“Konsultē vispirms” - atvērtāka sadarbība starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem • IR.lv

“Konsultē vispirms” – atvērtāka sadarbība starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Katrīna Zariņa

Kopš 2017. gada 23 valsts pārvaldes uzraugošās iestādes ir apvienojušās iniciatīvā  “Konsultē vispirms”, kuras mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā un mainīt pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Iestāžu mērķis ir kļūt par labākiem sadarbības partneriem uzņēmējiem un klientiem – to galvenais pienākums nav sodīt, bet nodrošināt valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”.

Lai izvērtētu principa „Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kuras iestādēm vēl nepieciešams pilnveidot, katru gadu tiek vērtēta iestāžu atbilstība šim principam. Pēc novērtējuma, katra iestāde saņem individuālas rekomendācijas un ieteikumus, kas turpmākā gada laikā pilnveidojams un uzlabojams.

2019. gadā principa “Konsultē vispirms” ieviešana tika vērtēta, analizējot atbildes kopumā no 4928 klientiem (uzņēmējiem) un 1721 darbiniekiem, vērtējot arī iestāžu sniegtos pašvērtējumus, kā arī sešu ekspertu un astoņu padomes ekspertu vērtējumu. Par iniciatīvas līderi 2018. gadā tika atzīts Pārtikas un veterinārais dienests, bet 2019. gadā – Zāļu valsts aģentūra, kas ieguva arī apbalvojumu nominācijā “Uzņēmēju izvēle”. 2019. gadā iniciatīvai pievienojās vēl sešas valsts pārvaldes iestādes, apliecinot savu vēlmi uzlabot sadarbību ar klientiem un turpmāk savā darbā piemērot principu “Konsultē vispirms”.

Klientu un uzņēmēju prasības aug

Pēdējo divu gadu laikā kopš principa “Konsultē vispirms” piemērošanas uzraugošās iestādes ir mainījušas ne tikai savu darbības stratēģiju, bet arī iekšējo kultūru. Joprojām notiek nepārtraukts darbs pie iestāžu iekšējo procesu pilnveidošanas un darbinieku izglītošanas – iestādes ir kļuvušas par uzņēmēju sadarbības partneri, ne soģiem. Taču neskatoties uz paveikto un pirmajiem sasniegumiem, uzņēmēji turpina izdarīt “pozitīvu spiedienu” uz iestādēm, veicinot aktīvākas pārmaiņas. Klientu prasības aug un 2019. gadā tas ir rezultējies arī vidējā klientu vērtējumā – salīdzinot ar 2018. gadu, klientu kopējais vērtējums ir zemāks (78.91 punkti no 100, iepriekš – 80.70 punkti).

Valsts iestāžu darbu varēsim uzlabot, ja veidosim konstruktīvu dialogu un norādīsim uz vēlamajām pārmaiņām. Īpaši izceļams ir fakts, ka šogad klienti aktīvāk dalījušies savā pieredzē sadarbībā ar iestādēm, uzsverot gan pozitīvo, gan minot arī negatīvos piemērus un norādot, kurās jomās iestāžu darbu iespējams uzlabot.

2020. gada izaicinājums – klientu apkalpošanas uzlabošana

Klienti šogad augstu vērtējuši iestāžu piemērotās uzraudzības stratēģijas, uzslavējuši to proaktīvo rīcību, informējot par normatīvo aktu prasībām, kā arī konsekventi piemērojot un vienādi interpretējot uzraudzības prasības. Arī iestāžu uzraudzības politika ir vērsta uz atbilstības panākšanu – klient atzīst, ka sodi ir samērīgi un proporcionāli, iestāžu darbinieki nav ietekmējami lēmumu pieņemšanā un iestādes ir pretimnākošas, ļaujot veikt brīvprātīgas prasības.

Bet viens no nākamā gada lielākajiem izaicinājumiem ikvienai iestādei būs klientu apkalpošanas uzlabošana – zemāki rādītāji šogad ir bijuši tieši šajā sadaļā. Iestādēm jāturpina pilnveidot klientu apkalpošanas kultūra, uzlabojot veidu, kāda tiek sniegta informācija un konsultēti klienti. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību un apstrādājamās informācijas apjomu, katram klientam ir jāatrod gan pareizā pieeja, gan informācijas nodošanas kanāls un vēlamā forma. Mērķis – uz pakalpojumiem orientēta klientu apkalpošanas kultūra. Iestādes arī strādā pie savu darbības stratēģiju pilnveidošanas, paredzot “Konsultē vispirms” principu iedzīvināšanas punktus un pamazām notiek to rādītāju skaita palielināšana, kuri raksturo panākto progresu un darbības efektivitātes uzlabošanos, vienlaikus mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem.

Uzraugošās iestādes un uzņēmēji – vienas komandas spēlētāji

Iestāžu mērķis jau sen vairs nav sodīt, bet gan konsultēt un izglītot klientus, lai nākotnē tie spētu izvairīties no kļūdām un soda sankciju piemērošanas. Ja sākotnēji katra puse “spēlēja” pretējās komandās, pēdējos gadus uzraugošās iestādes un uzņēmēji ir vienas komandas spēlētāji. Tikai strādājot kopā, varēsim panāk vēlamo rezultātu un pārmaiņas. 2020. gadā uzraugošajām iestādēm jākļūst par vēl uzticamāku palīgu un sadarbības partneri, kas nodrošina un veicina uzņēmēju izpratni par saviem pienākumiem pret klientiem, darbiniekiem, valsti, savukārt uzņēmējiem tos godprātīgi jāpilda.

 

Autore ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu