D2020/1 • IR.lv
Vēl vienmēr*
Literatūra spogulī: latviešu proza 2010—2019
Pasaules atklāšana
Pašnoteikšanās sapnis
Proza
Anntante un citi zvēri
Stāsts
Proza
Vēl vienmēr*
Stāsti no Andrai Neiburgai veltīta stāstu cikla
Proza
Kas tur ir
Stāsts
Proza
Labojos
Stāsts
Pārskats
Literatūra spogulī: latviešu proza 2010—2019
Kāda izrādījusies 21. gadsimta otrās desmitgades latviešu prozas raža? Kādi temati interesē mūsdienu prozistus, un par ko viņi raksta savos stāstos un romānos?
Apskats
Dzejas ainava 2019
Nolasāma sirreālistiskas, konceptuālas un postmodernas izteiksmes dominance
Intervija
Muižu bibliotēku vēstniece
Ar Kristīni Zaļumu sarunājas Mārtiņš Mintaurs
Raksts
Provincialitāte kultūras ekosistēmā
Pašslavinājumi atgādina maza dīķa lielas zivs eksistences vieglumu
Refleksija
Uz Krievijas grābekļa
Rietumu centieni ignorēt realitāti un iztēlē Maskaviju eiropeizēt vienmēr beigušies ar fiasko
Vēsture
Pašnoteikšanās sapnis
Anarhija kuršu ķoniņu brīvciemos un Eiropas brīvnieku kopienās
Komentārs
Greizs vērtējums
Par Arveda Švābes apceri Edvarta Virzas publicistika