Revīzija: CVK nespēj atrisināt gadiem zināmus trūkumus • IR.lv

Revīzija: CVK nespēj atrisināt gadiem zināmus trūkumus 1

Vēlēšanu kastes. Foto: CVK
Valsts kontrole

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir viena no galvenajām institūcijām brīva, demokrātiska un godīga vēlēšanu procesa organizēšanā un nodrošināšanā. Visas sabiedrības interesēs ir redzēt to labi pārvaldītu, nodrošinātu ar nepieciešamajiem resursiem un tehnoloģijām.

Pabeidzot ikgadējo finanšu revīziju par CVK gada pārskata sagatavošanas pareizību, Valsts kontrole secina, ka gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par CVK finansiālo stāvokli un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Tomēr ir atsevišķi jautājumi, kuriem Valsts kontrole pievērsa pastiprinātu uzmanību.

“Līdz 14.Saeimas vēlēšanām šī gada 1.oktobrī palikuši vien 3 mēneši, bet – vai šoreiz tehniskā sagatavošanās vēlēšanām ritēs veiksmīgāk un būs novērstas iepriekš konstatētās nepilnības, plānojot budžetu, organizējot iepirkumus vēlēšanu tehniskai pavadīšanai un ieviešot vēlēšanu vadības sistēmu? Diemžēl, nē. Tomēr vēlēšanas ir kritiski svarīgs brīdis katrā demokrātiskā un tiesiskā valstī. Šajā kontekstā – saistībā ar CVK kapacitāti – secināms, ka līdz šim pārāk daudz runāts, pārāk maz darīts, tāpēc aicinām atbildīgās instances novērst nepietiekamo CVK kapacitāti un tās dēļ radušos trūkumus, organizējot un nodrošinot vēlēšanu procesu,” aicina Valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere.

Revīzijas secinājumi īsumā:

  • katru nākamo vēlēšanu tehniskais nodrošinājums kļūst arvien dārgāks;
  • pieļauta par vismaz 40 tūkst. eiro sadārdzināta pakalpojuma iegāde, nodrošinot ārpakalpojuma sniedzēja speciālistu darba vietu aprīkošanu Covid-19 apstākļos;
  • trūkumi CVK budžeta plānošanā un izpildē, kā arī iepirkumu organizēšanā un līgumu vadībā liecina par nepieciešamību stiprināt CVK kapacitāti;
  • Valsts kontrole pievērš Saeimas uzmanību situācijai, ka valstī nav par vēlētāju aktivitātes palielināšanu atbildīgās institūcijas.

Vēlēšanas kļūst arvien dārgākas

Līdz 2021.gada pašvaldību vēlēšanām CVK vēlēšanu norises nodrošināšanai izmantoja no SIA “SOAAR” nomāto lietojumprogrammu un vēlēšanu nodrošināšanas atbalsta pakalpojumus. Laikā no 2017. līdz 2020.gadam par šiem pakalpojumiem samaksāti vairāk nekā 2,2 milj. eiro.

Lai novērstu risku, ka vēlēšanu process ilgstoši ir atkarīgs no viena komersanta pakalpojumiem, CVK 2020.gadā sāka vēlēšanu vadības sistēmas moduļu iegādi savā īpašumā. Bāzes un četru vēlēšanu moduļu iegādei CVK plānoja tērēt 1,8 milj. eiro. Par bāzes un pašvaldību moduļu iegādi noslēgts līgums par 900 tūkst. eiro. Tie piegādāti saskaņā ar plānoto budžetu, slēdzot līgumu ar SIA “SOAAR”, kas iepirkumā bija vienīgā pretendente.

Turpinot moduļu iegādi, CVK saskārās ar trīskārtēju sadārdzinājumu Saeimas vēlēšanu modulim šogad – tas plānoto 363 tūkst. eiro vietā maksās 1,16 milj. eiro.

Sagaidāms, ka pēdējo divu moduļu – Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas nodrošināšanai – iegādes izmaksas arī pārsniegs plānotos 544 tūkst. eiro.

Iegādājoties visus vēlēšanu vadības sistēmas moduļus, būs jāapmaksā arī vēlēšanu nodrošināšanas atbalsta pakalpojumi. Jāatzīmē, ka arī tiem tika izvēlēta SIA “SOAAR” kā vienīgā pretendente, rīkojot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām, ka pakalpojumu var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs, jo nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ un nav pamatotas alternatīvas vai aizstājēja. Noslēgti trīs līgumi par kopējo summu 631 tūkst. eiro.

Secināms – mērķi novērst risku, ka vēlēšanu process ilgstoši ir atkarīgs no viena komersanta sniegtajiem pakalpojumiem, iegādājoties CVK īpašumā lietojumprogrammu vēlēšanu administrēšanai, joprojām nav izdevies sasniegt.

Nepamatoti sadārdzināts pakalpojums

Divos ar SIA “SOAAR” noslēgtajos līgumos par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu vadīšanu iekļauta izmaksu pozīcija “Covid pandēmijas ietekmes uz pakalpojumu mazināšanas pasākumi”, kurā CVK ir apmaksājusi komersanta darbinieku attālinātu darba vietu aprīkošanu ar profesionālas veiktspējas tehniku, lai gan pakalpojums, kura dēļ tehnika iegādāta, bija jāveic vien trīs mēnešus.

Tā vietā lai, piemēram, nomātu nepieciešamo tehniku vai segtu amortizācijas izdevumus par tās izmantošanu, CVK ir pilnībā apmaksājusi jaunas tehnikas iegādi, kas pēc revidentu aplēsēm ir nepamatoti sadārdzinājis vēlēšanu vadīšanas pakalpojumu par vismaz 40 tūkst. eiro.

Jāstiprina CVK kapacitāte

Jau iepriekšējās un arī šajā revīzijā Valsts kontrole pievērš uzmanību vairākiem trūkumiem, kuru cēlonis, visticamāk, ir nepietiekamā CVK kapacitāte. Piemēram, budžeta plānošanā – novēlota funkciju nodrošināšana nepieciešamo izmaksu noteikšanai, kā rezultātā gadskārtējā budžetā piešķirtie līdzekļi izrādās nepietiekami. Pakalpojumu iegādē – iepirkumu rīkošanas kārtības neesamība, sasteigta līgumu noslēgšana, īsu darbu izpildes un nodevumu pārbaudes termiņu noteikšana, būtiski trūkumi dokumentēšanā, kas revīzijā liedza visos gadījumos izsekot plānoto un izpildīto darbu apjomam un kvalitātei.

CVK administratīvās un atbalsta funkcijas kopumā nodrošina 12 darbinieki.

CVK vairākkārt ir uzsvērusi, ka tieši nepietiekamā kapacitāte ir cēlonis uzskaitītajiem trūkumiem. Tā kā vēlēšanu vadības sistēmas iegāde, attīstība un darbības tehniskais atbalsts būs aktuāls arī turpmāk, Valsts kontrole ieteica aktualizēt jautājumu par optimālāko risinājumu sistēmas attīstībai, pārvaldīšanai un uzturēšanai Ministru kabinetā un Saeimā.

Nav atbildīgā par vēlēšanu politiku

Neskatoties uz to, ka Latvijā līdzdalība vēlēšanās samazinās, 2021.gadā sasniedzot zemāko rādītāju – vien 34% balsstiesīgo pilsoņu dalību pašvaldību vēlēšanās, valstī nav institūcijas, kurai būtu likumā noteikts pienākums analizēt vēlētāju aktivitāti ietekmējošos faktorus un mērķtiecīgi strādāqt vēlētāju aktivitātes palielināšanai. Vienlaikus CVK rīcībā ir pētījumos iegūta informācija par vēlētāju aktivitāti, apmierinātību ar vēlēšanu procesu u.tml.

Valsts kontrole pievērsīs Saeimas uzmanību šiem apstākļiem un aicinās apsvērt iestādes, kas būtu atbildīgas par vēlēšanu politikas veidošanu un vēlētāju aktivitātes palielināšanu, noteikšanu.

Informāciju sagatavoja Valsts kontroliera padomnieks Ivo Valdovskis.

Komentāri (1)

QAnon 04.07.2022. 18.37

Ne velti no šīs siles tik ilgi rija Čevera, vēlāk Šlesera grupējuma darbonis, Cimdars. Laikam jau viņam vien zināms, kā panākt, ka vienas bēdīgi slavenās Vienotības vietā, mums tagad ir veselas trīs.
Vēl mums ir superilgdzīvotājs ar padumjās milicijas noziedzīgo pagātni, Lukstiņš, kura rīcībā vēl kopš Raunas ielas laikiem ir daudzus miljonus apgrozošā “bezpeļņas” organizācija CSDD un kurš vienmēr lieliski sadzīvojis ar visiem satiksmes ministriem.

0
0
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu