Maldinošās rūpes jeb par Latvijas balsojumu ANO • IR.lv

Maldinošās rūpes jeb par Latvijas balsojumu ANO

149
Foto: Ieva Lūka, LETA
Edgars Rinkēvičs

Dažu valstu centieni izmantot cēlus vārdus par ģimeni, laulību, tradicionālajām vērtībām un „sapuvušajiem Rietumiem” ir tikai aizsegs, lai mums uzspiestu savu pārvaldību un atgrieztu savas ietekmes sfērā

Pēdējās dienās dažiem Saeimas deputātiem, piemēram, Jūlijai Stepaņenko no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa” un Imantam Parādniekam no Nacionālās apvienības, ir bijusi pastiprināta interese par vienu no Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību padomes rezolūcijām un pausto Latvijas pozīciju, kas skar jautājumu par ģimenes aizsardzību. Izrādās, ka gan Nacionālās apvienības, gan “Saskaņas” deputātiem ir ļoti lielas simpātijas pret Krievijas un dažu citu autoritāru valstu iesniegtajām rezolūcijām ANO. 

Kāpēc Latvija bija kopā ar Eiropu nevis ar Krieviju? Kliedēšu mītus, ko apzināti vai neapzināti, vai aiz nezināšanas, veido minētie deputāti. Tādēļ par visu pēc kārtas. Par minēto ANO rezolūciju „Par ģimenes aizsardzību”, ko š.g. 3. jūlijā skatīja ANO Cilvēktiesību padomē Ženēvā, Latvija kopā ar visām citām Padomē ievēlētajām Eiropas Savienības dalībvalstīm (Igauniju, Franciju, Vāciju, Īriju, Nīderlandi, Portugāli un Lielbritāniju) pieņēma lēmumu – balsot „pret” rezolūciju, sekojot analogai praksei iepriekšējos gados. Par minēto rezolūciju balsoja Ēģipte, Krievija, Saūda Arābija, Gana, Kenija, Namībija, Botsvāna, Ķīna u.c. valstis. 

Kādēļ Latvija kopā ar citām ES valstīm pieņēma šādu lēmumu? Latvija tāpat kā pārējās ES dalībvalstis vienmēr ir stingri atbalstījusi principu, kura pamatā ir atziņa, ka cilvēktiesības ir piemērojamas ikvienam neatkarīgi no atšķirīgām kulturālajām, reliģiskajām, politiskajām vai sociālajām sistēmām un tradīcijām. Cilvēktiesību universāluma princips ir nostiprināts arī ES Pamattiesību hartā, kas ir saistoša ES dalībvalstīm. Rezolūcijas projektā šis princips netika pilnībā atspoguļots. 

Jānorāda, ka, prezentējot rezolūciju, tās autori atkārtoti mēģināja panākt starptautisku vienpusīga ģimenes koncepta atzīšanu, pilnvērtīgi neņemot vērā dažādu ģimenes formu pastāvēšanu, piemēram, nepilnu ģimeņu (vientuļā māte/tēvs un bērns) un audžuģimeņu. Tas savukārt var ietekmēt virknes cilvēktiesību īstenošanu, tajā skaitā sieviešu tiesību uz mantojumu, tiesību uz īpašumu, bērnu tiesību. 

Vienlaikus rezolūcijas autori izvairās no valsts atbildības jautājuma pieminēšanas saistībā ar ģimenes locekļiem kā individuālajiem cilvēktiesību subjektiem. Tādējādi rezolūcijā ierosinātais tiesiskās aizsardzības līmenis nevis stiprināja, bet, gluži pretēji, atkāpās no ANO universālajiem standartiem šajā jomā. Piemēram, rezolūcija pārlieku akcentē nacionālo tradīciju nozīmi, taču izvairās sniegt risinājumu situācijām, kad tieši šo tradīciju vārdā ir noticis kāda ģimenes locekļa, piemēram, bērna cilvēktiesību aizskārums, un ir nepieciešams adekvāts tiesiskās aizsardzības risinājums. Faktiski lielākā daļa autoritatīvu valstu centās leģitimizēt savu redzējumu par cilvēktiesībām, aizsedzoties aiz lētām frāzēm par ģimeni un konservatīvām vērtībām. 

Latvijas delegācija kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm aktīvi sniedza priekšlikumus rezolūcijas teksta uzlabošanai. Ar mērķi pilnveidot rezolūcijas tekstu, ES kopā ar partneriem no citiem reģioniem, iesniedza rezolūcijas labojumus, taču šie labojumi neguva rezolūcijas autoru un Padomes vairākuma atbalstu. Ņemot vērā minētos apsvērumus, Padomē ievēlētās ES dalībvalstis, tajā skaitā Latvija, pieņēma vienotu lēmumu balsot „pret” konkrēto rezolūciju. 

ANO Cilvēktiesību padomē gada laikā tiek pieņemtas aptuveni 100 rezolūcijas par visdažādākajiem cilvēktiesību jautājumiem (papildus, rezolūcijas par cilvēktiesību jautājumiem tiek pieņemtas ANO Ģenerālās asamblejas 3. komitejā (aptuveni 70 gadā), kā arī citās ANO komitejās. Turklāt šādas rezolūcijas ir rekomendējoša rakstura, kas ir tiesiski nesaistošs instruments. 

Neskatoties uz apstākli, ka ANO Cilvēktiesību padomē ir ievēlētas tikai dažas Eiropas Savienības dalībvalstis (tostarp, Latvija), tās, iepriekš koordinācijā saskaņojot, pauž visas Eiropas Savienības kopīgu pozīciju. Konkrētais gadījums nebija izņēmums, bet gan konsekventa un saskaņota Eiropas Savienības rīcība. 

Diemžēl Saeimas deputāti, rūpējoties par ģimenes institūta stiprināšanu, nav pamanījuši, ka 28. un 29. sesijas laikā Latvija ir atbalstījusi citas iniciatīvas, kas vērstas uz sieviešu, bērnu, invalīdu tiesību aizsardzību (visas minētās personu kategorijas skartas arī „protection of the family” rezolūcijā). Piemēram, 28. sesijas ietvaros Latvija atbalstīja, tostarp, šādas rezolūcijas – Ieguldījums bērnu tiesību veicināšanā; Dzimšanas reģistrācija; Personu ar invaliditāti tiesības (Investing in children; Birth registration; The rights of persons with disabilities). Savukārt 29. sesijas ietvaros Latvija atbalstīja sekojošas rezolūcijas – Pasākumu pastiprināšana jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanai; Vardarbības pret sievietēm izskaušana (Elimination of discrimination against women; Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women), kuras tematiskais uzsvars šogad bija tieši vardarbības ģimenē izskaušana; Pasākumu pastiprināšana bērnu piespiedu laulību izskaušanai; Tiesības uz izglītību (Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage; Right to education). 

Kā rāda augstākminētie piemēri, ir klaji nekorekti apgalvot, ka es kā ārlietu ministrs veicu pašdarbību vai darbojos pret ģimenes aizsardzības politiku. Vēl jo vairāk ir absurdi apgalvojumi par Satversmes pārkāpšanu. 

Par procedūru. Daži vaimanā, ka šis balsojums nav ticis saskaņots valdībā vai koalīcijā. Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi starptautiskajām organizācijām nosaka 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.707 – „Noteikumi par dokumentu izstrādāšanu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās, to saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtību”, kas tika ievēroti. 

Vēlos vēlreiz atgādināt, ka Latvija ir neatņemama Eiroatlantiskās drošības, ekonomikas un arī vērtību sistēmas daļa. Atsevišķu valstu centieni izmantot cēlus vārdus par ģimeni, laulību, tradicionālajām vērtībām un „sapuvušajiem Rietumiem” ir tikai aizsegs, lai mums uzspiestu savu pārvaldību un dzīvesziņu un atgrieztu savas ietekmes sfērā. Aicinu nebūt naiviem, jo bieži vien šādu rezolūciju nosaukumi un temati ir centieni maskēt problēmas savās mājās un jaukt nenobriedušus prātus. Tas ir arī viens no drošības apdraudējuma veidiem. 

Būdams Latvijas ārlietu ministrs, esmu uzsvēris, ka Latvija būs konsekventa stiprinot ES un NATO, tostarp arī atbalstot kopīgus balsojumus starptautiskajās organizācijās. Izskatās, ka tas nepatīk daudziem – dažreiz aiz naivuma, dažreiz aiz politiskā aprēķina, lai mēs nemanāmi ieslīdētu tur, no kurienes izdevās aiziet pirms 25 gadiem. Nesekosim maldugunīm un būsim modri!

Autors ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs, Vienotība

Komentāri (149)

dzeris49 21.07.2015. 17.19

Mums te ir divas partijas, kas to “gimenes aisardzību” izprot visai savdabīgi, un, vairāk par visu, par to iestājas – NA un SC.

No kurām vienai partijai galvenie “gimenes vērtību” aizstavji viens, iespējams, ir zoofīls un otrs ir cilvēks, kuram ir divas ģimenes ( vai sievas, vai sieva un oficialā mī8ļākā, utt.), pie kam abi visai, tā teikt, “īpatnējas” personas ( nelietosu “alternatīvi apdāvinātas”).

Otrā partija ir SC, kurai ģimene un viss pārējais pie vienas vietas, tie aizstāv Putina Krievijas “vērtības”, kuras, protams, tuvas arī mūsu sovoknacionalistu, “izcilākajiem” pārstāvjiem.

Tiem gan, pēdējā laikā, pievienojusies arī it kā “liberalās” V pārstāve Āboltiņa, bet, par to vispār nav vērts runāt, viņa aizstāvēs pat Ruandas genocīdu, ja viņai tas būs izdevīgi, un viņa par to saņems Lemberga atbalstu savas politiskās karjeras nodrošināšanai un savu tuvāko partijas “čomaku” materialās situācijas nodrošināšanai ar att. amatiem ( par to, tie svukārt, atbalstīs Āboltiņu), protams, kā atbildi uz att. Lemberga vēlmju atbalstu.

Tie mums ir politiķi, kas cīnās par tām “ģimenes vērtībām”, manuprāt, tur nav ko piebilst, ja vajadzēs – vieni no tiem, kā NA, atkal atbalstīs krievu fašistēnu osipoviešu vērtības, Āboltiņa sekundes laikā pārtaps par radikālo liberāli, marksisti, feministi, vai pat baletdejotāju, nu un ZZS un SC darīs to, ko tiem liks attiecīgie saimnieki, tiem vispār savs viedoklis un principi nekad nav bijuši un nebūs.

+32
-12
Atbildēt

9

  andrejs > dzeris49 21.07.2015. 17.38

  nepilngadīgu skolnieci izdot par otro sievu činavniekam

  —————————

  kas tā par fantāziju?

  +6
  -21
  Atbildēt

  0

  v_rostins > dzeris49 22.07.2015. 10.48

  kaķis zina

  Valstī, kur pederastijas izplatība līdzīga kā ZRP(v), katrs vīrietis, kurš rūpējas par vairākām sievietēm ir Dieva svētība.

  +1
  -13
  Atbildēt

  0

  lno > dzeris49 22.07.2015. 01.06

  dzeris49. Parādniekam šīberis nobrucis – ja jau šis deputāts, tad var atļauties to, ko biseksuālis?:):):)

  +2
  -13
  Atbildēt

  0

  andrejs > dzeris49 21.07.2015. 17.32

  Klau, nopietni uzskati, ka latviešu un krievu uzskati par ģimeni ir tik atšķirīgi, ka SC viedoklis šajā jautājumā ir pilnīgi pretējs Latvijas un latviešu interesēm? :) Mjāaaa, ne velti runā, ka Tu esot latentais nacionālists.

  +10
  -21
  Atbildēt

  0

  andrejs > dzeris49 21.07.2015. 17.56

  un kāds grib teikt, ka tagad Latvijā dzīvojošie krievi vēlas pārņemt šīs tradīcijas?

  Starp citu, ko tu Parādniekam neliec mieru, tā tēma jau sen ir nozelēta un nevienu neuztrauc? Mūsu pašu ar V rokām ieceltais prezis ārzemju komand. devās ar t.s. “preses” sekretāri.

  +10
  -17
  Atbildēt

  0

  Inese Poïaka > dzeris49 22.07.2015. 09.58

  Jāskatās uz darbiem, nevis vārdiem. Lielā māte, projekta bīdītāja, izprecina nepilngadīgas meitenes pret pašu gribu. Un, lai to piesegtu, ieraksta par nacionālajām tradīcijām. NA ģimenes un tikumības bīdītājs, bīdījis tikumību ar divām sievām. Bet latviešiem vienalga – galvenais, ka smuki vārdi…

  +13
  -4
  Atbildēt

  0

  zanE. > dzeris49 21.07.2015. 17.35

  …pag, teiksi, ka tomēr vienādi?…nepilngadīgu skolnieci izdot par otro sievu činavniekam – to arī Latvijā, kā ģimenes vērtību gribat ieviest?…

  +19
  -8
  Atbildēt

  0

  Absints > dzeris49 21.07.2015. 17.51

  NASC – tas ir labi teikts. NASCisti…

  +20
  -3
  Atbildēt

  0

  dzeris49 > dzeris49 21.07.2015. 17.41

  Vai tad nezini, ka vienā no Krievijas reģioniem to oficiāli izdarīja, un teica, tipa, vietējās tradīcijas?

  Kaut, Parādnieks jau ko līdzīgu ieviesis arī Latvijā, tās ir tās jūsu apvienotās NASC “vērtības”?

  +21
  -4
  Atbildēt

  0

sniega_roze 21.07.2015. 23.18

Parādnieks nebija tas tradicionālais ģimenes vērtību aizstāvis ar pavisam netradicionālu ģimenes uzbūvi ar divām sievām?

+21
-3
Atbildēt

1

  v_rostins > sniega_roze 22.07.2015. 11.08

  sniega_roze

  Parādnieks nebija tas tradicionālais ģimenes vērtību

  ———–

  Ja Parādnieka kungam būtu sieva un vīrs, ka dažiem mūsu politiķiem, tad būtu OK?

  +3
  -10
  Atbildēt

  0

andreis 22.07.2015. 00.24

Džeri SC nekādas vērtības neaizstāv, viņiem vispār nav nekādu vērtību, viņiem ir dots uzdevums novērst uzmanību un sašķelt LV sabiedrību ar maznozīmīgu jautājumu, iebiedēt konservatīvo latviešu daļu ar baisajām geju tiesībām un aiz stūra glūnošiem pedofīliem, tāpat kā pirms valodas referenduma latgales lauku tantiņas baidīja, ka būs jāizvēlas vai turpmāk otra valsts valoda būs krievu vai angļu.

vvilums ar 2% IKP ir par maz, notrallināt var gan 2% gan 12% no IKP ne jau procenti no IKP var valsti aizstāvēt, bet labi trenēti, labi ekipēti, Latvijai lojāli specdienesti un bruņotie spēki.

+17
-1
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu