prognozēto. Tāpat atkritumu daudzuma novērtējums plānā ir radījis iespēju atkritumu sadedzināšanas attīstībai, kas arī iekļauta AAVP. Plānoti 160 miljoni eiro privāto investīciju (29% no kopējām plāna projekta investīcijām) trīs dedzināšanas iekārtām Rīgā, Vidzemē un Latgalē.

Krasā pretstatā šiem plāniem ir fakts, ka investīcijas atkritumu apjoma mazināšanai paredzētas nav vispār. Atkritumu dedzināšanai atvēlētās investīcijas pārvirzot atkritumu apjoma mazināšanas pasākumiem un kvalitatīva no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanai (ko iespējams sadedzināt Brocēnu cementrūpnīcā), būtu iespējams sasniegt nospraustos ES mērķus par atkritumu apglabāšanas apjoma mazināšanu.

AAVP ir arī citas nepilnības. Piemēram, nav noteikta kārtība neizlietoto medikamentu apsaimniekošanai, bioloģisko atkritumu plūsmas novirzīšanai prom no atkritumu poligoniem, vēsturisko bīstamo atkritumu (tai skaitā, šīfera) utilizēšanai u.tml.

Vides nevalstiskās organizācijas uzskata AAVP par neatbilstošu Latvijas interesēm un pretrunā ar ES Atkritumu direktīvā (2008/98/EK) noteikto atkritumu pārvaldības hierarhiju, tāpat arī uzsver, ka VARAM nav pietiekami iesaistījusi vides NVO plāna apspriešanā un nav ņēmusi vērā iesniegtos komentārus un iebildumus.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu