Kvalitatīvi gada pārskati – kritiski svarīgs instruments investīciju piesaistei • IR.lv

Kvalitatīvi gada pārskati – kritiski svarīgs instruments investīciju piesaistei

Ilustratīvs attēls no Pixabay.com
Raivis Jānis Jaunkalns

Ja uzņēmums domā par finansējuma piesaisti, tad neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts, izmantojot obligāciju izvietošanu, kapitāla ieguldītājus vai citus alternatīvā finansējuma piesaistes iespējas, svarīgu lomu spēlē kvalitatīvi, informatīvi un revidēti gada pārskati. Latvijā tikai daži uzņēmumi sagatavo finanšu pārskatus saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), jo SFPS ir tikai regulatīva prasība atsevišķām nozarēm un regulētām kapitāla tirgus sabiedrībām. Tomēr pēdējos gados redzam, ka arvien vairāk uzņēmumu dažādu motīvu vadīti izvēlas brīvprātīgi sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, kā to pieļauj Latvijas tiesību akti.

Gada pārskati ir stūrakmens uzņēmuma saziņai ar ieguldītājiem un sabiedrību kopumā. Tie sniedz skaidru un visaptverošu pārskatu par uzņēmuma finanšu rezultātiem, stratēģijām un riskiem. Šī pārredzamība veicina atklātību, nodrošinot, ka investori ir labi informēti par finanšu un nefinanšu resursu izmantošanu, finanšu pārvaldību un risku mazināšanas pasākumiem uzņēmumā.

Gada pārskats – kritiski svarīgs instruments ieguldītājiem

Gan individuālie, gan institucionālie investori paļaujas uz precīzu un savlaicīgu informāciju, lai pieņemtu pamatotus lēmumus par to, kur novirzīt savus līdzekļus. Revidēti gada pārskati kalpo kā kritiski svarīgi instrumenti ieguldītājiem un ieinteresētajām personām, sniedzot pārliecību un pārskatāmību, kas ir būtiski labi funkcionējošai finanšu ekosistēmai un ir viens no pirmajiem potenciālo investoru un citu ieinteresēto personu ieskatiem uzņēmējdarbībā.

Nav noslēpums, ka viens no vislabākajiem investoru uzticības veidošanas paņēmieniem ir zināma un augstu kvalificēta revidenta piesaiste, kas sniedzot savu ziņojumu apliecina gada pārskata patiesumu un tajā minēto ­– ne tikai uzņēmuma vadībai un akcionāriem, bet arī potenciālajiem investoriem un citām ieinteresētajām pusēm. Revidents sniedz pārliecību investoriem par finanšu datu precizitāti un integritāti, atvieglojot lēmumu pieņemšanu. Turpretī neuzticami pārskati grauj uzticību, izraisot tirgus nestabilitāti un liedzot uzņēmumam veiksmīgi piesaistīt investorus.

Risku pārvaldība

Kapitāla tirgus projekti pēc būtības ir saistīti ar risku. Revīzijas procesā šie riski tiek identificēti un novērtēti. Gada pārskats ir detalizēti aprakstīta uzņēmuma finansiālā situācija, minot arī uzņēmuma darbības plānus nākotnē un izklāstot papildus informāciju, kas nereti ietver nefinanšu datus, lai sniegtu pilnvērtīgu pārskatu par uzņēmumu. Revidenti, pārbaudot uzņēmuma finanšu uzskaiti, iekšējās kontroles mehānismus un atbilstību grāmatvedības standartiem, palīdz identificēt un novērst finanšu pārkāpumus un iespējamās problemātiskās jomas.

Nekvalitatīvi gada pārskati nav izdevīgi – sodi un kaitējums reputācijai

Regulatīvās iestādes un biržas visā pasaulē nosaka stingrus finanšu pārskatu sniegšanas un revīzijas standartus. Neatbilstības rezultātā tiek piemēroti sodi, kas ļoti kaitē uzņēmuma reputācijai. Kvalitatīva pārskatu sniegšana un revīzija ir ne tikai labākā prakse, bet arī juridisks pienākums kapitāla tirgus uzņēmumiem. Lai gan revidēti gada pārskati ir regulatīvās atbilstības prasība – attiecīgi nereti tiek uzskatīti par tīri regulatīvu pasākumu, lai izpildītu zināmas prasības. Manuprāt, šāda uztvere nekavējoties mainītos, ja uzņēmumiem būtu atļauts darboties ar nerevidētiem gada pārskatiem un ieinteresētajām personām būtu jāpaļaujas tikai uz uzņēmuma sniegto informāciju, to nepārbaudot trešās puses profesionālim.

Lielāks uzsvars uz ilgtspējības (ESG) ziņošanu

Nefinanšu jeb uzņēmuma ilgtspējas datu publiskošana un iekļaušana gada pārskatos dažādos laika nogriežņos būs obligāta visiem uzņēmumiem, līdztekus finanšu datu publiskošanai. Tas nodrošinās ieinteresētajām personām pilnvērtīgāku un visaptverošāku priekšstatu par uzņēmuma darbību un nākotnes mērķiem. Turpretī, uzņēmumiem tas ļaus sekmīgi darboties regulētā tirgū un piesaistīt kapitāla investorus, neatkarīgi no tā vai uzņēmums jau ir nostiprinājies, vai tas ir start-up fāzes jaunuzņēmums, kas vēlas piesaistīt kapitālu.

Kvalitatīvi gada pārskati un revidenta piesaiste ir jebkura uzņēmuma uzticības, pārredzamības un atbildības pamats un pirmais informācijas avots visām ieinteresētajām personām. Šie pārskati nav tikai administratīvi uzdevumi, bet gan visas kapitāla tirgus ekosistēmas pamats. Tā kā no 2025. gada pārskatu saturs tiks paplašināts ar nefinanšu jeb tā saukto “ESG pārskatu”, agrīna atbilstība un ziņošana par nefinanšu datiem noteikti nodrošinās jaunu pārredzamības līmeni un palīdzēs veidot lielāku uzticību ieinteresētajām personām, tostarp ieguldītājiem.

 

Autors ir BDO Revīzijas nodaļas vadītājs un zvērināts revidents

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu