Atbalsts uzņēmējiem - uz klientu orientēta valsts pārvalde • IR.lv

Atbalsts uzņēmējiem – uz klientu orientēta valsts pārvalde

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Līga Meņģelsone

2017. gadā valsts pārvaldes iestādes, parakstot memorandu par principa “Konsultē vispirms” ieviešanu, vienojās uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā un mainīt pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Kopš memoranda parakstīšanas ir veikts apjomīgs darbs ar mērķi pilnveidot uzraugošo iestāžu darbu un sadarbību ar uzņēmējiem, veidojot uz klientu orientētu valsts pārvaldi.

Arī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atzinīgi novērtē uzraugošo iestāžu iesaisti iniciatīvā “Konsultē vispirms” un pirmajā darbības gadā sasniegto. Valsts pārvalde ir gatava mainīt līdzšinējo kultūru, darbības modeli un uzraudzības stratēģiju, ar mērķi būt labāks sadarbības partneris uzņēmējiem.

Primāri – uzņēmēju izpratnes veicināšana

Gan uzraudzības iestāžu darbu, gan uzņēmējdarbību regulē dažādi normatīvie akti. Iestādes sadarbībā un komunikācijā ar uzņēmējiem primāri piemēro principu “Konsultē vispirms” un skaidro, kā neatbilstības brīvprātīgi novērst. Piemēram, pirmajā Vispārīgās datu aizsardzības regulas darbības gadā Datu valsts inspekcija principu “Konsultē vispirms” piemēroja 107 pārkāpumu gadījumos, aicinot novērst nepilnības. Tāpat iestādes aktīvi skaidro normatīvo aktu prasības, sniedzot informatīvas vadlīnijas un saprotamāku informāciju, kā attiecīgās normas piemērot uzņēmuma darbā. Kopš ieteikumu ieviešanas praksē uzraugošo iestāžu darbā vērojams progress.

Jau otro reizi ir sākta uzraugošo iestāžu klientu apkalpošanas izvērtēšana un atbilstība principam “Konsultē vispirms”. Iestāžu darbs tiek vērtēts četros posmos – aptaujājot iestāžu klientus un iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. Pēc rezultātu apkopošanas katra iestāde saņems individuālas rekomendācijas. Tās palīdzēs noteikt prioritārās darbības un mērķus 2020. gadam, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veikt izmaiņas iekšējos dokumentos, kā arī veicināt pozitīvu sadarbību un komunikāciju. Arī nesen īstenotā iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ir lielisks piemērs uzraugošo iestāžu atvērtībai, sadarbībai un dialoga veicināšanai.

Iniciatīva “Konsultē vispirms” – dialogs starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem

Valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbības pamatā būtu jābūt atvērtībai un pretimnākošai komunikācijai, klientorientētām darbībām un efektīvākai uzraudzībai. Uzraugošās iestādes ir gatavas attīstīt sadarbības modeli – konsultēt uzņēmējus un sniegt informāciju vienkāršā un saprotamā veidā, uzlabot apkalpošanas kultūru, veidot dialogu ar nozari un pilnveidot stratēģiju u.tml. Arī uzņēmējiem sūdzību vai sodu gadījumā kritiski jāizvērtē, vai ir ņemtas vērā visas normatīvo aktu prasības. Tāpat iesaistītajām pusēm ir jābūt atbalstošām – šis ir pārmaiņu procesa sākums un organizācijas kultūras maiņa prasa noteiktu laiku.

LDDK aicina uzņēmējus būt aktīviem un iesaistīties uzraugošo iestāžu darba pilnveidošanā, veidojot dialogu ar valsts pārvaldi. Tikai kopīgiem spēkiem  izveidosim tādu sadarbības modeli, ar kuru apmierinātas būs abas puses, bet pats galvenais – tiks radītas kvalitatīvas preces, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un nodrošināta augsta patērētāju tiesību aizsardzība.

 

Autore ir Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu