Privātā, publiskā un NVO sadarbība – pamats ilgtspējas attīstībai

Ilustratīvs attēls
Evita Dadzīte

Viens nav karotājs – tā vēsta sens teiciens, kas savu aktualitāti nav zaudējis arī mūsdienās, tieši pretēji – pieaugot nepieciešamībai pēc ilgtspējīgiem un dabai draudzīgiem risinājumiem, pieaug arī šī teiciena aktualitāte. Veiksmīga sadarbība ir īpaši būtiska, ja runājam par globālu un būtisku mērķu sasniegšanu, un ilgtspējas attīstība noteikti ir šāds mērķis. Uzņēmumu, nevalstisko organizāciju iniciatīvām nepieciešams pašvaldību un valsts atbalsts, savukārt publiskā sektora idejas būs grūti iedzīvināt, ja tām neatsauksies iedzīvotāji un uzņēmēji.

Pandēmija nav šķērslis

Dažādi Latvijā un pasaulē īstenotie projekti un akcijas apliecina, ka trīspusējā sadarbība sniedz vērā ņemamus rezultātus – ir akcijas, kas jau kļuvušas ikgadējas un to popularitāte pieaug, tāpat ir projekti, kas izauguši no reģionālām iniciatīvām līdz starptautiskam līmenim. Vienmēr esam priecīgi redzot atsaucību dažādās akcijās, kā arī atsaukties dažādiem aicinājumiem, un arī uzņēmuma darbībā aizvien vairāk integrējam ilgtspējīgus risinājumus, vienlaikus izglītojot patērētājus. Esam pārliecinājušies, ka arī pandēmija nav šķērslis, lai īstenotu, piemēram, ilgtspējīgas iepakošanas iniciatīvas. Lai gan virzība uz ilgtspējīgu attīstību globālā līmenī ir palēninājusies, joprojām tiek sasniegti aizvien jauni mērķi.

Ceļā uz aprites ekonomiku

Viens no spilgtākajiem un veiksmīgākajiem piemēram ir iniciatīva Šķiratlons, tāpēc ir prieks būt par tās atbalstītājiem un iesaistīties pamatvērtību un mērķu tālākā iznešanā sabiedrībai. Iniciatīva ir ne tikai lielisks starpnozaru sadarbības piemērs, bet arī būtisks aprites ekonomikas virzītājs. Ceļā uz aprites ekonomiku nav nenozīmīgu detaļu un to labi izceļ tieši šķirošana – pudelei jābūt izskalotai, PET gadījumā saplacinātai u.tml.

Ilgtspēja – gan no ražošanas aspekta, gan no atbildīgas attieksmes pret dabu – ir ļoti būtiska daļa mūsu biznesa stratēģijā, turklāt ar tendenci katru gadu savu ietekmi palielināt. Būtisks solis šajā virzienā ir arī depozītglāžu jeb vairākkārt lietojamo glāžu ieviešana pasākumos – nomainot “paņem-izgatavo-izmet” principu uz “ražo-vairākkārt izmanto-pārstrādā”, apzinoties, ka ikviena lieta, ko uzskatām par atkritumiem, var tikt pārvērsts par resursu.

Lielā talka jau 14 gadus

Vēl viens spilgts veiksmīgas sadarbības un iniciatīvas attīstības piemērs ir ikgadējā Lielā talka, turklāt papildus var uzteikt tās organizatorus par akcijas turpināšanu arī pandēmijas laikā. Lielā talka aizsākās pirms 14 gadiem, šo gadu gaitā tā apvienojusi vairāk nekā miljonu dalībnieku, jo atsaucīgi talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Mūsu uzņēmumā, tāpat kā daudzos, šī iniciatīva sasniegusi līmeni, kad jautājums “kāpēc to darīt un iesaistīties?” vairs nav dienaskārtībā. Visos līmeņos to vairs neuztver kā kaut ko ārpus biznesa ietvara. Ilgtspēja – gan no ražošanas aspekta, gan no atbildīgas attieksmes pret dabu – ir ļoti būtiska daļa biznesa stratēģijā, turklāt ar tendenci katru gadu savu ietekmi palielināt.

Starpnozaru sadarbības rezultāts 

No lieliskas idejas un nelielas iniciatīvas ir izaugusi arī inovāciju kustība VEFRESH, kuras mērķis ir veidot VEF apkaimi kā mūsdienīgu un sociāli aktīvu pilsētas daļu, kā vietu ērtai dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai ar dzīvīgu kultūras, inovāciju un izglītības pasākumu programmu. Kustība aizsākās, jo apkaimes tehnoloģiju uzņēmumi apvienoja spēkus ar nekustamo īpašumu attīstītajiem un VEF Kultūras pili. Kustībai ir četras darbības jomas: cilvēkiem draudzīgas un zaļas infrastruktūras sekmēšana,  inovāciju prototipēšanas veicināšana,  STEM izglītības popularizēšana, jaunu talantu piesaiste un iedvesmošana.

Sabiedrības iesaiste un interese

Tieši pateicoties sadarbībai ar nevalstisko sektoru – biedrību Pilsēta cilvēkiem, kā arī uzņēmumu Labie koki un citiem partneriem, kā arī ar pilsētas vadības akceptu, ir izdevies īstenot vērienīgu pilsētvides eksperimentu – Tērbatas ielas sākumā iestādot aptuveni astoņus metrus augstas Holandiešu liepas, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Viens no pasākuma mērķiem bija radīt interesi sabiedrībā par koku stādīšanas nepieciešamību, īpaši pilsētvidē, kā arī stiprināt viedokli, ka koki ir pilsētas plaušas un ieņem būtisku lomu ne tikai ainavas, bet arī klimatisko apstākļu uzlabošanā.

Panākumu atslēga ir kopīgu platformu un iniciatīvu radīšana

Visi šie piemēri apliecina, ka lielā, kopējā mērķa sasniegšanai, nepieciešama sadarbība. Kā norāda Rīgas Centra attīstības biedrības pārstāve Anete Kauce – situācijas uzlabošanu nevar panākt tikai ar nevalstisko organizāciju spēku, talkā jānāk arī uzņēmējiem un citām organizācijām. Pilnīgi piekrītu šim apgalvojumam un vēlos uzsvērt, ka panākumu atslēga ir kopīgu platformu un iniciatīvu radīšana – sākot ar publisko un privāto sektoru pārstāvjiem, turpinot ar sociālajiem partneriem un katru cilvēku individuāli. Ne vienmēr ir viegli, bet kopīgi un pats galvenais – plānveidīgi – varam sasniegt kaut ko ļoti lielu! Turklāt vienmēr vērts atcerēties, ka daudzi starptautiski un vērienīgi projekti sākušies ar nelielu cilvēku grupiņu vai mazu akciju reģionālajā līmenī.

 

Autore ir Mežpils alus mārketinga vadītāja

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu