Nodokļu maksātāju reitings - instruments potenciālo darījumu risku novērtēšanai • IR.lv

Nodokļu maksātāju reitings – instruments potenciālo darījumu risku novērtēšanai

Ilustratīvs attēls no Pixabay.com
Olga Bogdanova

Viena no lielākajām Finanšu ministrijas ambīcijām ir panākt, ka valsts pārvalde un sabiedrība – nodokļu maksātāji, sadarbojas kā partneri, kopīgi padarot mūsu valsts pārvaldi efektīvāku. Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma šajā uzdevumā. Ikdienā VID apstrādā milzīgu datu apjomu un sakrāj vērtīgu informāciju, kas raksturo sadarbību ar nodokļu maksātāju. Ja valsts ir pārbaudījusi nodokļu maksātāju un tas ikdienas sadarbībā sevi ir apliecinājis kā uzticams partneris, tad šī informācija būtu izmantojama gan VID procesos kopumā, gan citās valsts pārvaldes iestādēs.

Šādam nodokļu maksātājam ir iespēja atvieglot prasības, novirzot galveno uzraudzības uzmanību tur, kur normatīvo aktu neievērošanas riski ir augstāki. Praktiski uzņēmumiem būtu iespēja ātrāk saņemt atļaujas, izmantot mazākus nodrošinājumus, saņemt papildu vērtēšanas punktus programmās un baudīt citas priekšrocības, jo valsts (un arī citi sadarbības partneri) var atļauties vairs netērēt resursus papildu uzraudzībai.

Svarīgi atzīmēt, ka nodokļu maksātāja zemāks reitings automātiski nenozīmē, ka uzņēmums pārkāpj normatīvos aktus vai nav uzticams. Iemesli zemākam reitingam var būt dažādi, par ko arī parunāsim. Vienlaikus varbūtība, ka sadarbība ar šo personu neveiksies tā, kā sākotnēji iecerēts, ir salīdzinoši lielāka, līdz ar to partneriem, kas sadarbojas ar attiecīgo nodokļu maksātāju, attiecību riska vadībai ir jāpievērš lielāka uzmanība.

Ar šā gada 1. janvāri ir stājies spēkā regulējums, kas paredz, ka VID savā tīmekļvietnē publicēs datos balstītu redzējumu jeb vērtējumu par sadarbību ar konkrēto nodokļu maksātāju.

Šis vērtējums likumā tiek definēts kā VID noteiktais nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums, atbilstoši kuram nodokļu maksātāji, ievērojot to nodokļu saistību izpildi raksturojošos rādītājus, tiek iedalīti piecās grupās jeb līmeņos.

A līmenis – Laba saistību izpilde

Ilgtspējīgs un uzticams nodokļu maksātājs, kas valstij spēj būt uzticams sadarbības partneris.

B līmenis – Jāuzlabo saistību izpilde

Nodokļu maksātājs var būt biznesa partneris, bet vērts rūpīgāk izvērtēt sadarbības nosacījumus.

C līmenis – Pārkāpumi saistību izpildē

Nodokļu maksātājam ir konstatēti būtiski pārkāpumi nodokļu saistību izpildē, kuru dēļ tas ir izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra vai VID apturējis tā saimniecisko darbību, šī nodokļu maksātāja spēja pildīt savas biznesa saistības ir vērtējama kritiski, vai darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.

N līmenis – Neaktīvs nodokļu maksātājs

Neaktīvs uzņēmums. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz sešus mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.

J līmenis  – Jaunreģistrēts nodokļu maksātājs

Jaunreģistrēts uzņēmums, kas dibināts pēdējo sešu mēnešu laikā.

Reitings ir unikāls rīks, kas ir izmantojams kā instruments potenciālo darījumu risku novērtēšanai. Jāsaka, ka arī līdz šim atsevišķi nodokļu maksātāji regulāri ir lūguši VID izsniegt par sevi vērtējumu tā iesniegšanai, piemēram, kredītiestādē. Tagad detalizēts vērtējums būs pieejams katram nodokļu maksātājam savā elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) profilā, kā arī kopējais vērtējums – publiski ikvienam interesentam.

Jebkuram nodokļu maksātājam ir tiesības brīvi izvēlēties darījuma partnerus, tomēr, tā kā komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, tad šis publiski pieejamais, uz riska analīzes principiem balstītais VID vērtējums ļaus labāk novērtēt potenciālā darījuma partnera uzticamību un darījuma risku un atbildīgi pieņemt lēmumu par darījuma veikšanu vai arī atteikšanos no tā.

Likumā ir nostiprināti nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji, kurus VID izmanto, piešķirot nodokļu maksātājam konkrēto reitinga līmeni. Šie rādītāji ir reģistrācijas datu novērtējums, deklarāciju un pārskatu iesniegšanas rādītāji, nodokļu saistību izpildes rādītāji, nodokļu un muitas administrēšanas pasākumu rezultāti, darba samaksas novērtējums un nodokļu deklarēšanas risku novērtējums.

Novērtējumā tiek vērtētas amatpersonas (piemēram, vai tās nav iekļautas riska personu sarakstā), analizēta informācija par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības ierobežojošajiem pasākumiem (piemēram, vai tā darbība nav apturēta vai izbeigta), kā arī citi ieraksti, kas attiecas uz nodokļu maksātāja reģistrācijas datiem (piemēram, vai nodokļu maksātāja juridiskajai adresei nav piešķirts riska adreses statuss). Tiek vērtēts arī, vai deklarācijas un pārskati tiek iesniegti noteiktajos termiņos, kā arī analizēta informācija par iesniegto deklarāciju precizēšanas biežumu noteiktā laika periodā.

VID vērtē, vai nodokļu maksātājam ir nodokļu parāds, kāds ir tā apmērs un izmaiņu tendence. Tāpat tiek analizēts, vai nodokļu maksātājs ievēro piešķirtos nodokļu samaksas termiņa pagarinājumus, un kādas ir bijušas VID veiktās nodokļu parādu piedziņas darbības. Šajā novērtējumā tiek vērtēts arī, vai VID ir aprēķinājis nodokļu maksātājam papildus budžetā maksājamos nodokļus un kāda ir šo aprēķināto maksājumu attiecība pret nodokļu maksātāja budžetā veiktajām nodokļu iemaksām. Tāpat tiek analizēta informācija par uzliktajiem administratīvajiem sodiem.

Darba samaksas novērtējuma kopā tiks salīdzināts nodokļu maksātāja darba samaksas līmenis, piemēram, salīdzinājumā ar vidējo darba samaksas līmeni attiecīgai profesijai, nozarē un valstī, kā arī riski, kas norāda uz, iespējams, nepilnīgu darba samaksas deklarēšanu. Savukārt noslēdzošajā novērtējumā tiek vērtēta VID rīcībā esošā riska informācija par nodokļu maksātāju (piemēram, starptautiskās informācijas apmaiņas veidā saņemtā negatīvā informācija vai ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem sniegtās ziņas).

Ja EDS profilā attiecīgais rādītājs ir atzīmēts ar zaļu – tas ir izpildīts nevainojami, ja rādītājs ir dzeltens – tam ir jāpievērš uzmanība un jāparedz uzlabojumi, savukārt, ja rādītājs ir sarkans – tas ir kritisks un tas nekavējoties jāuzlabo.

Reitinga pilnīga publiskošana notiek vairākos soļos. Pirmajā solī – kopš 2023. gada decembra beigām gan kopvērtējums, gan detalizēts vērtējums ir redzams tikai pašam nodokļu maksātājam. Nodokļu maksātājs to var padarīt arī publiski pieejamu, daloties ar sadarbības partneriem, vērtējumu izdrukājot vai nosūtot EDS sistēmā darījuma partnerim. Savukārt ar 2024. gada 1. martu kopvērtējums būs redzams un izmantojams visiem interesentiem. Nodokļu maksātājiem ir iespēja uzlabot rādītājus, attiecīgi paaugstinot savu reitinga vērtējumu. Reitinga vērtējums tiek atjaunots reizi ceturksnī.

Jāatzīmē, ka reitinga mērķis ir ne tikai uzlabot caurskatāmību par potenciālajiem sadarbības partneriem, bet arī sniegt priekšstatu pašam nodokļu maksātājam par to, kā viņu redz un vērtē VID un kādos gadījumos ir lielāka varbūtība kontroles pasākumu uzsākšanai. Tāpat mērķis ir arī palīdzēt saprast, pie kādiem uzlabojumiem nodokļu maksātājam būtu jāstrādā, maksimāli motivējot attiecīgos uzlabojumus veikt.

Pašlaik notiek aktīvs darbs pie priekšrocību un atvieglojumu noteikšanas nodokļu maksātājiem ar augstu reitinga novērtējumu. VID jau ir paredzējis vairākus pasākumus A reitinga nodokļu maksātājiem, piemēram, saņemt akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu, atbildi uz iesniegumu 10 darbdienu laikā, bet uz elektroniski VID EDS uzdotu jautājumu – piecu darbdienu laikā, neuzsākt nodokļu parādu piedziņu laika periodā, kurā nodokļu maksātājs ir apņēmies nomaksāt nodokļu parādu, pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu atmaksāt ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā un citas priekšrocības, kas uzskaitītas VID tīmekļvietnē.

Publiskajā saskaņošanā ir arī likumprojekts, kas paredz priekšrocību noteikšanu augstākas klases nodokļu maksātājiem Publisko iepirkumu likuma 9. pantā atrunātajos iepirkumos.

Nodokļu maksātāju uzvedības maiņai ir pievērsta liela uzmanība Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2024.-2027. gadam, un reitingu pieejamība ir būtisks instruments šī mērķa panākšanai. Finanšu ministrija ir uzrunājusi nozaru ministrijas ar aicinājumu aktīvi izmantot reitingu pieejamību savos procesos. Aicinām aktīvi iesaistīties šajā partnerības iniciatīvā visu sabiedrību.

 

Autore ir Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu