Tikumības rēgs pār Latviju • IR.lv

Tikumības rēgs pār Latviju

132
Foto: Karolis Kavolelis, F64/BFL
Ingūna Rībena

Ko gribam panākt ar grozījumiem Izglītības likumā

Godīgi sakot, es nebūtu varējusi iedomāties, ka vienkāršais priekšlikums ierakstīt Izglītības likumā vārdu „tikumība” ar atsauci uz Satversmi, izraisīs tādu pretestības lēkmi publiskajā telpā. Kļūst tīri neomulīgi, redzot, cik neadekvāti un histēriski zināma mūsu sabiedrības daļa reaģē uz tādiem vārdiem kā tikumība un Satversme. Kaut arī lielākie kliedzēji šoreiz nepārstāv sabiedrības lielāko daļu, es tomēr raudzīšu īsi atbildēt uz viņu trim galvenajiem argumentiem jeb, pareizāk sakot, gluži neargumentētajiem apvainojumiem.

Pirmkārt. Aiz piedāvātajiem grozījumiem kritiķiem rēgojas Kremlis un Putins. Organizācijas „Papardes zieds” vadītāja savā rakstā pat jautā: „Vai Krievijas propaganda tur savā pavadā Saeimas deputātus?” – Un viņa nav vienīgā, kas tā saka.

Atbildēšu tieši. Cienījamie likuma grozījumu kritiķi, atšķirībā no jums, man tikumības jēdziens nebūt nesaistās ar Kremli un Putinu. Man tas saistās ar Mozus baušļiem, ar Kristus evaņģēliju, ar latvju dainām, ar latviešu tautas dzīvesziņu, ar Latvijā gadsimtiem dzīvojušo vecticībnieku un pareizticīgo morālajām tradīcijām un ētiskajiem imperatīviem. Kremlis un Putins man nekādi nenāk prātā, domājot par tikumību.

Bet cienījamie oponenti gan staigā ļoti īsā Kremļa propagandas pavadā, ja vairs nespēj domāt un spriest ārpus paradigmas „sakām tikumība, domājam – Putins; sakām Putins, domājam – tikumība”. Ar saviem muļķīgajiem un tukšajiem pārmetumiem tie paši lej ūdeni uz Kremļa propagandas sudmalām, stiprinot ļaužu apziņā Putina globālās monopoltiesības uz tikumības aizstāvja lomu.

Pretstatījums „demokrātija vai tikumība; tikumība vai demokrātija” ir ļoti aplams, ļoti tendenciozs un ļoti bīstams. Un tie, kas to kultivē, patiesībā veicina cilvēkos apzinātas vai neapzinātas simpātijas pret Putinu un viņa režīmu.

Kāpēc jūs tā darāt? Tāpēc, ka tikumības vārds ir pazudis no jūsu aktīvās leksikas. Tāpēc, ka tikumības kategorija ir pazudusi no jūsu intelektuālā arsenāla. Tāpēc, ka tikumības jēdziens jūsu apziņā vairs neeksistē ārpus seklu un banālu ideoloģisku asociāciju konteksta.

Otrkārt. Likuma grozījumu kritiķi publiski pauž neziņu par to, kurš tad nu būs tas noteicējs, kas ir tikumīgs un kas ne.

Noteicējs saskaņā ar Satversmi ir Latvijas tauta. Jo tikumība nav vis kādas šauras konspiratoru grupas sazvērestība, bet gan gadu simtos ilgstoša visas sabiedrības konvencija. Kas ir tikumīgs un kas ne – normālā sabiedrībā to zina katrs melnstrādnieks un katra trauku mazgātāja; izrādās, ka mūsu sabiedrībā to nezina pat virkne sabiedrisku darbinieku un publicistu.

Ja mēs, latvieši, 21.gadsimtā nesaprotam, kas īsti ir tikumība un kas nav, tad acīmredzot mēs pasaules vēstures gaitā kaut ko ļoti svarīgu esam palaiduši garām.

Kritizējot ierosinātos grozījumus, dažādi publicisti savā starpā ir tīri vai sarīkojuši sacensības – kam izdosies ierosināto likuma normu pārvērst lielākā absurdā. Saskaņā ar jauno likumu, lūk, varēšot aizliegt dažādas Lindgrēnes, Šekspīra, Blaumaņa grāmatas, dainas un pat bībeli. Kā draudīgs piemērs tiek minēts precedents, ka kaut kur Sibīrijā esot aizliegta grāmata par Karlsonu, kas dzīvo uz jumta.

Ja tīšām grib, tad par absurdu var pārvērst visu. Bet tas, ka kaut ko var pārvērst par absurdu, vēl nebūt nenozīmē, ka kāds to arī tiešām taisās darīt. Teiksim, ar dakšiņu principā var izdurt aci – ja grib; bet vai tāpēc mēs baidāmies sēsties ar godīgiem cilvēkiem pie viena pusdienu galda?

Absurds, gar ko tīksminoties šausminās ierosinājuma pretinieki, mīt nevis likumprojektam piedāvātajā ierosinājumā, bet gan pašu pretinieku paranojiskajā fantāzijā. Pašam ierosinājumam ar to maz sakara. Neba velti kritiķi labprāt min gadījumu ar Karlsonu Sibīrijā, bet gudri noklusē gadījumu liberālajā Zviedrijā, kur nesen gluži nopietni tika izteikts ierosinājums cenzēt tās pašas Lindgrēnes grāmatu par Pepiju Garzeķi, jo kādam tanī bija izdevies atrast rasistiskus motīvus. Piedodiet, bet pret idiotiem neviens likums nekā nevar garantēt.

Un treškārt. No visiem pārmetumiem radikālākais ir tas, ka šis ierosinājums nozīmējot atgriešanos totalitārisma ērā. Tā ir mētāšanās ar skaļiem vārdiem. Bet, ja kādam tomēr ļoti gribas grozījumu sakarā piesaukt totalitārismu – lai notiek!

Piemēram, Hitlera Vācijā, atskaņojot Baha garīgo mūziku, vārdi Izraēls un Ābrahāms tika aizstāti ar citiem. Padomju Latvijā Emīla Dārziņa dziesmu izdevumā Poruka dzejolī Kristus vārds tika aizstāts ar kaut ko citu. Savukārt mūsdienu Latvijā pirms dažiem gadiem bērnudārza vadītāja zaudēja amatu tāpēc, ka bērniem pirms ēdienreizes bija mācīts sacīt: „Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien!”

Mūsdienu Zviedrijā dzimumu līdztiesības pedagoģijas ietvaros tiek paredzēts aizliegt bērnudārzos tradicionālās pasakas, to vietā liekot stāstus par viendzimuma vecākiem, nepilnām ģimenēm un bērnu adopciju, kā arī aizstāt vietniekvārdus viņš un viņa ar nekatras dzimtes vietniekvārdu.

Lūk, tās ir totalitārisma izpausmes, kuru radikalitātes un absurduma priekšā nobāl pat fašistiskie un komunistiskie režīmi. Brežņeva laikos tēvreize bija iekļauta literatūras mācību grāmatā 4.klasei, bet mūsdienu Latvijā par tēvreizes fragmenta mācīšanu bērniem bērnudārza vadītāja zaudē amatu.

Tai pašā laikā Latvijas skolās 4.klases skolniecēm (tātad desmitgadīgām meitenītēm) 1.septembrī tiek dalītas grāmatas, kurās meitenes tiek mācītas, piedodiet, masturbēt. 2011.gadā Latvijas Valsts izglītības un satura centrs, kas mūsu valstī ir atbildīgs par vispārējās izglītības saturu, piedalījās Eiropas Komisijas projektā “EURIALO”, kura ietvarā iznāca rokasgrāmata „Crowsing  diversity – teorētiski un praktiski ieteikumi, lai mazinātu diskrimināciju seksuālās orientācijas un etniskās piederības dēļ”.

Rokasgrāmata paredzēta skolotājiem, sociālajiem un veselības darbiniekiem darbam vidusskolās ar jauniešiem vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Tanī skolotājiem iesaka likt skolēniem apzināties, ka seksualitātes uztvere viņiem ir ieaudzināta, ka homoseksualitāte, biseksualitāte u. c. veida seksualitātes ir „viens no iespējamiem rezultātiem personas normālā emocionālā attīstībā”; skolotājam vajadzētu „demonstrēt homoseksuālu seksualitāti kā dabīgu un pareizu veidu, izpaužot jūtas un dzīvojot kopā ar citiem”.

Skolotājiem tiek ieteikts, ka „seksualitāti vajadzētu pasniegt kā dažādu seksuālās orientācijas un identitātes veidu apkopojumu, kurā heteroseksualitāte un homoseksualitāte ir tikai divi no daudziem”, lai nepamudinātu „jauniešus uzskatīt, ka ir kāda „normāla” seksuālā orientācija un pārējās ir „nepareizas””. 

Ja mūsu valsts izglītības satura veidotāji piedalās projektos, kuru mērķis ir mazināt heteroseksuālās kultūras ietekmi uz bērnu un jauniešu apziņu, tad jau cenzūras draudu ēna klājas ne tikai pār Šekspīru un Blaumani, bet praktiski pār visu mūsu klasisko literatūru, tāpēc ka tā savos pamatu pamatos pauž kristīgu tikumības izpratni, kurā viena vīrieša un vienas sievietes savienība ir vienīgais laulības modelis. Un te nu mūsu likuma grozījumi patiesībā ir domāti nevis tam, lai tradicionālās kultūras vērtības apdraudētu, bet gan tieši tam, lai tās aizsargātu – un lai aizsargātu mūsu bērnus no jebkādiem bīstamiem sociālās inženierijas eksperimentiem.

Kam aiz piedāvātajiem likuma grozījumiem rēgojas totalitārisma draudi, tos ar drošu sirdi aicinu nomierināties un neuztraukties. Tieši tam šie grozījumi ir domāti, lai sargātu mūsu sabiedrību un īpaši bērnus no jebkādiem aktuāliem totalitāru ideoloģiju draudiem.

Jo mums jāredz ne tikai tas totalitārisms, kas draud no austrumiem ar tankiem un klajiem meliem, bet arī tas, kas draud no ziemeļiem un rietumiem ar šķietami nevainīgām bērnu grāmatiņām.

Atbalstot piedāvāto likuma grozījumu, mēs realizējam savas nācijas suverēno varu savā demokrātiskā valstī, kurā mums ir tiesības audzināt savus bērnus saskaņā ar savu tradicionālo izpratni par tikumību.

Mūsu tiesības rūpēties par savu bērnu tikumisko audzināšanu jeb, pareizāk sakot, mūsu pienākums rūpēties par savu bērnu tikumisko audzināšanu ir skaidri saistīts ar Satversmi.

Šī likuma norma mums lieti noderēs, lai turpmāk varētu veiksmīgi vairīties no tādiem absurda precedentiem kā ar Karlsonu Sibīrijā, Pepiju Garzeķi un tradicionālajām pasakām Zviedrijā, ar tēvreizi tepat Latvijā un ar Blaumani dažu mūsu publicistu uzbudinātajā fantāzijā.

Autore ir 12. Saeimas deputāte, Nacionālā apvienība

 

Komentāri (132)

uldis_rats 23.04.2015. 16.40

“(..) tas saistās ar Mozus baušļiem, ar Kristus evaņģēliju, ar latvju dainām, ar latviešu tautas dzīvesziņu, ar Latvijā gadsimtiem dzīvojušo vecticībnieku un pareizticīgo morālajām tradīcijām un ētiskajiem imperatīviem”

Latvija tomēr ir sekulāra valsts, nevis kaut kāda, atvainojiet “Islāma valsts”, kur reliģiskie līderi ir arī politiskie līderi un es viennozīmīgi esmu par to, lai tā arī paliek, ka baznīca ir atdalīta no valsts varas.

“Kas ir tikumīgs un kas ne – normālā sabiedrībā to zina katrs melnstrādnieks un katra trauku mazgātāja”

Par to “kurš tad nu būs tas noteicējs, kas ir tikumīgs un kas ne” – vai tiešām autore uzskata, ka Latvijas sabiedrībai ir viendabīga izpratne par to, kas ir un kas nav tikumīgs? No kurienes tad šī diskusija vispār radusies tādā gadījumā? Kāda jēga no likuma, kas kaut ko aizliedz nepasakot kas tas ir ko aizliedz? Un šāda likuma aizstāve aicina balstīties uz “veselo saprātu” – atkal jau, tiešām mums ir kaut kāds kolektīvais veselais saprāts, vai?

“pirms dažiem gadiem bērnudārza vadītāja zaudēja amatu tāpēc, ka bērniem pirms ēdienreizes bija mācīts sacīt: „Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien!””

vēlreiz, Latvijā baznīca ir atdalīta no valsts varas. Ja tas bija kāds reliģiskais dārziņš, vai ar vecākiem būtu bijusi vienošanās, par to, ka bērnus audzinās atbilstoši kādai reliģiskai konfesijai – tad cita lieta, bet ja tā ir dārziņa paša iniciatīva, tad par ko pārmetumi?

“Mūsdienu Zviedrijā dzimumu līdztiesības pedagoģijas ietvaros tiek paredzēts aizliegt bērnudārzos tradicionālās pasakas, to vietā liekot stāstus par viendzimuma vecākiem, nepilnām ģimenēm un bērnu adopciju, kā arī aizstāt vietniekvārdus viņš un viņa ar nekatras dzimtes vietniekvārdu”

tas, protams, ir absurds (ja vien tā ir taisnība), bet kā šo risinātu likums par “tikumību”, kur nav definēts kas ir un kas nav tikumīgi?

+29
-15
Atbildēt

9

  v_rostins > uldis_rats 23.04.2015. 18.20

  uldis_rats

  Vai pidari reiz nerimsies? Cilvēku tolerance nav bezgalīga un sodi par pederastiju un tās sludināšanu, var pieņemt tādu bardzību, kāda nevienam kroplim, ZRP(v) atbalstītājam, ļaunākos murgos nevarēja rādīties.

  +8
  -24
  Atbildēt

  0

  v_rostins > uldis_rats 23.04.2015. 22.32

  uldis_rats

  Vai tiešām esi gatavs uzlikt savu anālu uz ZRP(v) pidaru altāra?

  +3
  -11
  Atbildēt

  0

  Ēriks > uldis_rats 24.04.2015. 07.28

  Oi,uz pamācīšanu ir asa konkurence,arī papardes ziedi un geju un lezbiešu savienības,tāpat feministes un viņķeles ir gatavas pamācīt,kā cilvēkam dzīvot,pārģērbties par Kārlīšiem un Karlīnēm,kā arī, ģenerāļa vārdiem runājot,plēst savu anālu.

  +6
  -13
  Atbildēt

  0

  Normunds > uldis_rats 23.04.2015. 18.00

  Latvija tomēr ir sekulāra valsts

  =============

  Visa Eiropas vēsture ir kristietības vēsture, Eiropas tiesību sistēma ir balstīta kristīgajā ticībā, arī jūsu daudzinātā tolerance ir radusies kristīgajā Eiropā, viss eiropiešu pasaules uzskats ir balstīts kristīgajā ticībā. Sekulāra vai nesekulāra, bet noliegt kristietības lielo ietekmi katrā mūsu dzīves epizodē jūs nevarat.

  +17
  -20
  Atbildēt

  0

  Ēriks > uldis_rats 23.04.2015. 17.09

  Nav gan viendabīga izpratne par tikumību,tāpēc daži bez sirdsapziņas pārmetumiem var zagt uz vella paraušanu,nemaksāt nodokļus,uzcelt būves,kas uzgāžas citiem uz galvas,pavest bērnus netiklībā,pārdot narkotikas …

  +17
  -16
  Atbildēt

  0

  zanE. > uldis_rats 24.04.2015. 09.59

  …hmmm….vissmieklīgākais – tikumiskās audzināšanas paraugstunda Rībenas kundzes izpildījumā ir.lv = iemeta rakstiņu un darbiņš padarīts….nu, tak, cienījamā Rībenas kundze varētu pasekot, kādas atsauksmes viņas garadarbam un tam, cik lielu sajūsmu tas izraisījis tikumības sargos, piemēram – deģenerālim rostiņam…droši vien, viņa uzskata, ka tā ir tā pareizā sabiedrības tikumiskā audzināšana, jo nekur nemana viņas sašutumu, vai prasību – dzēst “tikumiskos” komentārus….

  …tā teikt – ķeksīti Rībenas kundze tikumiskās audzināšanas programmā ievilkusi, jūtas gandarīta un…pārējais – pupu mizas…

  …gluži, kā ar valstiskās un patriotiskās audzināšanas komisiju, kurā Rībenas kundze 3 gadus bija Raivja Dzintara vietniece, taču…vai kāds var nosaukt kaut vienu paveikto darbu, ko šī komisija 3 gadu laikā izdarījusi?…čiks!…

  +8
  -7
  Atbildēt

  0

  zanE. > uldis_rats 24.04.2015. 11.49

  …hi, hi…2 deģenerāļa rostiņa tikumības ieviesēji un atbalstītāji jau pieteikušies…. :))

  +10
  -4
  Atbildēt

  0

  dzeris49 > uldis_rats 24.04.2015. 07.18

  Viss ir vienkārši – tie, kas paši zina, kas ir, un kas nav tikumiski, tiem šo likumu nevajag.

  Tie, kas nezina – tiem vajag, lai SC, ZZS un NA pamāca, kā viņiem jādzīvo.

  +10
  -3
  Atbildēt

  0

  martinszeme > uldis_rats 23.04.2015. 18.34

  v_rostins, Jūs laikam troļojat un pa lielam nav vērts ar aprobežotiem cilvēkiem ielaisties runās, bet tomēr lūdzu pameklējat pederastijas definīciju, lai te lamātos. Un mazliet iecietības un inteliģentes arī Jums noderētu.

  +17
  -6
  Atbildēt

  0

CEN 24.04.2015. 08.59

Nu jā jau bībeli in baushljus par tikumības likumiem uzskatām,tad incests ir jāpadara likumīgs un jebkursh kursh iekāro cita sievu ir jāmet cietumā!

Un vispār tikumības pamatus bērni apgūst galvenokārt gjimenē.

+13
-3
Atbildēt

0

gustaps 24.04.2015. 12.22

>Ēriks

“Jā, nevajag plātīties ar tikumību,nevajag pat pieminēt šo vārdu.Atstājiet visu papardes ziediem,tie visu nokārtos.

http://www.youtube.com/watch...”

Noskatījos. Manuprāt, absolūti pārliecinoši. Šo jautājumu tikumīga noklusēšana automātiski ieslēdz vārtrūmi kā informācijas avotu, ar visām izrietošām sekām.

Sorry, jābūt tupam, lai to apstrīdētu. Sorry.

+12
-4
Atbildēt

2

  Ēriks > gustaps 24.04.2015. 13.11

  “Papardes zieds”, biedrības “Resursu centrs sievietēm „Marta”” un minēto valsts iestāžu darbība materiālu izstrādē, kas paredzēta bērnu, jauniešu un pedagogu izglītošanai par seksualitātes un dzimumu savstarpējo mijiedarbību, ir balstīta Pasaules veselības organizācijas Eiropas biroja 2010.gadā izstrādātajās vadlīnijās seksuālai izglītībai[2] (turpmāk – PVO vadlīnijas).

  Un vadlīnijās piedāvājums bērnu seksuālai audzināšanai:

  4-6 gadu veciem bērniem – attiecības starp viena dzimuma pārstāvjiem,pozitīva attieksme pret seksuālo daudzveidību,dažādu seksuālo normu/veidu pieņemšana,atvērta attieksme pret visu dažādo…kā tu šo te nosauksi?Bērniem no vīreļiem ar konfektītēm vairs nebūs jābaidās,Imantas pedofīls varēs brīvi uzelpot?

  +6
  -11
  Atbildēt

  0

  gustaps > gustaps 24.04.2015. 12.59

  >Ēriks

  “Nu cik var rakstīt,ka neviens te nav pret seksuālo izglītību?!”

  Man likās, ka tavā postā taurē sarkasms pret “Papardes ziedu”.

  Ja tā nav, tad laikam pārpratums. Gadās.

  +12
  -3
  Atbildēt

  0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu