Zinātnieki atbalsta Dabas atjaunošanas regulu • IR.lv

Zinātnieki atbalsta Dabas atjaunošanas regulu

Ilustratīvs foto: lvm.lv
Latvijas zinātniskā kopiena

Latvijas zinātniskā kopiena aicina Latviju pārstāvošos Eiropas Parlamenta deputātus atbalstīt Eiropas Komisijas ierosināto likumprojektu par Dabas atjaunošanas regulu un šā gada jūlijā gaidāmajā balsojumā balsot par tās pieņemšanu. Vēlamies pievērst uzmanību trim būtiskākajiem argumentiem, kādēļ dabas atjaunošana ir kritiski svarīga cilvēku eksistencei nākotnē.

Pirmkārt, vēlamies atgādināt, ka dabas aizsardzība un atjaunošana, kā arī agroķīmiskā piesārņojuma mazināšana ir būtiski svarīga pārtikas drošības uzlabošanā un ilgtermiņa ražošanas nodrošināšanā. Lielākie draudi pārtikas drošībai ir saistīti ar klimata pārmaiņām [1], kā arī ar bioloģiskās daudzveidības un līdz ar to arī ekosistēmu pakalpojumu zudumu [2]. Nerisinot ar bioloģiskās daudzveidības zudumu saistītos pārtikas apgādes izaicinājumus, nākotnē globāli saskarsimies ar pārtikas trūkumu un augstām pārtikas cenām.

Otrkārt, dabas atjaunošana palīdz mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Pasargājot un atjaunojot bioloģiski daudzveidīgus mežus un purvus, mēs veicinām oglekļa piesaisti un mazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi mazinot klimata pārmaiņas un to negatīvo ietekmi uz mūsu dzīvi [3]. Ierobežojot klimata pārmaiņas, samazinām arī ekstrēmu plūdu un sausuma palielināšanos nākotnē.

Treškārt, ieguvumi no dabas atjaunošanas ievērojami pārsniedz izdevumus. Piemēram, globālā mērogā finansējuma trūkums bioloģiskās daudzveidības atjaunošanai ir aptuveni 720–960 miljardi ASV dolāru gadā [4], savukārt bioloģiskās daudzveidības ekosistēmu pakalpojumi tiek novērtēti 125–140 triljonu ASV dolāru apmērā gadā [5]. Ņemot vērā visus izdevumus visām iesaistītajām pusēm, ieguvumi no dabas atjaunošanas būtiski pārsniedz izdevumus.

Vēlamies pievērst uzmanību Latvijas dabas kritiskajam stāvoklim. Saskaņā ar dabas skaitīšanas rezultātiem, kuri publiskoti 2023.gada maijā, Latvijā tikai 10% mežu ir bioloģiski vērtīgi un tikai nepilnu 1% Latvijas teritorijas klāj bioloģiski vērtīgi zālāji [6]. Gan lauku putnu indekss, gan meža putnu indekss uzrāda samazinājumu [7]. No visiem Latvijā sastopamajiem ES nozīmes biotopiem labvēlīgā stāvoklī ir tikai 10% biotopu, kamēr 83% biotopu ir nelabvēlīgā stāvoklī [8].

Esam atvērti tālākai zinātnē balstītai diskusijai, detalizētiem skaidrojumiem un pamatojumiem. Lūdzam iepazīties ar starptautiskās zinātnes kopienas vēstuli [9], kuru ir parakstījuši arī zinātnieki no Latvijas un kurā izvērsta sīkāka argumentācija Dabas atjaunošanas regulai.

Latvijas zinātnes kopienas vēstuli Eiropas Parlamenta deputātiem parakstījuši:

Dr. biol. Guntis Brūmelis, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Ieva Akmane, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Ainārs Auniņš, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Maksims Balalaikins, Daugavpils Universitāte

Dr. geogr. Jānis Brizga, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Andris Bukejs, Daugavpils Universitāte

Dr. biol. Gunta Čekstere, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Dr. biol. Iluta Dauškane, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Pēteris Evarts-Bunders, Daugavpils Universitāte

Dr. biol. Sandra Ikauniece, Dabas aizsardzības pārvalde

Dr. biol. Līga Jankevica, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Dr. agron. Inga Jansone, Agroresursu un ekonomikas institūts

Dr. biol. Uģis Kagainis, Latvijas Universitāte

Dr. agron. Dzidra Kreišmane, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Dr. biol. Brigita Laime, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Rolands Moisejevs, Daugavpils Universitāte

Dr. geogr. Olģerts Nikodemus, Latvijas Universiāte

Dr. biol. Otars Opermanis, SIA “Biota”

Dr. biol. Māra Pakalne, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Gunārs Pētersons, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Dr. oec. Dina Popluga, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Dr. geogr. Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvalde

Dr. biol. Jānis Priednieks, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Mihails Pupiņš, Daugavpils Universitāte

Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, Latvijas Universitāte

Dr. geogr. Anda Ruskule, Baltijas Vides forums

Dr. biol. Ineta Salmane, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Dr. biol. Voldemārs Spuņģis, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Līga Strazdiņa, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Guntis Tabors, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Dmitrijs Teļnovs, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Dr. biol. Didzis Tjarve, Latvijas Universitāte

Dr. geogr. Kristīna Veidemane, Baltijas Vides forums

Dr. geogr. Ivo Vinogradovs, Latvijas Universitāte

Dr. biol. Viesturs Vintulis, Latvijas Universitāte

Dr. geogr. Anita Zariņa, Latvijas Universitāte

Atsauces

[1] H.-O. Pörtner et al., ‘Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change’, Zenodo, Jun. 2021. doi: 10.5281/zenodo.4659159.

[2] IPBES, ‘Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services’, Zenodo, Nov. 2019. doi: 10.5281/zenodo.3553579.

[3] Pörtner, Hans-Otto, Scholes, Robert J., Agard, John, Archer, Emma, Bai, Xuemei, Barnes, David, Burrows, Michael, Chan, Lena, Cheung, Wai Lung (William), Diamond, Sarah, Donatti, Camila, Duarte, Carlos, Eisenhauer, Nico, Foden, Wendy, Gasalla, Maria A., Handa, Collins, Hickler, Thomas, Hoegh-Guldberg, Ove, Ichii, Kazuhito, … Ngo, Hien. (2021). IPBES-IPCC co-sponsored workshop report on biodiversity and climate change (Version 2). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5101133

[4] A. Deutz et al., ‘Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap’. The Paulson Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability.

[5] OECD, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. OECD, 2019. doi: 10.1787/a3147942-en.

[6] Dabas aizsardzības pārvalde, Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai”; 2022.

[7] Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dienas putnu valsts monitorings. Gala atskaite par 2022.gadu; 2023.

[8] VARAM, “Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzīvas stāvokli Latvijā. Novērtējums par 2013.-2018.gada periodu; 2022.

[9] https://www.idiv.de/fileadmin/content/Files_CAP_Fitness_Check/ENGLISH_Scientists_support_Green_Deal_and_reject_attack_on_SUR_and_NRL_13.6.23.pdf

 

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu