Pētījums: ES jaunajās dalībvalstīs sarūk lauku putnu populācija • IR.lv

Pētījums: ES jaunajās dalībvalstīs sarūk lauku putnu populācija

Lukstu čakstīte. Foto - Ainārs Auniņš
Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Starptautiskā pētījumā secināts, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) jaunajās dalībvalstīs straujāk sarūk lauku putnu populācija. Lauksaimniecības intensifikācija izraisa bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā, tostarp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kas līdz šim ir uzskatītas par nozīmīgiem atbalsta punktiem bioloģiskajā daudzveidībā.

Pievienojoties ES, jaunajās dalībvalstīs strauji pieauga lauksaimniecībā balstīta ražošana, vienlaikus palielinoties arī izdevumiem agrovides un klimata shēmām. Kā liecina pētījuma rezultāti, neraugoties uz ES vides tiesību aktiem, kuru mērķis ir uzlabot apdraudēto sugu stāvokli, lauku putnu populācija sarūk, uzsver pētījuma līdzautors, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ligzdojošo putnu uzskaites zinātniskais vadītājs Dr. biol. Ainārs Auniņš, vienlaikus pateicoties brīvprātīgajiem putnu skaitītājiem Latvijā.

“Viena no sugām, kurai populācija pieauga līdz 2004.gadam, bet pēc tam samazinājās, īpaši strauji pēdējos desmit gados, ir lukstu čakstīte. Šai sugai ir vajadzīgas zālāju un atmatu platības, kas ir gājušas mazumā,” norāda Auniņš.

Balstoties ilgtermiņa uzskaites datos par lauku putnu populāciju septiņās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs – Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Ungārijā, pētnieki secinājuši, ka pēc iestāšanās ES ir vērojams lauku putnu populācijas sarukums. Secināts, ka negatīva ietekme uz lauku putniem bijusi arī agroķīmijas izmantošanas pieaugumam lauksaimniecības zemēs.

Uzsverot lauku putnu populācijas apdraudētību un bioloģiskās daudzveidības sarukumu kopumā, pētnieki norāda uz nepieciešamību pārskatīt pašlaik spēkā esošo lauksaimniecības politiku jaunajās ES dalībvalstīs, vairojot videi saudzīgāku praksi.

Latvijā īpaši svarīgi lauksaimniecības zemēs atjaunot un uzturēt mitrājus.

“Pašlaik ES līdzekļi lauku attīstībai netiek mērķtiecīgi izmantoti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tādēļ ir nepieciešami jauni, precīzāk mērķēti pasākumi,” uzsver biologs Auniņš.

Autoru kolektīva pētnieciskais raksts “Accelerated farmland bird population declines in European countries after their recent EU accession” ir publicēts 2024.gada 26.jūnijā zinātniskajā žurnālā “Science of the Total Environment”.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā ar 800 biedriem, kas pēta savvaļas putnus, rūpējas par dabas daudzveidību, putnus aizsargā kopš 1985.gada. LOB izdod žurnālu “Putni dabā”. Biedrība ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāve Latvijā.

Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ārējās komunikācijas speciāliste.

Pagaidām nav neviena komentāra

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu