Lemberga aktīvu iesaldēšanas lietā Senāts uzdos jautājumus ES Tiesai (papildin.) • IR.lv

Lemberga aktīvu iesaldēšanas lietā Senāts uzdos jautājumus ES Tiesai (papildin.) 20

Aivars Lembergs tiesas sēdē. Foto: Edijs Pālens, LETA

Kasācijas tiesvedība Lemberga aktīvu iesaldēšanas lietā ir apturēta līdz ES Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim

Pirms pieņemt galīgo nolēmumu lietā par Ventspils mēra Aivara Lemberga 66,69 miljonu latu vērtu aktīvu iesaldēšanu, Augstākās tiesas (AT) Senāts uzdos jautājumus Eiropas Savienības (ES) Tiesai, ziņo LETA.

Šādu lēmumu Senāts pieņēma trešdien, skatot uzņēmuma “Antonio Gramsci Shipping Corporation”, kā arī Uģa Grūbes blakus sūdzības par Rīgas apgabaltiesas pagājušā gada 22.jūnija lēmumu, ar kuru daļēji tika iesaldēti Lemberga aktīvi 66,69 miljonu latu vērtībā.

Senāts nolēma ES Tiesā vērsties ar pāris konkrētiem jautājumiem par Briseles I regulas un citu Latvijai saistošu Eiropas tiesību aktu interpretāciju. Līdz ar to kasācijas tiesvedība Lemberga aktīvu iesaldēšanas lietā ir apturēta līdz ES Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Kā aģentūru LETA informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja, saskaņā ar Senāta lēmumu ES Tiesai tiks uzdots jautājums: “Vai Brisele I regulas 34.panta 1.punkts ir interpretējams tādējādi, ka ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas procedūras ietvaros pamatlietā neiesaistītu personu tiesību aizskārums var būt par pamatu Brisele I regulas 34.panta 1.punktā paredzētās sabiedriskās kārtības klauzulas piemērošanai un ārvalsts nolēmuma atzīšanas noraidīšanai daļā, kas attiecas uz pamatlietā neiesaistītu personu?”

Briseles I regulas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 34.panta 1.punkts paredz, ka citā dalībvalstī pieņemtu spriedumu neatzīst, “ja šāda atzīšana ir klaji pretrunā tās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, kurā atzīšana prasīta”.

Ja atbilde uz pirmo jautājumu būs apstiprinoša, ES Tiesa tiek lūgta atbildēt arī uz šādu jautājumu: “Vai [ES Pamattiesību] Hartas 47.pants ir interpretējams tādējādi, ka tajā ietvertie taisnīgas tiesas principi pieļauj pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanas kārtībā ierobežot personas īpašuma tiesības tādā tiesvedības procesā, kurā persona nav iesaistīta par lietas dalībnieku, bet kurā paredzēts, ka ikvienam, kuru ietekmē nolēmums par pagaidu aizsardzības pasākumiem, ir tiesības jebkurā laikā vērsties tiesā, lai grozītu vai atceltu tiesas nolēmumu un kurā, nolēmuma paziņošana ieinteresētajām personām ir nodota pieteicēju ziņā?”

ES Pamattiesību Hartas 47.pantā “Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu” savukārt teikts, ka ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas ES tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā.

Tāpat šajā hartas pantā norādīts, ka ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā, ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu, teikts ES Pamattiesību Hartas 47.pantā.

Atšķirībā no Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas apgabaltiesa pērn vasarā savā lēmumā precīzi uzskaitīja mantu, uz kuru attiecas aktīvu iesaldēšana, toreiz pastāstīja vairāku prasītāju statusā esošo ārvalstu kompāniju advokāts Grūbe.

Tādā veidā apgabaltiesa, tāpat kā Vidzemes priekšpilsētas tiesa, nolēma atzīt un izpildīt Latvijā Anglijas tiesas 2011.gada 20.aprīļa iesaldēšanas rīkojumu pret atbildētāju Lembergu daļā, ar kuru Ventspils mēram aizliegts atsavināt vai veikt darījumus, kas samazina vērtību viņam piederošajai Latvijā reģistrētajai vai Latvijā esošajai mantai ar kopējo vērtību līdz 135 miljoniem ASV dolāru.

Tomēr atšķirībā no Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2011.gada 13.jūnija nolēmuma apgabaltiesa konkretizēja, ka šis aizliegums ietver, bet neaprobežojas ar Lembergam piederošo mantu, kas atrodas Latvijā, – trīs nekustamajiem īpašumiem Ventspils novada Puzes pagastā, diviem nekustamajiem īpašumiem Ventspils novada Ugāles pagastā, zemes gabalu Rīgā, O.Vācieša ielā 31, uz kura atrodas trīsstāvu dzīvojamā māja, aptuveni pieciem Lembergam piederošajiem transportlīdzekļiem, bezskaidras un skaidras naudas uzkrājumiem Latvijā reģistrētās kredītiestādēs, Lembergam piederošajām Latvijā reģistrētu kapitālsabiedrību kapitāla daļām un akcijām, kā arī Lembergam piederošajiem finanšu instrumentiem, skaidro naudu, vērtslietām un maksājumiem, kas pienākas no trešajām personām.

Minētais aizliegums neatņem Lembergam tiesības rīkoties ar jebkuru viņam piederošu un Latvijā esošu mantu vai atbrīvoties no tās parastā un pienācīgā darījuma gaitā, taču, ja Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības Lembergam piederošas kapitāla daļas vai akcijas ir viņam piederošas mantas vērtībā līdz 135 miljoniem ASV dolāru, Lembergam bez Anglijas tiesas atļaujas ir aizliegts tās atsavināt vai veikt darījumus, kas samazina to vērtību.

Pārējā daļā “Antonio Gramsci Shipping Corporation” un citu pieteikumu par Anglijas tiesas 2011.gada 20.aprīļa iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi Latvijā apgabaltiesa toreiz noraidīja. Apgabaltiesa noraidīja arī “Antonio Gramsci Shipping Corporation” un citu pieteikumu par lēmumu izpildes nodrošināšanu.

Turklāt apgabaltiesas lēmums paredzēja, ka Lembergs nedrīkst samazināt savu aktīvu vērtību bez prasības pieteicēja piekrišanas, taču saskaņā ar šo lēmumu viņš var rīkoties ar saviem aktīviem, tostarp tos pārdot, apgalvoja Lembergs.

2011.gada 20.aprīlī Anglijas tiesa nolēma, ka Lembergam līdz turpmākam tiesas rīkojumam ir aizliegts jebkādus savus aktīvus ar vērtību līdz 135 miljoniem ASV dolāru izvest no Anglijas vai Velsas, jebkādā veidā no tiem atbrīvoties, rīkoties ar tiem vai samazināt to vērtību.

Iesaldēšanas arests attiecas uz visiem Lemberga aktīviem neatkarīgi no tā, vai aktīvi ir vai nav uz viņa paša vārda, un neatkarīgi no tā, vai aktīvi ir atsevišķs īpašums vai kopīpašums. Tiesas rīkojuma izpratnē aktīvi ietver jebkuru aktīvu, no kura personai ir tieša vai netieša vara atbrīvoties vai vara rīkoties ar to tā, it kā tas šai personai piederētu.

Ņemot vērā, ka Lembergs atrodas Latvijā, pieteicēji – “Antonio Gramsci Shipping Corporation” un aptuveni 30 kompānijas – bija vēlējušies legalizēt un izpildīt Anglijas tiesas rīkojumu Latvijā, kā arī nodrošināt nolēmuma izpildi.

(papildināta ar AT skaidrojumu par uzdotajiem jautājumiem)

Komentāri (20)

janazakovica 12.06.2013. 14.43

taa var barot juristus bezgaligi..

+1
0
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu