Kā ielēkt daudzdzīvokļu māju siltināšanas vilcienā • IR.lv

Kā ielēkt daudzdzīvokļu māju siltināšanas vilcienā

Ilustratīvs foto - em.gov.lv
Ieva Vērzemniece

Kā samazināt siltuma patēriņu, lai maksātu mazāk? Pašreizējo enerģijas cenu apstākļos precīzāk būtu teikt – kā nemaksāt arvien vairāk un vairāk? Pašlaik gandrīz neviens vairs nav jāpārliecina, ka tie daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, kuri iepriekšējos gados spēja organizēt savas mājas renovāciju un siltināšanu, tagad ir labākā situācijā nekā tie, kas to neizdarīja. Turklāt – jo augstāks enerģijas tarifs, jo finansiālais ieguvums lielāks un prāts mierīgāks.

Labā ziņa – valsts atbalsts turpināsies, jo Ekonomikas ministrijā ir izstrādāta un valdībā apstiprināta nākamā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma, ko finansēs no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības fonda līdzekļiem.

Valsts atbalsts mājām būs pieejams kapitāla atlaides veidā.

Tas nozīmē, ka pēc energoefektivitātes projekta pabeigšanas un siltumenerģijas ietaupījuma kritēriju sasniegšanas mājai kā dāvinājums tiks dzēsti 49% no aizdevuma par remontdarbiem. Šim mērķim valsts paredzējusi 57 miljonus eiro.

Pieteikumu pieņemšanu šajā programmā Attīstības finanšu institūcija Altum sāks vēlā rudenī, un līdz tam māju īpašnieki var paveikt virkni ļoti svarīgu sagatavošanās darbu, kas darāmi vēl pirms oficiālas pieteikuma iesniegšanas. Altum ir apkopojusi svarīgāko informāciju, kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu valsts atbalstam.

Pirms pieteikuma iesniegšanas pirmkārt jāpārliecinās, ka māja atbilst programmas noteikumiem par valsts atbalsta saņemšanu, proti, mājā ir vismaz 3 dzīvokļi, un var sasniegt nepieciešamo energoefektivitātes uzlabojumu mērķi.

Programmas noteikumi nosaka:
– daudzdzīvokļu mājai pēc projekta īstenošanas ir jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums, salīdzinot ar periodu pirms projekta;
– uz katriem 5000 eiro renovācijas projekta attiecināmo izmaksu ir jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā.

Kā to sasniegt, palīdzēs noteikt energoaudits. Tas nepieciešams ne tikai tāpēc, lai saņemtu valsts atbalstu, bet arī tāpēc, lai precīzi noskaidrotu vietas, kur māja zaudē siltum, un noteiktu uzlabojumus, kas palīdzēs zudumus novērst. Katra ēka un situācija ir atšķirīga, tāpēc energoaudits ir ļoti svarīgs pirmais solis ceļā uz energoefektīvu māju.

Otrkārt, jāsaņem mājas iedzīvotāju atbalsts projekta īstenošanai. Atjaunoto ēku iedzīvotāji stāsta, ka tieši pirmie soļi – panākt, lai kaimiņi atnāk uz kopsapulcēm, un savākt nepieciešamo parakstu daudzumu remontdarbu sākšanai – ir bijuši grūtākie. Tā kā mājas atjaunošanas projekts attiecas uz pilnīgi visiem mājas iedzīvotājiem, šo posmu izlaist nevar. Jāsasauc dzīvokļu īpašnieku apspriede, kurā jāvienojas par energoefektivitātes projekta īstenošanu. Normatīvie dokumenti noteic, ka nepieciešamais balsu īpatsvars ir 50% + 1 balss. Šo procesu organizē mājas apsaimniekotājs vai biedrība. Dzīvokļu īpašniekiem ir jānobalso par energoaudita izstrādi un pilnvarojumu sagatavot projekta tehnisko dokumentāciju, pieteikt kapitāla atlaides rezervēšanai Altum , kā arī izvēlēties pakalpojuma sniedzējus.

Kā rāda Altum aptauja, aptuveni 74% Latvijas iedzīvotāju labprāt investētu savas mājas un tās apkārtnes labiekārtošanā, ja vien izdotos par to vienoties ar kaimiņiem.

Pētījumā secinājām, ka visbiežāk iedzīvotāji vēlētos nomainīt vai atjaunot mājas jumta segumu, nomainīt ūdensvada un kanalizācijas stāvvadus, izremontēt kāpņutelpu, uzlabot autostāvvietu, renovēt mājas fasādi, ierīkot bērnu laukumiņu un labiekārtot teritoriju.

Ir svarīgi sākt laikus, jo tehniskās dokumentācijas sagatavošana pirms projekta prasa laiku. Virkni darbu var darīt vienlaikus vai citu pēc cita:
– jāiegūst ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertifikāts;
– jāsagatavo būvspeciālistu tehniskās apsekošanas atzinums;
– jāsagādā būvspeciālistu sagatavots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts, vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022.gada 28.februārim;
– vajadzīgs neatkarīga energoefektivitātes eksperta vērtējums par būvprojektā vai paskaidrojuma rakstā ieteikto risinājumu atbilstību energoaudita priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai;
– vajadzīgs siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības vērtējums valstspilsētām;
– jāsagatavo kontroltāme ar sadalītām attiecināmo, ar energoefektivitātes pasākumiem netieši saistīto darbu izmaksām, kas nepārsniedz 20% no attiecināmajām izmaksām, un neattiecināmo darbu izmaksām;
– vajadzīgs izmaksu kopsavilkums, kur pa pozīcijām norādītas visas attiecināmās izmaksas;
– konkursā jāatrod būvnieks, pieteikumus izsūtot vairāk nekā vienam pretendentam, un iesniegt dokumentus Altum var, tiklīdz viens no tiem būs atbildējis;
– jārezervē kapitāla atlaide, kas nepārsniedz 49% no projekta attiecināmajām izmaksām, neskaitot PVN;
– ja renovācijas projekts plānots ēkā, kas atrodas NATURA 2000 teritorijā, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, ir jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi.

Iesniegto tehnisko dokumentāciju Altum izskatīs un trīs mēnešu laikā sniegs sākotnējo vērtējumu, vai māja atbilst valsts atbalsta saņemšanai. Altum rezervēs naudu kapitāla atlaidei – tas nozīmē, ka pēc darbu pabeigšanas mājai atmaksās rezervēto summu kredīta daļējai dzēšanai.

Par tālākajiem projekta soļiem detalizēta informācija pieejama Altum mājaslapā. Programmas īstenošanas termiņš ir 2026. gada 31. marts. Tas ir pēdējais brīdis, kad Altum jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina projekta pabeigšanu. Vienlaikus svarīgi projekta sagatavošanu sākt laikus un neatlikt neko uz pēdējo brīdi, jo – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ!

Ieva Vērzemniece ir Altum Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu