ST: Konkurences padomei ir ekskluzīvas tiesības lemt par sodu

Foto: Zane Bitere, LETA

Tikai Konkurences padome (KP) ir tiesīga lemt par naudas soda lielumu konkurences tiesību pārkāpumu lietās. To 22. decembrī savā spriedumā atzina Satversmes tiesa (ST).

Tas nozīmē, ka arī turpmāk tiesas varēs lemt tikai par pieteikuma noraidīšanu un iestādes lēmuma atcelšanu vai atcelšanu daļā un nevarēs mainīt KP noteiktā soda apmēru pēc saviem ieskatiem.

KP izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička teica: “Satversmes tiesas spriedums un tajā minētie apsvērumi ir nozīmīgi Konkurences padomes turpmākā darbā. Apstiprinot, ka Konkurences padome ir vienīgā iestāde, kas var lemt par piemērotu naudas soda apmēru konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā, ir sperts būtisks solis vienotai, sabalansētai un efektīvai konkurences tiesību piemērošanai.”

Lieta Satversmes tiesā tika ierosināta pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikuma, informē KP pārstāve Paula Vilsone. Apgabaltiesas ieskatā tiesību norma, kas paredz, ka tiesa var grozīt un noteikt konkrētu administratīvā akta saturu iestādes vietā tikai tad, ja tiesību normās tas tieši ir paredzēts, ierobežo administratīvās tiesas kompetenci, un liedz nodrošināt Satversmē noteiktās personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Satversmes tiesa, vērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmei, atsaucās uz varas dalīšanas principu, norādot, ka administratīvās lietas ierosināšana un administratīvā akta jeb lēmuma izdošana ir KP kompetencē, savukārt tiesas kompetencē ir lemšana par šī akta tiesiskumu.

Tāpat tiesa uzsvēra, ka administratīvais process iestādē ir vairāk piemērots lietderības apsvērumu izdarīšanai nekā administratīvais process tiesā. Proti, iestāde var iegūt vairāk informācijas un ņemt vērā plašāku kontekstu nekā tiesa, lai konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem piemērotu nepieciešamos tiesiskos pienākumus un soda apmēru. Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā ir atzīts, ka ir jārespektē iestāžu lēmumi, kas pieņemti, pamatojoties uz lietderības apsvērumiem, un kas prasa noteiktas profesionālās zināšanas vai pieredzi.

Vienlaikus Satversmes tiesa norāda, ka saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju tiesām nav pienākuma aizstāt iestādes viedokli ar savu, kas šajā gadījumā nozīmē, ka tiesai nav pienākuma mainīt KP piemēroto naudas soda apmēru. Tajā pašā laikā tiesai ir jābūt tiesībām lemt par strīda galveno jautājumu un, ja nepieciešams, nosūtīt lietu atkārtotai izvērtēšanai tai pašai vai citai iestādei.

 

Pagaidām nav neviena komentāra

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu