Kāpēc izvēlēties būt patiltē • IR.lv

Kāpēc izvēlēties būt patiltē 59

Foto: Evija Trifanova, LETA.

Latvija nevar būt “tilts starp rietumiem un austrumiem”.

Nesen kādā Latvijas Radio pārraidē no raidījuma viesa mutes izdzirdot tik bieži deldēto teicienu par Latvijas vietu starp rietumiem un austrumiem jeb mūsu valsti kā tiltu starp austrumu un rietumu pasauli, iedomājos, ka tad jau sanāk, ka mēs vai nu karājamies gaisā jeb dzīvojam uz tilta, vai arī mitināmies patiltē, kas arī nav tā pati labākā dzīves vieta, pat ja mazliet vairāk pasargā no aukstiem vējiem un lietus. Ne vienā, ne otrā gadījumā tas neliecina par ticību savai valstij kā stabilai un nozīmīgai vērtībai. No tā savukārt izriet secinājums, ka arī paši sevi kā šīs valsts iedzīvotājus mēs uzskatām par tādiem, kam pietiek ar vietu patiltē un nemaz nevajag kārtīgu mājokli.

Visticamāk, ka nav iespējams precīzi noskaidrot, kad un kādos apstākļos ir dzimusi šī ideja par mūsu valsti kā tiltu starp divām atšķirīgām pasaulēm, tomēr liekas nožēlojami, ka tā nav arī mirusi līdz ar Latvijas pilnīgu atgriešanos un iekļaušanos rietumu jeb Eiropas kultūrtelpā vārda plašākajā nozīmē pēdējā gadsimta ceturkšņa laikā. Lai arī pēdējā laikā varbūt mazliet retāk dzirdama sabiedriskajā sarunā, tomēr šī dzīvošanas patiltē ideja varētu būt nosēdusies diezgan daudzu Latvijas ļaužu zemapziņā, un no turienes ik pa laikam nodevīgi izlien saukļu “Eiropa mūs nesaprot”, “Eiropa mums uzspiež” veidolā.

Mucā audzināti

Meklējot iespējamos veidus un ceļus, pa kādiem šī doma, ka Eiropa ir kaut kas atšķirīgs no mums, ir iekļuvusi un nosēdusies ļaužu prātos, es nonācu pie secinājuma, ka tas noticis ar izglītības starpniecību padomju okupācijas laikā un inerces dēļ lielā mērā velkas līdzi vēl arī tām paaudzēm, kas atjaunotās brīvvalsts laikā jau it kā ieguvusi citādu izglītību un skatījumu uz pasaules lietu kārtību.

Sevi es pieskaitu pie tiem, kas izglītības pamatus ieguvuši padomju okupācijas laikā, plašāku redzējumu uz pasauli guvuši augstskolās jau brīvā Latvijā, bet robus zināšanās turpina pašizglītošanās ceļā aizpildīt visu atlikušo mūžu, jo skolā un augstskolā mēs varam iegūt zināšanu mazāko daļu, kaut vai tādēļ vien, ka gadu skaita ziņā ārpus skolas un augstskolas mēs pavadām lielāko mūža daļu.

Tieši pašizglītošanās ceļā gūtās zināšanas — grāmatas, rietumvalstu sabiedrisko televīziju kultūrvēsturiskie raidījumi — man liek apzināties robus manās zināšanās un maldīgos nospiedumus, kas tur palikuši no skolas laika. Nu, piemēram, kurš gan no manas paaudzes un vecākiem cilvēkiem Latvijā nezina, cik slikts ir Napoleons, kurš karoja ar visu Eiropu, izpostīja Krieviju un tajā skaitā arī gāja pāri mūsdienu Latvijas teritorijai.

Tomēr diezin vai daudzi zina, ka Napoleons pie varas nokļuva pēc Lielās franču revolūcijas un viņa ļoti būtisks nopelns ir civillikuma ieviešana Francijā. Tas aizliedza iedzimtas privilēģijas, atļāva ticības brīvību un paģērēja valdības amatu došanu spējīgākajiem kandidātiem. Napoleona likumu kodekss ir būtiski ietekmējis tiesiskuma attīstību Eiropā, un tātad tieši vai netieši arī Latvijā. Arī viņa ieviestie militārie jauninājumi vēl ilgi kalpoja arī citu valstu karaspēkiem.

Kurš gan Latvijā nezina par pareizticīgo baznīcas svētā kārtā iecelto Aleksandru Ņevski, kura vārdā joprojām nosaukta dzeltenā baznīca Brīvības un Lāčplēša ielas stūrī Rīgas centrā, kā arī par viņa vadībā uzvarēto Ledus kauju uz aizsalušā Peipusa ezera. Nav jau slikti zināt vēstures faktus, taču no mūsdienu eiropeiskās Latvijas valsts viedokļa tam nav tik būtiskas nozīmes kā Krievijā, kur šī kauja nozīmēja vācu bruņinieku apturēšanu un savas ticības nosargāšanu. Latvijas un latviešu tautas attīstībai daudz nozīmīgākas ir citas kaujas un citi vēsturiskie notikumi, par kuriem diemžēl mums ir daudz mazāk zināšanu nekā, piemēram, par mongoļu—tatāru jūgu, kas mūsu valsts teritoriju taču neskāra.

Pašnolieguma ēnā

Manuprāt, viens no lielākajiem robiem mūsu zināšanās ir par rietumu kristietības telpu un tās kultūrvēsturisko ietekmi uz mūsu tautas un arī valsts attīstību. Kā lai mēs par to zinām, ja padomju okupācijas pusgadsimtā visos iespējamos veidos no mūsu tautas apziņas tika izsvēpēts tas, kas bija ļoti būtiski ietekmējis mūsu dzīvi un domāšanu daudzu gadsimtu garumā. Vai pēc neatkarības atgūšanas mēs esam spējuši šo robu pilnībā aizlāpīt?

Nav jābūt aizrautīgam kristietim un ikdienā jāapmeklē baznīca, taču, lai saprastu savas tautas un zemes vēsturi un tagadni, bez labām zināšanām par rietumu kristietības vēsturisko attīstību neiztikt. Lai kā es cienītu dainas un latvisko dzīvesziņu, pat tās vairs nav iespējams pilnībā izprast bez mūsu kristīgā mantojuma un gadsimtiem ilgās iesaistes rietumu kultūrtelpā apzināšanas.

Taču arī Latvijas politiskās attīstības un pilsoniskās sabiedrības veidošanās vēsturē mūsu sabiedriskajā sarunā joprojām atkal un atkal vietām asnus dzen padomju okupācijas laikā iedēstītā mācība gan par jaunlatviešu simpātijām pret visu krievisko, gan par Rīgas latviešu biedrības atpakaļrāpulību iepretim jaunstrāvnieku progresam. Taču mūsu pašu vēsturnieku nesenie pētījumi liecina gan par jaunlatviešu simpātijām pret rietumu liberālo garu un klasisko liberālismu, gan pret Anglijas un Francijas valsts iekārtu un saimniecisko uzbūvi. Turpat iespējams smelties arī patiesas zināšanas par Rīgas latviešu biedrības milzīgo nozīmi ne tikai tautas apziņas veidošanā un stiprināšanā, bet arī pilsoniskās sabiedrības attīstīšana pat cara patvaldības skarbajos apstākļos.

Skaidrs pavediens

Protams, ka, meklējot zināšanas par tagadni vēsturē, vienmēr ir jāredz lietas kopsakarībās. Ja raugās tā, tad jaunlatviešu vai Rīgas latviešu biedrības attiecības ar Krievijas impērijas varu ir labāk saprotamas, jo viens no Latvijas vēstures sāpīgajiem paradoksiem diemžēl ir tāds, ka reizēm cara valdība bija progresīvāka nekā rietumu kultūrtelpai piederīgā vietējā vācu elite.

Taču, neraugoties uz vēsturiskajiem apstākļiem, kuros latviešu piespiedu būšana zem Krievijas valdības kopumā ilga apmēram tikai 250 gadus pretstatā daudz vairāk gadsimtiem zem citām varām, es mūsu tautas un arī vēlāk izveidotās valsts attīstībā tomēr redzu ļoti skaidri vijamies noturīgu un grodu piederības rietumu un Eiropas kultūrtelpai pavedienu. Iespējams, ka tas tiešām arī izskaidrojams ar to, ka Krievijas valdīšana te bijusi vien 250 gadus, turklāt pirmos divsimt tā pastāvējusi līdzās vietējās vācu muižniecības un garīdzniecības spēcīgajai ietekmei.

Ja reiz mūsu priekštečiem, neraugoties uz daudz sarežģītākiem vēsturiskiem un ikdienas dzīves apstākļiem, netrūka prāta un spēka apzināties savu piederību noteiktai kultūrtelpai, tad kādēļ vēl šodien Latvijā mēdzam tīksmināties par savu kā īpašā tilta starp rietumiem un austrumiem nozīmi? Jeb, precīzāk sakot, par savu atrašanos patiltē.

Nedomāju, ka ir iespējama ilga un laba dzīvošana patiltē, un līdz ar to diezin vai ir iespējama kādas tautas vai valsts atrašanās dīvainā starpkultūru telpā. Ja nu uz brīdi pieņemsim, ka mēs atrodamies īpašā situācijā un labi pārzinām kā rietumu kultūrtelpas, tā austrumu domāšanu, tad kādēļ gan bijām un esam tik nepatīkami pārsteigti un nobiedēti kara Gruzijā laikā 2008. gadā un kara Ukrainā (2014.— ) laikā? Laikam jau tādēļ, ka kā sabiedrība kopumā tomēr piederam rietumu domāšanas veidam, un kā tādai sabiedrībai mums nevarēja prātā ienākt, ka kaut kas tāds var mūsdienās Eiropā notikt.

Sanita Upleja ir brīvžurnāliste.

Komentāri (59)

Absints 15.03.2017. 17.38

Pirmkārt par Tiltu. Tilts ir vajadzīgs tur, kur “netiek pāri”. Kur mūsdienās netiek pāri?

Viena no globalizācijas blaknēm ir kopīga informatīvā telpa. Nav Latvijas internets, nav Krievijas internets. ir World Wide Web. Eiropā tiek vienādoti telefonu tarifi. Loģistikā arvien vairāk prevalē tiešās piegādes. Vai vācu uzņēmējs deleģēs pilnvaras latvietim, jo “viņš labāk zin austrumus”, vai zvanīs, rakstīs krievam pa tiešo? Kaut vai tāpēc, ka tad nebūs starpniecības izdevumu. Vai francūzis taisīs pakraušanas staciju Rīgā, jo “viņi labāk pazīst Krieviju” vai sūtīs preces pa tiešo uz Novosibirsku. piemēram? Preces kļūst tehnoloģiski ietilpīgākas, ja agrāk veda ogles, tad tagad ved mobilos telefonus. Transporta cenu proporcija preces vērtībā kļūst arvien nenozīmīgāka.

Kur vajadzīgs tilts? Vai būvēsim to pļavā, ja no vienas malas līdz otrai var aiziet tāpat. Tad gan būs Uplejas kundzes minētā patilte, kur dzīvot..

“Tilts” ir novecojis stereotips. Tie laiki, kad braucijām vēderus, un priecājāmies, ka nu būsim “tilts” ir pagājuši. Ne nu bijām, ne būsim. Varbūt tagad mums vajag būt aerodromam?

Otrkārt par padomju stereotipiem. Arī es pamanu, ka šie īleni šad tad no maisa izlien. Nesen te diskutēju par īstajām neoliberālajām partijām. Un vienai no tām vadībā bija Pinočets. Viņa valdīšanas laikā Čīle piedzīvoja strauju uzplaukumu. A kāds ir mūsu stereotips? Reakcionārs, slepkava, diktators- kā tas padomju laikos tika iepotēts.

Dizemžēl krievu okupācija pamatīgi nozombēja tautas prātus. Kamēr Latvijā zinās, ko nozīmē vārds “haltūra”. tikmēr nebūsim izārstēti.. Diemžēl.

Un vēl – latvieši jau veseļojas, lēnām, bet tomēr. Krievi dzīvo citā informatīvā telpā, un ir stingri pārliecināti: “Krim naš”. Nezinu, pie kā tas novedīs…

+10
0
Atbildēt

11

  Anonīms > 19.03.2017. 18.45

  ķip, tavs smalkums ir iedomība, mans prastums – godīgums.

  Tavai zināšanai – Staļina laikos padKrievija arī piedzīvoja uzplaukumu, miljonu vergu darbs, miljonu vergu dzīvības ….

  Un neba nu viens Staļins tās nometnes radīja un piepildīja un tur tos cilvēkus nomocīja – tādi ķipi rindā stāvēja, lai stukačītu un nodotu “neliešus” un paši baudītu labklājību.

  Citā sakarībā pieminēju Viskonti filmu Dievu bojāja – izglītojies, noskaties – kā diktatoriskos režīmos to labklājību guva un kam tā labā klāšanās tika.

  Un nedrebi pārlieku – es jau tevi negrasos arestēt , nelietība nav kriminaizēts pasākums, tāpat kā čekisma močīšana …. dzivo vien mierīgi

  0
  -2
  Atbildēt

  0

  Anonīms > 18.03.2017. 00.13

  ķip, es neticu tam , ko es lasu – biju iedomājusies tevi kā cilvēku , nevis necilvēku

  Nu neuzticies vecajai padlaiku ideoloģijai – lasi avotus, skaties filmas, kurā runā raudošas mātes, brāļi, māsas, sievas bērni

  Piemēram, rādīja par Franko Spāniju – sieviete bučo pliku prastu mūra sienu – viņa nesen uzzinājusi, ka aiz šīs sienas ir miris nomocīts viņas tēvs , kapa vieta pat šodien nav zināma … vai Franko Spāniju nenodeva karaļa rokās, kurš to ieveda ES un vai spāņi nedzīvo skaisti, bet vai tas kaut par viena miljona simtdaļu attaisno Franko režīma noziehumus? Bļedj – ellē labklājību, kura būvēta uz nedzivotām dzīvēm –

  +2
  -3
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > 18.03.2017. 21.50

  Skaisle

  Franko “noziegumus”? Ja nebūtu bijis Franko un spāņu tautas pašaizliedzības un brīvības mīlestības, spāņi “Baigo gadu” būtu piedzīvojuši vēl 1936/37. gadā, bet krievi no divām pusēm uzbrukuši Eiropai vēl pirms Minhenes vienošanās.

  “Это генералиссимус Франко, который задавил Испанскую республику, правда, в это время в Испанской республике партия ПОУМ левая троцкистская пролила массу крови, уничтожала буржуазию, приписывая к ней всех, кого называли когда-то кулаками в Советской России, уничтожая священников как класс и сословия. Анархисты были вообще неуправляемые ребята: человека можно расстрелять или доверить все, а лишать свободы нельзя.

  В общем, там и без Франко была кровавая анархия, но так или иначе, он зажал это все в кулак. Он поставил памятник, павшим с обеих сторон – этот гигантский крест. Он взял фактически на воспитание наследника престола. Он в результате завещал власть законному королю, и завещал выборы в законный парламент. После его смерти стала Испания совершенно нормальной демократической страной с конституционным монархом.”

  /M. Vellers/

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  Anonīms > 16.03.2017. 17.50

  Pinočeta laikā cilvēki tika spīdzināti,pazuda bez vēsts ,slepkavoti -tas notika visu diktatoru laikā-bet tu saki uzplaukums. Man nevajag uzplaukumu uz manu tautiešu,jebkura cita cilv. dzivibas rekina.

  +4
  -4
  Atbildēt

  0

  Anonīms > 19.03.2017. 18.46

  starrp citu, ķip – tu ar eisertiņu neesi no vienas istabiņas? Nu tik līdzigi, tik līdzīgi …

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  edge_indran > 15.03.2017. 17.52

  ———————-

  Starp citu – noder atcerēties:

  “GENERAL Augusto Pinochet, dictator of Chile from 1973 to 1990, has been arrested [17 October 1998 ] at a London hospital on charges of murder. Two Spanish judges are seeking his extradition to Spain….”

  http://www.smh.com.au/ffximage/2004/12/14/pinochet1_wideweb__430x297.jpg

  http://www.independent.co.uk/news/pinochet-arrested-in-london-for-murder-1178927.html

  +2
  -2
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > 16.03.2017. 23.27

  Skaisle

  Aljendes laikā daudz vairāk cilvēku tika nogalināts un tas būtu turpinājies bez gala, Pinočetam tas bija tikai pārejas periodā, kamēr izdevās nostabilizēt valsti, turklāt Pinočetam pierakstīti arī puse Aljendes upuru. Ja Ulmanis būtu aizsūtījis pie Ļeņina pāris tūkstošus kvēlo staļinistu, šodien mēs dzīvotu daudz labākā valstī.

  +4
  -4
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > 19.03.2017. 12.54

  Ķīps

  Jebkura (jebkura!) slepkavība nav attaisnojama

  Vai tas ir kā nosodījums Cēsu skolnieku rotai? Viņi un spāņi karoja pret vienu un to pašu ienaidnieku.

  +1
  0
  Atbildēt

  0

  Absints > 17.03.2017. 10.32

  Skaisle, paldies par manas domas ilustrāciju.

  20. gadsimts bija impēriju un diktatoru laiks. Demokrātijas pārsvarā parādijās gadsimta beigās. Praktiski jebkurā valsti notika fiziskas izrēķināšanās. Jebkurā! Arī demokrātijās taču bija politiskie pretinieki utt. Aljende, Pinočetrs nav izņēmumi, bet tas, ko saku – mums ir iepotēti padomju stereotipi, kas aizsedz pārejo.

  Pinočets ir slepkava, diktators un viss. Ir, bet aiz tā neredzam, ka Čīle Pinočeta laikā piedzīvoja strauju ekonomisku uzplaukumu. Tāpēc saku, ka joprojām esam padomju zombēšanas upuri. Nespēja uz lietām skatīties objektīvi, bet daram to caur šiem vecajiem stereotipiem. Arī es, arī Jūs ,diemžēl, lai kā negribat to atzīt.

  +4
  -3
  Atbildēt

  0

  Anonīms > 18.03.2017. 00.22

  Sanāca būt komadējumos un tad viesnīcās fonā vienmēr slēdzu tv. Skatos – raidījums par Duerti Filipīnās – prezidentu. Kā viņš bez tiesas apšauj narkodīlerus, kā tauta par to sajūsmā, kā neviens neseko līdzi, kas ir nošautie, vai tiešām narkodīleri, vai Duertes kritiķi, vai pat īsti pretinieki.

  Un tad runā 70 – gadīgs, bet ļoti jauenklīgs kungs, viņš rāda fotogrāfiju ar savu māsu – jaunu skaistu sievieti un stāsta, ka viņu ļoti uztruac , kas notiek valstī, jo tieši tā sākās Markosa terors pret tautu – it kā tautas labā. Ka viņa māsa – toreiz jauna meitene, esot nosodījusi Markosu un pazudusi bez vēsts. Viņš vēl šodien neko nezin par savu māsu … Man bija tāds noskaņojums , ka sāku raudāt. Jo biju uzlikusi sveces par savu māsīcu , kura mira vardarbīgā, bet sadzīves nāvē – man ir grūti to pārdzīvot … bet elle un indija, padomā – kā ir tam filipīnieti, kurš pats starp citu,esot 30 gadus sēdējis cietumā … un tu man raksti padlaiku propaganda … ka tik ne šodienas čekistu

  +2
  -1
  Atbildēt

  0

  Absints > 19.03.2017. 09.36

  Skaisle, Jūs man ar savu prastumu un sievišķīgai naivumu simpatizējat. Nu kāds te sakars ar Franko? Saku tikai to, ka aiz padomijas iepotētā viedokļa nespējam saskatīt pārejo. Jebkura (jebkura!) slepkavība nav attaisnojama, nekur neesmu apgalvojis un neapgalvoju pretējo.

  +3
  0
  Atbildēt

  0

Dāvis 15.03.2017. 17.45

Būdami zem Padomju savienības vairākus gadus desmitus mēs esam zaudējuši lielu daļu intelektuāļu , kas tika izsūtīti un līdz ar to tas ir viens no faktoriem kāpēc domājam tā un kur atrodamies , jo pirms otrā pasaules kara K.Ulmaņa laikos mums bija viss,spēcīga , atzīta rūpniecība V.Ķuze,Tabakas un Linoleja fabrikas utt., cukura ražotnes , tautsaimniecība plauka un zēla un tas bija pateicoties izglītotiem cilvēkiem(Kas tika izglītoti ārzemēs) , tagad mēs pamazām gūstam zināšanas no Rietumu kultūras un studējam Rietumos , tas ir laika jautājums,kad Latvija atgūsies un ies uz pareizā ceļa,jo vecie politiķi būs jānomaina,kas diemžēl ir kā suņi kas izlaisti no sētas un nu skrien kur var un grābj ko var PSRS sistēma bija aprobežota ja pretojies – tevi izslēdza un ielika cietumā vai gulagā.Galvenais turēties un saglabāt ticību un saprātu un neatdot ne kripatiņu zemes Ķīniešiem vai Skandināviem jo dabūt to atpakaļ būs grūti pat tāda nabadzīga valsts kā Vjetnama savu zemi netirgo Ķīniešiem kāpēc mēs to vispār pieļaujam ne viena nauda nav vērta tās zemes! Latviešiem ir milzīgs potenciāls un es ticu , ka vienu dienu mēs to izmantosim un būsim neparasta vieta ar milžu mežiem,dabu,tīru pārtiku un pārtikuši un laimīgi ar savām tradīcijām!

+7
0
Atbildēt

3

  edge_indran > Dāvis 15.03.2017. 18.01

  —————–

  Potenciāls ir gudri jāizmanto! Tāpēc lasīsim žurnālu IR, tad uzzināsim par zemes netirgošanas iemesliem LPSR, kā arī par Latvijas PSR Tautas dzejnieka (1977) Imanta Ziedoņa vārdā nosaukto LNB zāli.

  Par Imanta Ziedoņa zāli Nacionālajā bibliotēkā, tautas atmiņu un kritērijiem

  http://www.letonika.lv/ziedonis/Images/Ziedonis.png

  http://www.irlv.lv/2014/12/3/ziedonis-un-kriteriji

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  Anonīms > Dāvis 16.03.2017. 17.55

  Jā un inteliģence …prasti haļavščiki. Skribelē instrukcijas ka iznīdet šo valsti un domā ,ka baigi asprātīgi un pašu maucību slēpjoši…

  Bet nu labi…tur neko tāpat nevar mainīt

  +3
  -3
  Atbildēt

  0

  Anonīms > Dāvis 16.03.2017. 17.52

  Latvija jau ir pārdota. Diemžēl arī Putina krieviem. Pat pārdot mus nebarēja Eiropai

  0
  0
  Atbildēt

  0

rinķī apkārt 15.03.2017. 23.09

Par “tiltu” sapņo Saskaņa. Tilta kontekstā viņi var skaidrot savu prokremlisko “politiku”. Kas ir Saskaņa? Saskaņa ir interfronte. Kaut kur taču palika šī “sarkankarogotā Atmodas daļa”:)

Vēl par “tiltu”sapņo Šleseram līdzīgi “biznesmeņi”, kuriem ES tirgus ir par sarežģītu, kā arī ļauži Antonijas ielā. Lielos vilcienos tas arī ir viss.

Bet par sovjetrobiem vēstures zināšanās autorei taisnība. Piemēra pēc – luteriskā pasaulē drīz atzīmēs reformācijas 500 gadu jubileju. Diez vai daudzi no mums iedomājas par to, ka tieši pateicoties Lutera reformācijai mūsu senču ciltis saplūda vienā latviešu tautā, kurai šodien ir sava valsts. Bez reformācijas viss būtu daudz citādāk, bēdīgāk

+8
-5
Atbildēt

6

  Anonīms > rinķī apkārt 16.03.2017. 17.59

  Ko tu tur pļāpā ra. Dienvidu tilta celtnuecībā par miljonāriem ne jau vieni bojārieši vien kļuva -cel augšā partiju cilvekus …visādas jau zināmās un nezināmas impērijas .

  Ja Saskaņa traucētu -sen jau būtu nonesta no skatuves. Vai KNAB darbu RDkorupcijas apkarošanā paralizēja Saskaņa ? Tiešām? Un man jātic šitalm čekistu pasaciņām?

  +1
  -4
  Atbildēt

  0

  Valdis Eiserts > rinķī apkārt 17.03.2017. 13.27

  Skaislei lasot IR komentārus, reakcija kā šarikam ieraugot Austrālijā baobabu:”ņeopisuemo”. šarikoviem raksturīgā valodas kultūra viņas raxstītajam piešķir saturisko dziļumu.

  +2
  -4
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > rinķī apkārt 18.03.2017. 22.01

  Skaisle

  Vai KNAB darbu RDkorupcijas apkarošanā paralizēja Saskaņa ?

  Saimnieks visas kriminālās sfēras ir taisnīgi sadalījis SC un Vienotības starpā un ja IeM, DP, vai SAB, kuriem noteikti ir sakrājies kaudzēm materiālu pret Ušmeriku, pasāks ko pret SC, tie pilnīgi pamatoti atgādinās par TECII 2. kārtu, PV, “Gudrona dīķiem”, Stradiņa slimnīcu, LM, Citadeli, AirBaltic un citiem.

  Varbūt gribi vēl, lai viņi par “glābēja” 3a portfelīti atgādina?

  +1
  -2
  Atbildēt

  0

  edge_indran > rinķī apkārt 15.03.2017. 23.48

  —————-

  American dream is over. Lai jau Saskaņa sapņo, tikmēr “tilta” kontrolieri varēs nopelnīt. Globalizācija turpinās – tikai tagad “parādi komandēs” Ķīna (projekts “Datun”).

  2016.g.5.novembrī Rīgas Centrālajā stacijā svinīgi sagaidīts pirmais Latvijas un Ķīnas dzelzceļu kopīgi organizētais testa vilciens maršrutā Yiwu-Zabaikaļska-Rīga.

  http://s2.lsm.lv/media/8/a/large_110e.jpg

  https://www.ldz.lv/lv/r%C4%ABg%C4%81-svin%C4%ABgi-sagaida-pirmo-testa-vilcienu-no-%C4%B7%C4%ABnas-pils%C4%93tas-yiwu

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  Anonīms > rinķī apkārt 18.03.2017. 00.08

  bļedj – jau līdz Austrālijai ticis, nu eisertiņ – vai nu tev radi tur vai čekisti prēmiju izmaksājuši.

  +2
  -3
  Atbildēt

  0

  Es > rinķī apkārt 16.03.2017. 10.07

  edge_indran

  Izpriecājies, Peksi! Drīz tava “bilžu grāmatiņu štellīte” beigsies ;) Es vairs kreņķi par tavu rosību neķeršu… Lai sokas! ;)

  +3
  0
  Atbildēt

  0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu