D2024/2 • IR.lv
Rudīte Kalpiņa, Domuzīme Divas mājvietas

Žurnāls Domuzīme, 2024, nr. 2

Rakstnieku dzīves un darba vietas ir gan muzejniecības, gan literārā tūrisma daļa. Pagājušajā gadā klajā laistas divas grāmatas: mākslas vēsturnieka Daiņa Bruģa Akuratera māja un Andreja Upīša memoriālā muzeja Rīgā ilggadējās direktores Margaritas Miglānes (1939—2010) atmiņas Loma mūža vidū. Abi darbi žanriski ir pilnīgi atšķirīgi un tiešā veidā nav salīdzināmi, tomēr tajos attēlotais bagātīgais laikmeta fons paver ceļu pārdomām ārpus «rakstnieka dzīvesvietas» tvēruma robežām. Grāmatā par Upīša muzeju atainota tā izveide un darbība, savukārt Akuratera māja ir stāstījums par rakstnieka paša ģimenei sarūpēto divstāvu koka namu no arhitektūras un interjera, vēlāk praktiskas un muzejiskas atjaunošanas skatpunktiem. Abās arī atklājas pašu rakstnieku dzīves laiks, lai gan daudz mazākā mērā, nekā būtu tīri biogrāfiskā darbā. Akurateram padomju okupācijas gados ideoloģisku iemeslu dēļ muzejs netika izveidots — tas tapa tikai 1991. gadā, atjaunojoties Latvijas valstij, turpretim Andreja Upīša dzīvokļa piemērošana muzejiskām vajadzībām tika sākta drīz vien pēc viņa nāves. Memoriālie muzeji ir un paliek atmiņu politikas īstenotāji.

Daži vārdi noteikti jāvelta grāmatu vizuālajam veidolam, par ko uzteicamas mākslinieces Zane Ernštreite (Miglānes grāmatai) un Daiga Brinkmane (Akuratera nama grāmatai): abu dizains ir augstvērtīgs, gaumīgs un saturam atbilstošs, turklāt grāmatas ir patīkami paņemt rokās. Titulvāku ietvari ir riskantajā, bet pagātnes tēmām tik piederīgajā brūnajā krāsā, taču vidus prasmīgi piepildīts ar simboliskiem vēstījumiem. Akurateram tādu dod dzintarains telpu iekšskata foto, kas izstaro siltumu, mieru un aicinošu atvērtību, bet Miglānes grāmatas vāka centrā ir plaši interpretējams Ilmāra Blumberga teātra dekorācijas1 attēls, kas savienojumā ar brūno gan piešķir vākam eleganci, gan saglabā spriedzes pilna tukšuma, vēsuma un atsvešinātības izjūtu.

Iespēju likt šīs grāmatas līdzās saskatīju ne tikai viena iznākšanas gada dēļ (sakritība), bet arī tāpēc, ka Jānis Akuraters (1876—1937) un Andrejs Upīts (1877—1970) bija vienaudži. Abi uzauga laukos, pārcēlās uz Rīgu, aizrāvās ar marksismu, izveidojās par talantīgiem rakstniekiem, iekļāvās sava laika sabiedrībā un kultūrā, to veidoja, tomēr mūža vektors katram sliecies uz citu pusi. 

Dzejnieks absolūtais
Izdzert trīs
Gājusi tālāk, nevis atgriezusies
Nolaupītie Rietumi jeb Centrāleiropas traģēdija
Proza
Izdzert trīs
Literatūrvēsturiska teiksma bez skeletiem skapī un ārpus tā
Proza
Taurenīt
Stāsts
Proza
Roka
Stāsts
Proza
Kaķene
Stāsts
blank-post-image
Proza
Degvielas stacija
Stāsts
blank-post-image
Proza
Divdesmit piecas dienas
Stāsts
Intervija
Gājusi tālāk, nevis atgriezusies
Ar Margitu Gūtmani sarunājas Ojārs Lāms un Elvis Friks
Raksts
Man kauns
Raksts
Uzturēt vai izturēt?
Arī Lietuvā humanitārās zinātnes piedzīvo grūtus laikus
Recenzija
Pamatotā pārliecība
Ieskats valodniecības vēsturē un mūsdienu latviešu valodas problemātikā vienuviet
Vēsture
Mēs nākam kā draugi 2
«Dabiskās» pārkrievošanas vilnis Brežņeva ērā
Vēsture
Somu neatkarības brīnums
Karos pret lielvarām Somija nosargāja vissvarīgāko