Atklāta vēstule: Augstskolas rektoram jāzina latviešu valoda 5

Foto: Evija Trifanova, LETA
Print Friendly, PDF & Email

Protesta vēstule pret grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz iespēju ievēlēt rektorus, kuri nezina latviešu valodu

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto Augstskolu likuma grozījumu projektu tiek pieļauta iespēja Latvijas valsts augstskolās ievēlēt rektorus, kas nepārvalda latviešu valodu (17. panta 8. punkts: “Augstskolas rektora amatā var iecelt ārvalsts pilsoni. Ja rektora amatā ieceļ ārvalstu pilsoni, viņam jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā”). Nesenajā 2017. gadā Rektoru padomes ģenerāldirektors Jānis Bernāts skaidri un pamatoti atzina: “[..] par prasībām rektoram nevarētu diskutēt, jo viņam būtu jāzina valsts valoda augstajā C1 līmenī.”

Nekas nav mainījies. Turklāt iespēja valsts augstskolās ievēlēt valsts valodu nezinošus rektorus neatbilst pašas valsts definētajiem mērķiem Latvijā stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas un plašu latviešu valodas lietojumu. Un ir apšaubāms, vai šāda norma var sniegt tos cerētos ieguvumus saistībā ar Latvijas augstskolu izcilību, kuru vārdā likuma izmaiņas tiek piedāvātas.

Nav noliedzama nepieciešamība attiecīgajās studiju programmās un studiju kursos samērīgā apjomā iesaistīt ārvalstu ekspertus un pasniedzējus (ne vienmēr ir būtiski noteikt obligātu prasību zināt valsts valodu). Tomēr virzība uz Latvijas valsts augstskolu vadīšanu svešvalodā (skaidrs, ka likumā iekļautā atruna par tulkošanu faktiski paliktu formālas izpildes līmenī; sociolingvistiski pētījumi liecina par latviešu slieksmi arī daudz vienkāršākās situācijās saskarsmē ar cittautiešiem pie pirmās izdevības atteikties no latviešu valodas) nozīmē, ka ikdienā augstskolā ar latviešu valodu nezinošu rektoru nenovēršami mainītos darba un dokumentācijas valoda, liela administratīvo darbību un saziņas daļa notiktu svešvalodā.

Var apšaubīt, vai cilvēks, kas plāno iesaistīties Latvijas intelektuālās un akadēmiskās vides attīstīšanā, spētu to darīt efektīvi un kvalitatīvi, ja viņam līdztekus nav bijusi vēlme apgūt latviešu valodu, kas ir nosacījums patiesai klātbūtnei Latvijas kultūrtelpā un pilnvērtīgai konteksta izpratnei, bet konteksta izpratne savukārt ir nosacījums kvalitatīvam, Latvijas specifiskajām vajadzībām un interesēm atbilstošam rektora darbam. Maz ticams, ka izcila personība, kas mērķtiecīgi iecerējusi darboties Latvijas augtākajā izglītībā, to izlemtu darīt vien rektora vakances līmenī un neizprastu valodas zināšanu nozīmi. Loģiska secība būtu ierašanās šeit akadēmiskā vai zinātniskā darbā, pakāpeniska situācijas apzināšana un valodas apgūšana, lai pēc tam pretendētu uz augstiem amatiem. Iespējas pilnvērtīgi mācīties valodu līdztekus intensīvajam rektora darbam būtu apgrūtinātas, turklāt, kā zināms, pusmūžā valodas apguve prasa ievērojamus pūliņus.

Rektors ir augsts, intelektuāli piesātināts un prestižs amats; rektors pilda ne vien tehniska rakstura administratīvus uzdevumus un rūpējas par attiecīgās iestādes kvalitatīvu darbu šaurā izpratnē, bet savā darbībā iemieso un attīsta Latvijas valstiskās un kultūras vērtības. Jāpiebilst, ka privāto augstskolu parasti šaurais, nišas darbības raksturs ir pavisam cits gadījums, ko nevar salīdzināt ar tiem uzdevumiem, kurus pilda valsts augstskolas.

Vēl viens solis virzienā uz atteikšanos no latviešu valodas akadēmiskajā jomā būtu arī zīmīgs un ārkārtīgi nevēlams signāls Latvijas sabiedrībai – ar to pati valsts pasludinātu, ka latviešu valoda Latvijā ir šķērslis ceļā uz kvalitāti un izcilību.

Tam var būt nelabvēlīgas ilgtermiņa sekas saistībā ar latviešu valodas prestižu, sabiedrības lingvistisko attieksmi un motivāciju apgūt un izmantot latviešu valodu. Ir bijuši daudzi mēģinājumi dažādās jomās ar dažādu argumentāciju priekšplānā izvirzīt angļu valodu kā prioritāru, ērtāku, izdevīgāku. Jāatzīst, ka šādi centieni atgādina nesenajā okupācijas laikā raksturīgos mēģinājumus visur iebīdīt krievu valodu un latviešu valodu klusi “izņemt” no dažādiem
ikdienas lietojuma posmiem; toreiz sabiedrība protestēja un nepieļāva. Vienīgā atšķirība, ka krievu valodas vietā nākusi angļu valoda.

Pašreizējā situācijā, kad Latvijā angļu valodas klātbūtne ikdienā jau ir ievērojami pieaugusi un latviešu valodas lietotāji lavīnveidīgi paši ir pieslējušies angļu valodas izmantošanai profesionālajā darbībā un sadzīvē, īpaši rūpīgi jāapsver jebkurš lēmums, kas vēl vairāk pastiprina angļu valodas dominanci, bet otrā plānā atbīda latviešu valodu.

Augstāko izglītību ilgstoši novārdzina ar finansējuma nepietiekamību un strukturālām nepilnībām saistības problēmas. Šo iemeslu (nevis latviešu valodas zināšanu nosacījuma dēļ) augstskolas nespēj piesaistīt spējīgākos jaunās paaudzes pārstāvjus ar izcilu izglītību (un turklāt ar latviešu valodas zināšanām), kas iegūta Latvijā vai labākajās ārvalstu universitātēs. Un – vai gan varam iedomāties kādu citu mūsdienīgu, sevi cienošu valsti, kurā valsts
augstskolu vadītu attiecīgo valsts valodu nezinošs rektors? Jāpiebilst, ka izslavēto Tartu Universitāti, ko labprāt piemin visdažādākajos kontekstos, vada igaunis.

Ar parakstu apliecinu, kas esmu pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot.

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

Guntars Dreijers, Ventspils Augstskola, asoc. prof., Dr. philol.

Inga Kaija, Rīgas Stradiņa universitātes docente, Dr. philol.

Silga Sviķe, Dr. philol., Ventspils Augstskolas docente, pētniece

Andrejs Veisbergs, LU profesors, LZA īstenais loceklis

Gunita Irbe, skolotāja

Ieva Kūla-Zīle, Rīgas 85. vidusskola, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja

Agnese Dubova, Ventspils Augstskola, doc., vad. pētniece, Dr. philol.

Evelīna Zilgalve, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas zinātniskā asistente, Mg. hum.; Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste

Dace Frīdenberga-Samete, Liepājas Universitātes pedagoģijas studente, Mg. philol.

Ieva Vizule, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektore

Gita Pohevica Rīgas Purvciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sandra Krūze- Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas latv. val. un lit. skolotāja

Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotājs, Dr. philol.

Iveta Ratinīka, dzejniece, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja

Anna Vulāne, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.

Aija Sīle, Ventspils Augstskola, lektore, Mg. philol., Mg. soc.

Daina Kardaša, tulkotāja

Raimonds Grants, Mg. soc. sc., komunikācijas un vides speciālists, topošais doktorants

Ženija Minka, Ventspils Augstskolas bak. studiju programmas “Tulkošana” absolvente, Zāras Universitātes (Vācija) studente

Ieva Treulande, Ventspils Augstskola, studente un tulkotāja

Inese Spīča, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, profesore, Dr.oec.; izglītības zinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības LZP eksperte; zinātniskās institūcijas “Biznesa kompetences centrs” vadošā pētniece, direktore
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, LU, doc., Dr. paed.

Jūlija Timofejeva, Rīgas Juglas vidusskola, vēstures skolotāja

Nadīna Jestela, valodniece, vācu valodas filoloģe, pasniedzēja Vācu Nodarbināto akadēmijā Menhengladbahā (Vācijā)

Ernests Spīčs, zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs, pētnieks

Ieva Voita

Laura Mauliņa, Ventspils Augstskola, maģistru studiju programmas “Lietišķo tekstu tulkošana” studente, tulkotāja

Kristiāna Kuzmina, LU HZF doktorantūras studente

Diāna Laiveniece, LiepU prof., Dr. paed.

Ieva Ozola, Dr.philol., Liepājas Universitātes asociētā profesore, zinātnes prorektore

Māris Baltiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs, profesors, Dr.habil.med.

Jānis Veckrācis, Dr. philol., valodnieks, Ventspils Augstskolas pasniedzējs

Dace Znotiņa, Mg. sc. ing., Mg. soc., mājas lapas administratore/mārketinga speciāliste

Linda Dziļuma, LU, studente

Rudīte Menģelsone (Kalpiņa), Mg. hist., rakstniece, žurnāla “Domuzīme” galvenā redaktore

Sandra Okuņeva, Liepājas Universitātes lektore, Mg. philol.

Ina Lenca, galvenā bibliogrāfe, LU VFF maģistrante

Vēsma Lēvalde, Liepājas Universitāte, Dr.art.

Aija Jēriņa, Dr. biol., molekulārā bioloģe

Anda Kuduma, Liepājas Universitāte. asoc. prof., Dr.philol.

Inga Laizāne, Rīgas Stradiņa universitāte, doc., Dr. philol.

Anna Stafecka, Latvijas Universitāte, vadošā pētniece, Dr. philol.

Arnis Koroševskis, Mg. philol., muzeja darbinieks un literatūrkritiķis

Pāvels Jurs, skolotājs, (Liepājas Universitāte), asoc. profesors, Dr.paed.

Linda Zulmane, Liepājas Universitāte, lekt., mg. philol.

Maija Demitere, māksliniece, Liepājas Universitātes docente

Vita Smiltniece, Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļas personāla speciāliste

Agnese Matisone-Jonāne, Vecākā klientu servisa administratore

Juris Baldunčiks, Ventspils Augstskolas profesors, Dr. philol.

Aldona Bluķe, arhīviste

Edgars Lāms, Dr. philol., Liepājas Universitātes profesors

Astra Skrābane, Dr.philol., asoc. prof., Ventspils Augstskola

Ilze Isaka, māksliniece-datorgrafiķe

Māra Zeltiņa, Liepājas Universitāte, , doc., Dr. biol.

Kristers Andersons

Diāna Neimane, tulkotāja, Ventspils Augstskolas lektore

Kristiāna Smiltiņa, Rīgas 33. vidusskolas angļu valodas skolotāja

Kristiāns Jakubovskis, Latvijas Universitāte, prof. bak. programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa students

Lelde Krūmiņa, LU PPMF studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa studente

Kristiāna Šeiko, Latvijas Universitātes 1.kursa studente, topošā latviešu valodas un literatūras skolotāja

Agita Stengrevica, mg.paed, Liepājas Universitātes galvenā lietvede

Jete Zumente, Latvijas Universitātes studente

Ina Druviete, Dr. habil. philol., LU profesore

Sandra Dieziņa, žurnāliste

Ilze Ašmane, Babītes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ainārs Dimants, Biznesa augstskolas “Turība” profesors komunikācijas teorijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Linda Lauze, valodniece, Liepājas Universitātes profesore, Dr. philol.

Ilma Neimane, LiepU docente., Dr.paed.

Vineta Poriņa, Dr. philol., valodniece sociolingviste

Dace Markus, Liepājas Universitātes prof., Dr. habil. philol.

Lilita Ābele, PhD studente, lektore

Anda Apsīte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, angļu valodas skolotāja

Jānis Gailis, psihoanalītiķis, psihiatrs, psiholoģijas doktors, Montreijas Medicīniski psihopedagoģiskā centra (CMPP de Montreuil) direktors

Renāte Braumane, sākumskolas skolotāja

Aigars Snikus, kokapstrāde

Solvita Štekerhofa, Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja

Mirdza Paipare, Liepājas Universitāte doc., Mg.sc. sal, Mg. music.

Sandra Marta Grudule, žurnāliste, dzejniece

Liene Markus-Narvila, LU Latviešu valodas institūta pētniece, Dr. philol.

Sigita Kušnere, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, lektore, pētniece, Mg. philol.

Arturs Medveckis, Liepājas Universitātes doc., Dr. paed.

Maija Priedīte, dzejniece

Ilze Briediņa, kultūras metodiķe

Aija Daume, pensionāre

Ināra Lazdiņa, sākumskolas skolotāja

Maija Rozīte, bērnudārza audzinātāja

Lidija Sniķere, Ziemeru pamatskolas skolotāja

Rudīte Jaunzema, Ziemeru pagasta bibliotekāre

Ilze Kaktiņa, pensionāre

Solveiga Šteinberga, jaunā māmiņa

Arta Mende, filoloģe-pedagoģe, tūrisma speciāliste, novadpētniece

Anita Elste, tulkotāja, VeA absolvente

Evita Pēce, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja 1. kursa studente

Elvīra Kalniņa

Justīne Kuzņecova, tulkotāja (maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā)

Aija Kalniņa

Adrija Enrika Ēdele, tulkotāja

Sintija Ozola, Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura līmeņa studente

Madara Strauta, mārketinga un sociālo tīklu speciāliste, LU absolvente

Inta Kulberga, Liepājas Universitāte, VSZF dekāne, Dr. sc. administr.

Dainis Deigelis, dzejnieks, sociālais mentors biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”

Alīda Samuseviča, Liepājas Universitāte, profesore, Dr.paed., Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece

Agnese Žuravska, tulkotāja, Ventspils Augstskolas absolvente

Iveta Šimkus, dzejniece, filosofijas maģistre, latviešu valodas skolotāja

Zane Bičevska, LU asoc. prof., Dr. Comp.Sc.

Ginta Gaurilova, tulkotāja, Ventspils Augstskolas Profesionālais bakalaurs tulkošanā

Ņina Zemurbeja, Laidu pamatskola, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Toms Enģelis, tulkotājs

Madara Lindmane, Liepājas Universitātes Erasmus+ koordinatore

Baiba Ozola, angļu filologs, tulks

Pāvels Rozīts, datortehniķis [Liepājas Universitāte]

Kristīne Kārkliņa, Liepājas Universitāte lekt., Mg. paed.

Matīss Mačulāns, Tulkošanas studiju fakultātes students

Artūrs Viļums, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna p.i., Mg. translat.

Laima Lībeka, grāmatvedis

Inga Vaseremane, Liepājas Universitāte, Galvenā speciāliste projektu vadībā

Mag. Ilze Jansone, tulkotāja

Silvija Ausma Sardiko, bibliotekāre

Sintija Leigute, Starptautiskā koordinatore

Juris Pavītols Liepājas Universitāte, lektors, mg. sc. educ.

Gunta Šnipke, dzejniece, Mg. arch.

Mg. translat. Arturs Krastiņš, Valsts valodas centra terminologs

Pēteris Ūdris, tulkotājs

Agita Kazakeviča, Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda redaktore

Krista Jekimova, Rīgas Stradiņa universitāte, fizioterapeits

Dr. Ilze Plaude, tulce

Kristīne Jarinovska, Dr. iur.

Natālija Lāce, Latvijas Nacionālā arhīva Kinofonofoto dokumentu arhīva eksperte

Agnese Leikuse, tulkotāja

Kaspars Melkis, University of Brighton, MPharm (farmaceits)

Maija Burima, Dr. philol, profesore

Krišjānis Lācis, LU, mg. phil.

Ieva Ķilla, tulkotāja, Ventspils Augstskolas studente

Harijs Kaija, IT speciālists, MComp, sistēmanalītiķis

Rafaels Martins Kalvo, Ventspils Augstskolas lektors un valodniecības doktorants

Simona Laiveniece, Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, mg. philol.

Sanda Rapa, Latvijas Universitāte, Dr. philol.

Olga Blauzde, Liepājas Universitātes doc., Mg.mus, Mg.paed., Mg.sc.sal

Veronika Mikuļiča, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

Mārīte Znotiņa, bezdarbniece

Zane Aukmane, Ventspils augstskolas studente

Samanta Ērgle, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes studente

Diāna Dombrovska, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studente

Justīne Priedīte, Laboratorijas kvalitātes speciāliste, augstākā izglītība biotehnoloģijā (OMTK), pašlaik studēju uzņēmējdarbību un vadīšanu (RTU IEVF)

Liene Pužule, tulks

Anete Alpa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes fakultātes studente

Kristaps Blaubergs, Ventspils Augstskola, 2. kursa students

Gints Neimanis, lektors

Dina Bite, LLU asoc.prof., Dr.sc.soc.

Dinija Želve, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

Agnese Cera, mg.philol., RSU

Velga Laugale, Liepājas Universitāte, doc., Dr. philol.

Sanita Stepena, skolotāja, humanitāro zinātņu maģistre

Baiba Lām a,Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.

Pēteris Vanags, Latvijas Universitātes profesors, Dr. habil. hum.

Pret. Liene Bušujeva

Evija Liparte, Mg. philol., tulkotāja/tulce

Kristīne Lipska Lasmane, pedagoğijas mağistrs

Dr.paed. Beatrise Garjāne

Andris Lasmanis (latvietis)

Tija Zīriņa, Latvijas Universitāte, Dr. psych., profesore

Skaidrīte Rudzinska, Ekziperī vidusskola, latviešu valodas skolotāja

Līga Ronesala, PVD arhivāre

Paula Sonita Deruma, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11.klases skolniece

Andrejs Smatovs, students

Elena Kosheleva, Privātas skolas “Patnis” krievu valodas skolotāja, Dr.oec

Inguna Zeiza, Garozas pamatskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Rudīte Eglone

Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā “Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs”

Ksenija Rudzīte, mākslas zinātniece

Viktorija Kuzina, pensionāre, Dr. philol.

Solveiga Helviga, Garozas pamatskola bioloģijas-ķīmijas ,ģeogrāfijas skolotāja

Māris Derums, investors

Guntis Zīle

Ilze Klikuce, Valsts probācijas dienests, vecākā probācijas speciāliste

Anna Šēfere, maģistra grāds rakstniecības studijās

Nadežda Kopoloveca, Latvijas Universitātes docente, Dr.philol.

Egīls Zirnis, LVU 1980. gada absolvents

Anna Āboliņa

Dace Žibala, lektore, Mg. paed., Mg. philol., Rīgas Stradiņa universitāte

Helēna Vecenāne, Dr.paed., asoc. prof. sporta jomā

Māra Ansonska, Garozas pamatskola, mūzikas skolotāja

Jolanta Žaklīna Dudone, Ventspils Augstskola, studente

Helga Kluce, 11. klase, Rīgas 47. vidusskola

Kristīne Dmitrijeva, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, pedagogs

Gunta Žukovska datorikas, matemātikas skolotāja privātā vsk. “Patnis”; MSĢ JTV

Evelīna Rudzīte, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolniece

Viktorija Prytulyak, Ventspils Augstskolas maģistrante/tulkotāja

Guntis Vāveris, vēsturnieks

Zanda Gūtmane, Liepājas Universitāte, prof., Dr. philol.

Elvijs Ādams Apse, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. B klases skolnieks

Sanita Štrausa, piegādātāju vadītāja

Svens Kuzmins, aktieris

Mārtiņš Bērziņš, Ojāra Vācieša muzeja speciālists

Linda Ulāne, jaunatnes darbinieks

Amanda Rūta Vieško, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente

Agata Babina, Liepājas Universitāte, Mg. hum, spāņu valodas lektore, 3. kursa doktorante valodniecībā

Gunta Gaidamaviča, Mg. art., žurnāliste

Mikus Dzenītis, Mg.Sci.Soc.

Aleksandrs Vabelis, Mākslas un dizaina students

Laimute Balode, asoc. prof., Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Anna Paula Gruzdiņa, tulkotāja, Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe

Sonora Bogdanova, TSF studente

Elza Gruzdiņa, ārste

Dina Poriņa, literārā redaktore laikrakstā “Kurzemnieks”, Mg. philol.

Lelde Āre, LU PPMF maģistra programmas “Izglītības vadība” studente, I. Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Viesturs Kokins, Ventspils Augstskolas absolvents

Gita Groza, dzejniece, humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā

Linda Grīnberga, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste

Ingus Barovskis, Dr.philol., pētnieks, LU HZF, docents, Ekonomikas un kultūras augstskola

Krista Grietena, franču valodas skolotāja

Lauma Veita, Liepājas Universitāte. lektore, mg.paed.

Anete Kona, tulkotāja

Inga Puriņa

Agija Ābiķe-Kondrāte, Mg. philol., Latvijas Universitāte

Anna Priedola, Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja v.i., Mg. art.

Maija Kūle, filosofe, Dr.habil.phil., prof.

Roberts Džeriņš

Ilze More, Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās (Liepājas Universitāte)

Ojārs Lāms, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē, Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

Sintija Jankovska, grāmatvede

Ilze Ruža, Latvijas Universitāte, Lietišķās valodniecības centrs, lektore

Jānis Danovskis, pašlaik bezdarbnieks

Māra Grudule, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.

Adrija Andersone, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, bakalaura programmas studente

Zigmārs Jāzeps Kļaviņš, students

Nika Dadzīte, studente, LSPA fizioterapija

Daira Melbārde, studente LSPA

Lauris Norenbergs, LSPA fizioterapijas programmas students

Sandris Norenbergs, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 2. studiju gads fizioterapija

Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā “Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs”

Justīne Staudža, students

Daiga Deksne, filoloģijas zinātniskā grāda kandidāte, LU

Līvija Karro, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

Vita Balama, Ventspils Augstskola, doc., Dr.paed.

Daiga Kalniņa, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

Līga Apsēna, bioloģe

Elīza Liena Ļaksa, Biznesa augstskolas Turība sekretāre

Liene Ločmele

Gunda Purakalne

Agrita Priedīte, Mg. paed. , kanisterapeits

Iveta Kaktiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskola, kokles spēles skolotāja

Linda Jurkeviča, logopēds maģistrs

Beāte Krūmiņa, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā

Agnese Baltkāja, finanses

Inita Gerševica, mūzikas skolotāja RV1Ģ

Ieva Kalniņa, literatūrzinātniece, Latvijas Universitāte, profesore

Uldis Kalns, Rīgas Teikas vidusskola, vispārējās vidējās izglītības skolotājs

Laura Grundmane, Ekothenoloģiju studente

Ērika Pičukāne, Dr.paed, Latviešu valodas aģentūras metodiķe

Līvija Reinberga, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zanda Batņa, pamatskolas “Rīdze” latviešu valodas un literatūras skolotāja

Edgars Ziņģis, students

Jekaterina Sidorova, LSPA studente

Kārlis Slūtiņš, LSPA, students

Vladas Braziūnas, rakstnieks, Lietuvas Nacionālās balvas, Baltijas Asamblejas balvas laureāts

Matīss Treimanis, tulkotājs, latviešu valodas skolotājs

Tomass Žiborkins, LSPA, bakalaura grāds

Sandis Armīns Frienbergs, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija 1. kurss

Sindija Glodena, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studente, Fizioterapeita kvalifikācijas apgūšana

Angelika Juško-Štekele, Dr.philol., asoc.prof., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Jekaterina Sidorova, LSPA studente

Māra Tamuža, direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, karjeras konsultante, latviešu valodas un literatūras skolotāja, mg. philol. , mg. sc.educ.

Aija Grēbere, Vaiņodes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.

Amanda Reihmane, studente, pret
Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmija, prorektors, Dr.art.
Marta Pujāte, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Zane Garanča (medicīna)
Una Smilgaine, Dr.philol., LU LFMI pētniece
Lauris Butāns, mākslinieks.
Guntis Berelis, rakstnieks
Mārtiņš Mintaurs, Latvijas Universitātes docents, Dr. hist.
Ilze Stikāne, Latvijas Universitātes profesore, Dr. philol.
Inese Bauģe, Latvijas Mākslas akadēmija Ārlietu un izstāžu daļas koordinators, Mag.art
Krists Pīternieks, LSPA Neklātienes nodaļa, Basketbola treneris
Liene Bedre, Iļģuciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Madara Freivalde, galvenā bibliotekāre, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mg.soc.
Artūrs Lapiņš, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolnieks.
Amanda Reihmane, studente, pret
Agija Staka, māksliniece- ilustratore
Aija Freimane, asoc.prof. vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā, Dr.art.
Anna Onufrijeva, LSPA students 1. kurss
Ligita Levinska-Drozdova, Latvijas Universitāte, Mg.philol., muzeja speciāliste
Guna Pitkevica, redaktore, Mag. philol.
Anna Sidarāne, mag.philol., tagad latviešu valodas skolotāja
Anna Vahere, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, vācu valodas skolotāja, mag. paed.
Baiba Kačanova, Liepājas Universitāte doc., Dr. philol.
Aelita Grāve, skolotāja
Sandra Trakina, Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja
Maira Kibermane, pirmsskolas skolotāja
Velga Līcīte-Meldere, Mg. art., Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja
Veronika Ruža, Daugavpils Universitāte, mg. philol., lektore
Linda Teikmane, Latvijas Mākslas akadēmija, Mag.art.
Zita Valka, Liepājas Universitāte, lekt., mg.sc.educ.
Diāna Belugina
Pārsla Dambe, humanitāro zinātņu maģistrs, tulkotāja un tulce
Ilva Strika – Maļdžjus, latviešu valodas un literatūras, kultūras vēstures skolotāja
Zane Garanča, medicīna
Andra Kalnača, Latvijas Universitātes profesore latviešu valodniecībā
Elīna Līce, rakstniece, mūziķe
Toms Vītoliņš, treneris
Laurance Rozentāle, Latvijas Mākslas akadēmija, Bc. Art.
Agnese Brauna, Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāja
Gita Zamčija, māksliniece
Lilita Bauģe, Humanitāro zinātņu BA, tekstilmākslinieks
Laura Pope, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja
Olafs Bērziņš, Mg.translat., AD VERBUM Tulkošanas pakalpojuma iepirkumu un personāllietu
speciālists
Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Dr.sc.admin.
Ance Janevica, studente
Ruta Štelmahere, dzejniece, LMA mākslas mg.
Kristīne Fīrere, tulkotāja
Linda Lošina, ilustratore
Sandra Strēle, gleznotāja, mag.art.
Gunta Grīnberga, MG. SC. EDUC. (PAED.) PENSIONĀRE
Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece, LZA korespondētājlocekle
Gundega Grīnuma, Latvijas ZA Dr.h.c.philol.
Sniedze Šama, Ventspils Augstkolas prorektore finanšu un administratīvajos jautājumos
Iveta Stāmure, Rīgas Tehniskā universitāte, Mg.oec., PhD pretendents, pētnieks
Daiga Raļļa, Olaines 2.vidusskola, bibliotekāre, M.com.sc.
Ilgnese Avotiņa, Mag. Art, PIKC NMV Jāņa Rozentāla vidusskolas grafikas pasniedzēja
Dace Judina, rakstniece
Terēze Dzenīte, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, klavierspēles skolotāja
Aiga Švalkovska, tulkotāja
Elīna Veinberga, Latvijas Kultūras akadēmija, doc., Dr. art.
Aiga Jansone, tulkotāja
Olga Balode, 233PII skolotāja
Dite Liepa, Dr.philol. LU Latviešu valodas institūta pētniece
Iveta Narodovska, Latvijas Universitāte, doc. Dr.philol.
Sandra Ratniece, Dr.philol., LRS mēnešraksta “konTEKSTS” galvenā redaktore
Santa Sīle, pedagogs
Jānis Līmežs, tulkotājs, vieslektors Ventspils Augstskolā
Ieva Rupenheite, dzejniece
Egita Udodova, Ventspils Augstskola, Mūžizglītības centra vadītāja, MBA
Ilze Lakstīgala, valodu koordinators SIA “AMPLEXOR”
Zinta Pencele, pensionēta muzeja speciāliste
Sindija Ansberga, zinātniskais viesasistents
Aija Makšāne, Rīgas 85. vidusskola
Kristīne Konrāde, M.A. Izglītības Psiholoģija. Doktorantūras programma (1972. – 1975), UConn.
Bostonas Dainu projekts. Tautasdziesmu digitalizācija un pētniecība. Latvijā no 1992. gada. Projekta
vadītāja kopš 1979. gada.
Irita Jermacāne, LU maģistra studente, matemātikas skolotāja
Antra Ivdra, māksliniece, mākslas pedagoģe
Madara Gaile (Rīgas Doma kora skolas 3. kursa audzēkne)
Elīna Immere, Biedrības “Kurzemes NVO centrs” priekšsēdētāja
Inga Liepiņa, mikrobioloģe, Mg. biol., Mg. sc. sal.
Ingūna Salmiņa, skolotāja, bakalaurs, ceļā uz maģistru
Aivars Krūnkalns, zemnieks
Mirdza Vēvere, IT speciālists
Jana Egle, rakstniece
Zeltīte Barševska, Daugavpils Universitāte, Dr. art.
Ēriks Buivids, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola; valodnieks, tulkotājs
Indra Trofimoviča, Mg, art. un MBA, Latvijas kultūras vēstnieks, LU vecākais eksperts
Sandra Liepiņa, kultūras pasākumu un izstāžu producente, studente
Inta Kisiļeva, Jürmalas Mūzikas vidusskolas lietvede
Daila Gudre, bakalaurs
Kristīne Jirgensone, kultūras darbiniece, horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja.
Gunta Kļava, Latvijas Universitāte, Dr. philol.
Raimonds Briedis, Latvijas Kultūras akadēmijas prof., dr. philol.
Vīva Ieviņa, dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante
Anita Āriņa, Rīgas 80. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dagnija Vigule, Latvijas Universitāte, doc. Dr., paed.
Irēna Ungure, Daugavpils 13. vidusskola, latv. valodas skolotāja
Egita Proveja, Ventspils Augstskola, doc., Dr.philol.
Reinis Artūrs Augustovs, Rīgas Angļu ģimnāzija
Elita Stikute, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.
Marians Rižijs (pseid. Māris Salējs), dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs, literatūrzinātnieks, Dr. philol.
Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperts.
Vineta Sondore, LU KPMI, projektu koordinatore, MBA.
Zaiga Dambe, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, latviešu valodas skolotāja
Monta Sorokina, studente Liepājas Universitātē
Ilona Misāne, Lielvārdes novada Kultūras Centra struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēka
vecākā bibliotekāre
Zinta Paula, Ziemeļvalstu ģimnāzija, bibliotekāre
Zīle Ziemele, gleznotāja un skolotāja.
Anna Margreta Vērdiņa, Liepājas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja
Gunta Andersone, Suntažu vidusskolas matemātikas skolotāja.
Valdis Segliņš, profesors, Dr. geol.
Anta Veckrāce, pensionēta fizikas skolotāja
Emīlija Rita Rozēna, studente, Liepājas Universitāte
Agnese Damberga, studente
Elvita Apine, LU PPMF studente, pirmsskolas skolotāja.
Andra Kalniņa, Latvijas Universitātes studente, latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Anta Trumpa, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Dr. philol.
Astra Pravarne, Rīgas 80. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Paula Līva Pīlupa, 12. klases skolniece
Ināra Juškāne, LU PPMF Izglītības nodaļas maģistrantūras studente un skolotāja
Ilze Šūmane, LU, doc., Dr.paed.
Everita Kagaine, Mg.paed., latv. val. skolotāja
Kristīne Egle, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju
programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs studente
Elza Eglīte, Rīgas Centra humanitārā vidusskola
Annemarija Korņilova, vidusskolniece
Ketija Jūlija Berga, Latvijas Universitātes studente studiju programmā ”Latviešu valodas un literatūras
skolotājs”
Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja
Adreāna Reilija Davidoviča, Topošais pedagogs
Zanda Marta Bāliņa, Rūjienas vidusskolas 12. klases skolniece
Evija Latkovska, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.
Ieva Voita
Anta Amerika, apdrošinātājs
Matīss Eihvalds, sporta skolotājs
Māra Urdziņa-Deruma, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. paed.
Jānis Sīlis, Ventspils Augstskola, profesors, Dr. philol.
Margarita Gavriļina, Latvijas Universitāte, prof., Dr.paed.
Rasma Jaunķierpe, Ventspils 2. pamatskola, skolotāja
Anda Timermane, latviešu valodas skolotāja, Staiceles pamatskola
Laine Krūma, bakalaura grāds filoloģijā
Zaiga Birste, Latvijas Universitātes PPMF programmas “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 1.
kursa studente.
Līga Jesineviča, studente
Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns
Māra Cielēna, rakstniece, redaktore
Mārtiņš Krūmiņš, mākslinieks, Liepājas Universitāte, lektors
Oto Kornis, restaurators, [Rīgas celtniecības koledža] Justīne Staudža, students
Gundega Muzikante, Mg.art., Jūrmalas Mākslas skolas skolotāja
Sintija Ferdanska, latviešu valodas skolotāja
Veronika Gedola, LU studente, angļu un latviešu valodas skolotāja
Arturs Eduards Šmatovs, Latvijas pilsonis, LU students
Loreta Lemberga, Latvijas Universitātes studente
Lolita Villere, Suntažu vidusskola, fizikas un matemātikas skolotāja, izglītības zinātņu maģistrs
Jeļena Vasiļjeva, Rīgas Daugavgrīvas vidusskola, skolas bibliotekāre.
Vija Birkova, rakstniece, izdevēja, Literatūras KOMBAINS
Monta Meikališa, LU PPMF 2. kursa studente vizuālās mākslas un sākumizglītības apakšprogrammās.
Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja
Regīna Kvašīte, Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Rita Birziņa, Latvijas Universitāte, vad. pētn., Dr. paed.
Normunds Melderis, Bc.iur., žurnālists
Leo Trukšāns, Latvijas Universitāte, doc, Dr.dat.
Aija Škapare, filologs un ierēdnis
Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. philol.
Dārta Sīka, studente, Latvijas Universitāte
Laura Kurmeļjeva, LU, PPMF studente
Jana Zīberte, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece
Solvita Nagle, PBJC Altona, ped.maģ., pulc. skolotāja
Rita Legzdaine, indeksēšanas speciālists
Gunita Arnava, zinātniskā asistente, LU LaVI
Arturs Zaķis RTU MTAF students
Arno Jundze, Dr.philol. rakstnieks
Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece
Krišjānis Pleiko, kinooperators, bak. grāds mākslās.
Žanna Manakova, Rīgas 72. vidusskola, sociālo zinību skolotāja
Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece
Dace Trukšāne, Latvijas Universitāte, studente
Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece
Kristiāna Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece, Dr. art.
Indra Odiņa, Latvijas Universitāte, prof., Dr. paed.
Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece
Lolita Šelvaha, Latvijas Universitāte, lektore, doktorante
Edgars Škapars, 12. klases skolēns
Armanda Višņova, Latvijas universitātes studente
Einārs Škapars, 10. klases skolēns
Jurģis Juris Giels, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa students
Raimonds Krūmiņš
Jans Ignatssons, Hosiannaskolas pamatskolas pasniedzējs, dabas zinībās, angļu valodā, matemātikā
un tehnikā, 7.-9. klasei (Zviedrijā)
Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns
Kate Kļaviņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece
Rita Kokare, veterinārste
Santa Majore, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sākumskolas skolotāja
Elīna Skutele, kultūras darbiniece
Marja Kaupere, Mg. philol., Jelgavas muzeja dir. v
Andra Lanka, Liepājas Universitāte, Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija
Lāsma Klapare, dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē
Agnese Blaua, dzejniece
Silva Barševska, LLU lektore
Ieva Mickus, Zūru pamatskola, mājturības skolotāja
Jānis Kalnačs, profesors, Dr.art
Varvara Zavjalova, JVLMA studente
Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte, lektore, Mg. philol.
Aisma Orupe, žurnāliste
Vēsma Lukstiņa, Mg art, gleznotāja
Lāsma Olte, PIKC “RDMV”, pedagogs.
Ivanda Ceijere, Umurgas pamatskola, latviešu val. un literatūras skolotāja
Ludmila Rudika
Anna Stavicka, Latvijas Universitāte, vadošais pētnieks, doc., Dr. paed.
Kristīne Štrausa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa studente
Aldis Barševskis, vēsturnieks, Mg. hist., muzeja speciālists
Dace Gribe, LU studente, Baložu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lāsma Badamšina, bibliotekāre
Paulis Paulins, Latvijas Universitāte, Dr.phys.
Zanda Valinska, Liepājas 8. vidusskolas latviešu valodas, literatūras un kulturoloģijas skolotāja
Lilita Linde, LU lektore
Marja Kaupere, Mg.philol., Jelgavas muzeja dir. v
Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol. LU prof., Latviešu valodas aģentūras direktors
M. Kokina-Lilo, LU, PPMF, lektore
Arvis Širaks, mag. iur.
Jogita Līga Strade, pedagogs, mākslas zinātņu maģistre
Ilze Rikmane, skolotāja
Elizabete Šīrante, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja, 2. kurss
Juris Helds, dzejnieks
Olita Baltausa, mūzikas skolotāja
Ieva Valaine, Mg. sc. Soc., latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 85. vidusskolā

Komentāri (5)

Z Livmane 15.06.2020. 18.17

Valsts valoda ir jāzin, par to nav šaubu!

+3
0
Atbildēt

1

  Egils Turks > Z Livmane 23.07.2020. 17.05

  Protams. Bet arī aicinātājiem uz to latviešu valoda ir jāzinA. 😀

  0
  0
  Atbildēt

  0

Vidvuds Beldavs 16.06.2020. 11.26

Ir jārunā par jebkādu ievēlētu akadēmisko amatu. Ja nav līguma darbs uz ierobežotu laiku, bet uz pastāvīgu darbu, tad darbiniekam vajadzētu piekrist apgūt valsts valodu vismaz pamatlīmenī.

+1
0
Atbildēt

0

jurists 16.06.2020. 14.16

Veselam saprātam neaptverami, kāpēc inteliģencei nemitīgi jācīnās pret to, lai ministre Šuplinska latviešu valodu nepārvērstu par “ķēķa”valodu?!
Pirms neilga laika viņa bija izdomājusi, ka promocijas darbi būtu jāraksta angļu valodā, tad arī tika rakstīta protesta vēstule.
Tagad sludina, ka ārvalstu rektoram pietiks ar tulkiem, lai viņš vismaz kaut ko sajēgtu no augstākās izglītības tiesiskā regulējuma. Šim – no ārzemēm atnākošajam rektoram- varēs iestāstīt visu, ko vien kāds vēlēsies. Vakardienas TV24 Kārtības rullī (kur gan diezgan primitīvā veidā tika apspriestas augstākās izglītības problēmas) Šuplinska, nerēķinoties ar ekspertu viedokli, perfekti demonstrēja savu uzpūtību un iedomību.
Reformas augstskolās ir nepieciešamas- vispirms jāsamazina to skaits, jāsamazina birokrātu skaits augstskolās, jāpalielina docētāju atalgojums, jābeidz izlikties, ka vairākās fakultātēs studenti studē, iziet praksi, kaut faktiski strādā un tāpēc nevar to izdarīt…Jāsāk ar patiesām problēmām nevis jācer, ka laimes lācis no ārzemēm un Patiesības partijas ieliktie Padomes locekļi tās atrisinās.

+1
0
Atbildēt

0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu