Nakts pār baznīcu 98

Katoļu baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs (no kreisās) Krusta ceļā plecu pie pleca ar luterāņu arhibīskapu Jāni Vanagu. Foto: Gints Ivuškāns, F64
Rinalds Gulbis
Print Friendly, PDF & Email

Kristīgajai baznīcai neatkarīgi no konfesionālās piederības ar ekumenisma palīdzību būtu jāvieno, nevis jāšķeļ tauta

Kopš brīža, kad Saeimā sāktas debates par tikumību, šķiet, tās sabiedrības grupas, kuras pret baznīcām Latvijā izturējās neitrāli, tagad arvien vairāk uz baznīcu vidi nolūkojas kā uz ko arhaisku un grūti saprotamu. Pēc četru bīskapu parakstītās vēstules sanāk, ka jaunieši, kuri skolā apguvuši dzimumaudzināšanas pamatus un prot sevi pasargāt no sazin kādām ligām, nākotnē principā būs uzskatāmi par rafinētiem neliešiem.

Taču šoreiz ne par tikumu, tas lai paliek Saeimas filozofu kluba jautājums – sēdēt mucā, izdzert trīs krāterus vai ielīst alā, no tās lūkoties uz ārpasauli un tad beigu beigās saprast, kas ir tikums.

Latvijā nu jau pāris gadus notiek tāds pasākums kā “Baznīcu nakts”, kura mērķis ir parādīt baznīcu (baznīcu ēkas) no nedaudz cita skatpunkta, ieraudzīt citādi naktī slēgtās baznīcas, kā arī piedāvāt kādas rosinošas izklaides, vienvārdsakot, baznīca šai naktī ir atvērta cilvēkiem. Šogad savu dalību pasākumā pieteica arī Sv. Pestītāja Rīgas anglikāņu draudze ar savu dievnamu, taču saņēma atteikumu. 

Tajā norādīts: „Trīs lielāko tradicionālo konfesiju – luterāņu, katoļu un pareizticīgo – vadītāji vienojās, ka vēlas, lai Baznīcu nakts ir tradicionālo kristīgo konfesiju rīkots pasākums, un citas draudzes tajā nepiedalās. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs apspriedās ar luterāņu arhibīskapu un pareizticīgo metropolītu un kopā baznīcu vadītāji izteica vēlēšanos, ka Baznīcu nakts ir pasākums, kurā piedalīties aicinātas tikai Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju draudzes. [..] Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs savā atbildē uz mūsu jautājumu arī norādīja to, ka būtisks apstāklis ir arī tas, ka Anglikāņu baznīcai ir no Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām krasi atšķirīga nostāja būtiskos morāli teoloģiskos jautājumos.”

Austrijā, kur sākotnēji radusies ideja par atvērtajām baznīcām, mērķis vienmēr ir bijis viens – ekumeniska pieredze, kad ļaudis no dažādām kristīgām konfesijām, denominācijām, cilvēki ar absolūti citādu reliģisku pieredzi vai vispār bez tās, iepazīstas ar citu reliģisku pieredzi, gūst par to priekšstatu. Šādu pasākumu mērķis ir ne tikai parādīt baznīcu kā telpu nakts burvībā, bet nepiespiestā gaisotnē nojaukt kādas iepriekš uzbūvētas barjeras, kuru dēļ mums rodas nepamatoti aizspriedumi pret to vai citu reliģisku grupu.

21.gadsimta Latvijā gan ar ekumenismu acīm redzami saprot pavisam ko citu. Šī citādā doma spilgti izgaismojas tās pašas “Baznīcu nakts” sakarā, kur visas lietas nosaka savdabīga bīskapu kolēģija, bez kuras ziņas nevienas baznīcas durvis netiek atdarītas līdz pat brīdim, kamēr kolēģija vienbalsīgi nav paziņojusi, ka konkrētā baznīca ir tradicionāla.

Tradicionāls vispār pēdējā laikā ir kļuvis par piekto kardināltikumu un, ja kaut ko nepasludina par tradicionālu, tad tam Latvijā principā nav vietas.

Vēl pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) atzina anglikāņus par gana tradicionāliem un abu konfesiju pārstāvji drīkstēja doties viens pie otra dievgalda. Starp citu, LELB (lai gan kā novērotāji) joprojām ar anglikāņiem ir Porvo kopienā, paredzot kopēju atzīšanu.

Tomēr te parādās kāds melnais zirdziņš – Romas katoļu virsganam Latvijā ne īpaši tīkama šķiet anglikāņu piekoptā morālteoloģija, kurā pie dievgalda paredzēta vieta visiem grēciniekiem. Protams, anglikāņi ir arī tādi nakriškoņi (nakriškons – Dievam neticīgais vai, dažos gadījumos, tāds, kas kristīts, bet ir pagāns, piem., “Kur ta Pīters, ka nav uz grēksūdzi? Kas, viņš nakriškons, ka uz baznīcu nenāk?”), ka atzīst sievietes par cilvēkiem un ne tikai viņas ordinē par mācītājām, bet nu jau arī par bīskapēm. Tas viss saļodzījis vēl pirms desmit gadiem tik ļoti aktīvo dialogu starp Vatikānu un Anglijas baznīcu.

Tomēr, lai kā arī būtu ar šīm “lielajām lietām”, paziņot, ka anglikāņu baznīca Latvijā nav tradicionāla, ir kaut kas absolūti nepieņemams. Nezinu, vai tas balstīts nezināšanā, vai tāpēc, ka anglikāņi, dažu bīskapuprāt, tik ļoti aizgājuši neceļos, vai arī tāpēc, ka pareizticīgā baznīca uzdod kādu noteiktu ekumenisma politikas toni.

Atgādinājumam tikai vēlos norādīt, ka, ja par tradicionālu uzskatām tādu, kas ir sens, tad ar anglikānismu vismaz Rīgas sabiedrība ir pazīstama jau no tiem laikiem, kad valstiski atzītā konfesija – Septītās dienas adventisti, vēl nemaz nebija sākuši darbību.

Piesaukt tradicionālas un tikumiskas vērtības bez patiesi liela un dziļa seguma ir gluži tāpat kā aplaupīt banku ar Bībeli rokā.

Kristīgajai baznīcai – neatkarīgi no konfesionālās piederības – ar ekumenisma palīdzību būtu jāvieno tauta, jābūt par vienu no stūrakmeņiem, uz kura balstītos valsts un tautas attīstība, galvenokārt jau vispārcilvēciskas ētikas principos. Tomēr ambīcijas ne vienmēr tiek noliktas uz altāra par upuri.

Autors ir politikas pētnieks un LELBĀL mācītājs. Absolvējis LU Vēstures un filozofijas fakultāti, ir LU Teoloģijas fakultātes doktorants, docē studiju kursu “Nāves teoloģija”

 

Komentāri (98)

Kalvis Apsītis 24.04.2015. 16.45

Raksts ļoti aktuāls, bet to vajadzētu izrotāt nevis ar baznīcu vadītāju bildēm, bet gan ar neo-šleseriskajiem deputātiem (Gods kalpot Rīgai) un citiem “tradicionālo vērtību aizstāvjiem” Saeimā, kuri nekādi nespēj domāt ārpus vecmodīgām privilēģijām.

Jēdzienu “tradicionālās konfesijas” nav izgudrojušas kristīgās baznīcas pašas; tā ir Latvijas likumu īpatnība – šīm konfesijām ir atļauts mācīt kristīgo mācību skolās, veidot kapelānu dienestus, slēgt laulību valsts vārdā. Nu un bieži vien – arī saņemt valsts dotācijas “sakrālajam tūrismam” utml. Ja šāda kārtība rada problēmas (vispār jau Satversmes 91.pants nepieļauj diskrimināciju – t.sk. arī pēc reliģiskās pazīmes), tad vajadzētu mainīt likumus – prasīt visu Latvijā reģistrēto konfesiju vienlīdzību, izvairīties no valsts un baznīcas funkciju pārklāšanās.

Tiklīdz kā konfesijas likuma priekšā kļūs vienlīdzīgas, tām varēs pilnībā uzticēt risināt savas iekšējās lietas; tostarp arī – ar ko “draudzēties” visādu ekumenisku pasākumu ietvaros, kā organizēt “baznīcu nakti” utml. Kamēr baznīcu vidū ir daži “vienlīdzīgāki zvēri”, diemžēl, viņu uzvedību nākas apspriest plašai publikai. Tostarp tādiem cilvēkiem, kam ar kristietību ir ļoti attāls sakars.

+21
-3
Atbildēt

8

  aivarsk > Kalvis Apsītis 25.04.2015. 18.44

  Pilnīga vienlīdzība dabā neeksistē, tāpat, kā absolūtā nulle, Tu to labi zini!

  Mums absolūti nevajag papildus konfesijas un citas reliģijas starp tradicionālajām. Kāpēc? Ļoti vienkārši – telpa ir tik liela cik ir un pašlaik tā ir sadalīta. Jebkuras būtiskas izmaiņas nozīmē telpas pārdalīšanu. Vai mums vajaga, lai mūnisti laulā un amiši sludina skolās? Tas radīs tikai sasprindzinājumu un sasprindzinājums (svešvārdā stress) vienmēr noved pie konstrukcijas sabrukšanas. Man nav vajadzīgi reliģiskie kari Latvijā. Un Tev?

  +2
  -10
  Atbildēt

  0

  aivarsk > Kalvis Apsītis 26.04.2015. 00.09

  Klusais, vai tad tas čalis neteica pārliecinošu JĀ, kad viņam jautāja “…līdz nāve jūs šķirs”? Un tagad 5 gadi ir par daudz nāves vietā? Kāda jēga zvērestam? Kāda jēga līgumam, ja no tā var brīvi atteikties? Tā arī tava biznesa ētika, vai tikai ģimenes dzīves ?:)

  Nākamais, no kā sāksim masveidā atteikties ir bērni? Ai, negribās šodien barot – lai iet prom!

  Kāpēc ASV šķirtenis nez vai kļūtu par prezidentu? Ja lauž zvērestu vienreiz, lauzīs otreiz. Tāpēc mūsu birjozkina kājiņmājiņas arī ir zagtas, jo tāda ir morāle! Var mānīt, krāpt un nekas – curikiem tas ir pieņemami – jaunie, modernie “tikumi” – a lai pierāda!

  +3
  -10
  Atbildēt

  0

  Ēriks > Kalvis Apsītis 26.04.2015. 20.44

  Nedomāju,ka ticēšana ir bezgrēcības garants,kaut kas tāds nekur nav rakstīts un solīts,tieši otrādi,ir rakstīts,ka cilvēks ir grēcīga būtne,citādi jau pie ticīgajiem nebūtu tāda lieta kā grēksūdze.

  +1
  -4
  Atbildēt

  0

  Andra > Kalvis Apsītis 26.04.2015. 06.05

  Es domāju, ka Baznīcu nakts, kurā piedalītos sektas, kas padarījušas kristietību par tīri intelektuālu padarīšanu bez neviena rituāla, un kur arī par baznīcu kā fizisku telpu īsti nevar runāt, līdzinātos Dziesmusvētkiem, kuros vienlīdzības dēļ Uz Lielās Estrādes tiktu pieaicinātas dažas pankroka grupas… Neesmu kristiete, bet uzskatu, ka pasākums, aizejot pārliekā plašumā, zaudētu savu viengabalainību un harmoniskumu.

  Cita lieta – jebkuras garīgās tradīcijas piederīgajiem būtu jābūt vienlīdzīgiem likuma priekšā, un tas attiecas ne tikai uz kristīgajām konfesijām. Arī vērtību jautājumos būtu vajadzīga plašāka sadarbība starp kristīgās un citu reliģiju sekotājiem.

  +2
  0
  Atbildēt

  0

  klusais > Kalvis Apsītis 26.04.2015. 09.10

  aivarsk – es pat pagrieztu šo jautājumu no cita nedaudz lenķa – cik cilvēku , kuri sevi pieskaita ticīgiem patiesībā ir ticīgi … vai tā vienkārši nav modes lieta ? Tad kas patiesībā ir godīgāks pret apkārtējiem – tas , kurš formāli piestaigā uz baznīcu , slēdz tur laulību vai tas , kurš skaļi pasaka , ka tas viss ir blēņas ? Tu kā ticīgs cilvēks būdams vari sev atzīties, ka ne reizi neesi grēkojis un visur bijis tik tikumīgs kā no grāmatas ?

  Ja par konkrēto gadījumu , tad tas manuprāt ir tipisks piemērs tam cik tukša bieži vien ir aizsegšanās ar ticības vairogu. Starp citu čalis bija tas , kurš katolis un viņa ideja bija laulāties baznīcā . Meitene tikai piekrita . Arī šķiršanos līdz galam noveda meitene , jo īstenajam katolim jau tad bija viss pie kājas … pagaisa visi dotie solījumi kā nebijuši …

  Nekādu pretenziju mediatoram protams , bet pats pasākums ir stulbs pēc būtības, jo netiek skatīta un analizēta lietas būtība …

  Un ar to etiku aivarsk manuprāt iebrauci auzās … ka tik pašam kādreiz nesanāk padzert no tās akas 🙂

  +8
  0
  Atbildēt

  0

  klusais > Kalvis Apsītis 25.04.2015. 21.31

  Viens praktisks pastāsts par laulībām baznīcā . Man kāda paziņa pirms gadiem 15 pēc vīra vēlmes laulību slēdza katoļu baznīcā … gāja gadi un vīrs iedomājās mierināt savu kādreizējo klasesbiedreni un tā samierināja ticīgais , ka nācās šķirt laulību … bet tas process ar izrādās , ka ir ne tikai ilgs ( 5 gadi pēc iesnieguma ) , pietiekami dārgs – 200 EUR ( 150 EUR pirmreizējā izskatīšana + 50 EUR apstiprināšana pie augstāka baznīcas činavnieka ) plus arī megastulbs pēc būtības , jo kādam ir jābūt īblim tam mācītājam mediatoram , kurš atsauktajai vedējmātei , sieva mātei un sievai pēc 5 gadu šķirti dzīvotas dzīves vēl izdomā pajautāt vai neko nevar mainīt 🙂 🙂 🙂

  +11
  -2
  Atbildēt

  0

  Kalvis Apsītis > Kalvis Apsītis 25.04.2015. 21.06

  >>> Ļoti vienkārši – telpa ir tik liela cik ir un pašlaik tā ir sadalīta. Jebkuras būtiskas izmaiņas nozīmē telpas pārdalīšanu. Vai mums vajaga, lai mūnisti laulā un amiši sludina skolās?

  ===========

  Tas būtu stāsts par “nulles summas spēli” – es varu uzvarēt tikai tad, ja kāds cits zaudē. Bet reliģijas jomā viss ir krietni savādāk. Kādēļ nevarētu būt pozitīvas sacensības: nevis kurš kuru izgrūdīs no ringa, bet kurai konfesijai būs aktīvāki draudžu locekļi. “Telpa” tur nepavisam nav ierobežota – ir daudz cilvēku, kuri nekur nepiedalās. Baznīcas un NVO var sacensties par šo cilvēku iesaistīšanu, darīt savu kalpošanas darbu iespējami labi.

  “Sludināt” skolās vispār nevajag – tā būtu nepamatota skolas sajaukšana ar baznīcu. Savukārt par laulāšanu un mācīšanu skolās – varbūt var darīt tā, lai laulību formāli juridisko pusi varētu nokārtot dzimtsarakstu nodaļās un skolās jebkuru priekšmetu pasniegtu valsts sagatavoti un apstiprināti skolotāji. Ir taču valstis, kurās nekādu “tradicionālo konfesiju” nav – bet tāpat viņi visu izdara.

  +11
  0
  Atbildēt

  0

  Kalvis Apsītis > Kalvis Apsītis 25.04.2015. 22.15

  Te mēs saskaramies ar to, ka Latvijas valsts un Romas Katoļu baznīcas izpratne par laulību ir ļoti atšķirīga — vēl viens arguments, kādēļ laulības vajadzētu slēgt arī valsts iestādē.

  No katoļu viedokļa – pareizi noslēgtu laulību vispār neiespējami šķirt. Var vienīgi mēģināt atrast kaut kādu iemeslu, kādēļ laulība “nav spēkā kopš noslēgšanas brīža” – un ir tādēļ anulējama. Bet tad cilvēks nonāk katoļu Kanonisko tiesību kodeksa juridiskajā pasaulē, kur viņu gaida daudz pārsteigumu. Priesteris-mediators jau neko nevar citādi darīt.

  +13
  0
  Atbildēt

  0

Ebenemezers-3 24.04.2015. 13.13

tad man jautaajums her Vanagam , kas par nakrišķoņiem juusu dievnamos , pirmajaas rindaas redz seežam bijušos komunistus un viņu veco nomenklatuuru tai skaitaa , par ko taa noniecinaat Anglikaaņu bazniicu , ja paša maajaas veel lielaaka nekaartiiba, vispaar jau sabiedriskajos meedijos nevajadzeetu bazniicas lietas iztirzāt , viņiem savi meenešraksti , kuros informeet ticiigos par notikumiem ticiigajaa pasaulee , galu galaa bazniicas no valsts nodaliitas ar satversmi , melnsvaarčus politiskajaas norisees ievilka šlesers , tas laiks pagaajis .

+19
-7
Atbildēt

9

  andrejs > 24.04.2015. 14.21

  ja par vanagu , tad viņu čekisti ar lielaam gruutiibaam iestuteeja amataa peec viņa priekšgaajeeja naaves

  ——————————-

  Mēs ar unabomberzu pieprasām atsauci!

  +2
  -13
  Atbildēt

  0

  andrejs > 24.04.2015. 14.02

  Pārsēdināt pēdējos solos vajag tos bijušos komunistus

  ——————————–

  baznīcai vajag savu policiju.

  +1
  -11
  Atbildēt

  0

  andrejs > 24.04.2015. 13.24

  pirmajaas rindaas redz seežam bijušos komunistus un viņu veco nomenklatuuru tai skaitaa

  —————-

  ko tu iesaki ar viņiem darīt? :)))

  +3
  -11
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > 24.04.2015. 13.27

  Ebenemezers. Es nezinu, ko Tu darīji 1987. gadā, bet her Vanags 🙂 bija starp tiem liekas 15 luterāņu mācītājiem, kuri nodibināja grupu ” Atdzimšana un atjaunošanās”, un šādi caur savām draudzēm iesaistījās LR neatkarības atjaunošanas procesos, Juris Rubenis izglāba LTF kongresu no šķelšanās, utt Tā kā – diez vai Tu būsi tas, kurš šodien ierādīs Baznīcas tai pienākošo vietu Latvijā.

  Kas attiecas uz bijušiem komunistiem Baznīcā, tad tāda ir kristīgās baznīcas pamat jēga – palīdzēt ļaužiem labot savas dzīvē sastrādātās lietas un mēģināt sākt dzīvi dzīvot no sākuma. Un, atkal – Tu jau nu nebūs tas, kurš noteiks to, kam būs apmekēt baznīcu un, kam ne, ne arī ierādīsi ticīga cilvēka vietu LR sabiedrībā

  +12
  -17
  Atbildēt

  0

  Ebenemezers-3 > 26.04.2015. 15.43

  nuja , tu esi komuņaka , teju kaka…

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  edge_indran > 24.04.2015. 13.44

  ——–

  Koalīcijā vairākums bijušo:

  “Saeima noraida «Saskaņas» ierosinājumu atvērt «čekas maisus»

  http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/557099-saeima_noraida_saskanas_ierosinajumu_atvert_cekas_maisus

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  Artis > 24.04.2015. 23.04

  es savā baznicā sēžu kur gribu un arī citi sēž kur grib . ES sēžu pirmajā rindā ,un ne tāpēc ka esmu vecs komuņaka , vai brivibas cīnītājs, es vienkārši gribu visu redzēt un dzirdēt .

  +2
  0
  Atbildēt

  0

  tara > 24.04.2015. 13.40

  To andrejs

  Pārsēdināt pēdējos solos vajag tos bijušos komunistus

  Pirmajās rindās ir jāsēž tiem, kuri tika vajāti kom režīma laikā

  +8
  0
  Atbildēt

  0

  Ebenemezers-3 > 24.04.2015. 13.53

  riņķim ,manispeec tur var seedeet viss politbirojs , man no taa ne silts ne auksts , ja bazniica var noņemt viņu dotos zveerestus kalpot komunisma idejaam tad taa Juusu padariišana , es bazniicaa neeju , jo esmu boļševiku laikos nodziivojis 49 gadu un izaudzinaats atejists ,kautgan boļševiku organizaacijaas neesmu sastaaveejis , izņemot aarodbiedriibu , bet Juus variet ņemties pa bazniicu , man nav iebildumu , man tikai nav sklaidrs kaadeeļ uzbruukat neticiigajiem , es nebuut neesmu gejs vai kautkaads veel spitaaliigais kurus Juus dikti neieredzat, ja par vanagu , tad viņu čekisti ar lielaam gruutiibaam iestuteeja amataa peec viņa priekšgaajeeja naaves

  es nebuut nenoraadu kur vieta bazniicai , satversme noraada taas vietu , taaja miiliit

  +20
  -4
  Atbildēt

  0

dzeris49 24.04.2015. 12.16

Pēc šīs te petīcijas, vismaz, mana attieksme pret Latvijas “tradicionālajām” baznīcām, noteikti, neuzlabosies, kad baznīca sāk jaukties tur, kur tai nav jājaucas, un vēlas regulēt laicīgas lietas, tas ir bīstami un demokrātiskā sabiedrībā nepieņemami, bez tam, runā pretī Satversmei.

+29
-18
Atbildēt

2

  andrejs > dzeris49 24.04.2015. 22.16

  Neredzēt tagad Stankēvičam pielaidi valsts noslēpumiem, kā savas ausis.

  ——————-

  labais!

  +5
  -11
  Atbildēt

  0

  v_rostins > dzeris49 24.04.2015. 19.54

  dzeris49

  Neredzēt tagad Stankēvičam pielaidi valsts noslēpumiem, kā savas ausis.

  +8
  -12
  Atbildēt

  0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu