Investīciju piesaisti reģionos būtiski ietekmē teritorijas attīstības prioritātes

Publicitātes foto
Sandra Ežmale, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece
Print Friendly, PDF & Email

Skaidra investīciju politika, nosakot speciālās ekonomiskās zonas galvenās prioritātes, ir pamatā ilgtermiņa investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības veicināšanai. Speciālās ekonomiskās zonas nodrošina papildu atbalsta mehānismus uzņēmējiem, vienlaicīgi veicinot reģiona attīstību, darba vietu rašanos un infrastruktūras sakārtošanu. Investīciju piesaiste ir liels izaicinājums komercsabiedrībām Latvijā, īpaši mazāk aktīvos reģionos, piemēram, Latgalē, tāpēc pašlaik ir īpaši svarīgi veidot vienotu izpratni par speciālo ekonomisko zonu nozīmi gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

Latgales attīstībā būtiska loma Rēzeknes SEZ

Lielākās Latgales novada komercsabiedrības atrodas tieši Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā (SEZ), piemēram, SIA “Verems” RSEZ, SIA “Leax Rēzekne” RSEZ, SIA “New Fuels” RSEZ un citas. Investīciju apjoms, ko ieguldījušas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, kopumā veido vairāk nekā 160 miljonus eiro. Ja skatām datus ilgākā laika periodā, vislielākais investīciju apjoms vērojams tieši pēc 2010. gada – gandrīz 100 miljoni eiro. Turklāt līdz 2024. gadam ir plānots ieviest vairākus apjomīgus investīciju projektus, piemēram, 2018. un 2019. gadā noslēgtie projekti paredz, ka līdz 2023. gadam komercsabiedrības ieguldīs vairāk nekā 51 miljonu eiro.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir ārkārtīgi liela nozīme arī Latgales reģiona nodarbinātībā, kur ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis. 2019. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības nodrošināja 975 tiešās darba vietas, bet kopā ar netiešajām darba vietām veidojot pat trīsreiz lielāku darbavietu skaitu.

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, līdzīgi kā citas speciālās ekonomiskās zonas, pamatā piedāvā nodokļu atlaides – nekustamā īpašuma atlaidi, kā arī uzņēmuma ienākumu nodokļa atlaidi, kas kopš 2018. gada tiek piemērota dividendēm. Ja raugās uz Rēzeknes pilsētu un novadu, nekustamā īpašuma nodoklis nav ļoti liels, salīdzinājumā ar Rīgu vai Ventspili. Taču tāpat nodokļu atlaidēs mūsu komercsabiedrības ir saņēmušas vairāk nekā 1,5 miljonus eiro nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēs un 3,5 miljonus eiro uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidēs, ko pēc tām uzņēmums var izmantot savai attīstībai. Esošās komercsabiedrības īsteno vairākus paplašināšanās projektus, kas liecina, ka Rēzeknes SEZ nodrošina piemērotus apstākļus komercdarbības attīstībai.

Protams, Rēzeknes SEZ sniegtie nodokļu atvieglojumi ir tikai viens no faktoriem, kas var tik ņemts vērā, komercsabiedrībai izvēloties savu darbības vietu. Tas arī nenozīmē, ka šīs sabiedrības spēj eksistēt, tikai pateicoties speciālās zonas atbalstam. Taču, ja komercsabiedrībai ir vairāki līdzvērtīgi ietekmes faktori, kas svarīgi lēmuma pieņemšanai par komercdarbības veikšanu vienā vai otrā vietā, tad iespēja saņemt speciālās ekonomiskās zonas atlaides var būt katalizators.

Eiropā SEZ arvien lielāka nozīme uzņēmuma attīstībā

Ja skatāmies vēsturē, 1975. gadā šādas teritorijas bija tikai daži desmiti, taču patlaban 150 pasaules valstīs ir vairāk nekā 5400 šādu zonu, no kurām 123 atrodas Eiropā. Valstis arvien vairāk izmanto speciālās ekonomiskās zonas kā reģionālās attīstības instrumentu, piedāvājot risinājumus, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju reģionos.

Attīstās arī pakalpojumi, ko nodrošina speciālās ekonomiskās zonas – pieaug šādu zonu nozīme tehnoloģiju pārnesē, kā arī iespējās piedāvāt papildu pakalpojumus, kas atvieglo komercsabiedrības ienākšanu jaunā teritorijā. Rēzeknes SEZ, sekojot tendencēm, nodrošina papildu uzņēmumu atbalsta mehānismus.

Investīciju piesaiste speciālajā ekonomiskajās zonā

Ir vairāki objektīvi iemesli, kāpēc Latvijas investīciju pievilcība pēdējos gados ir samazinājusies. Arī Rēzeknes SEZ pieredze liecina, ka ir grūtāk piesaistīt jaunus uzņēmumus. Pašlaik ar Eiropas fondu līdzfinansējuma atbalstu ir īstenoti vairāki projekti teritorijas un infrastruktūras sakārtošanai. Rēzeknes SEZ teritorijā ir vairāk nekā 20 ha zemes ar sakārtotu pievadinfrastruktūru, vieta jaunām komercsabiedrībām, kurā veidot savu izaugsmi. Vietējā un reģionālā līmeņa sabiedrības partneru kopdarbs un vienota plānošana ļautu piesaistīt jaunus spēlētājus.

Nepieciešams izprast, kādas ir konkrētā reģiona priekšrocības salīdzinājumā ar citiem reģioniem. Katrai institūcijai ir sava loma un nozīme šajā procesā, tāpēc ir svarīgi, lai notiktu sadarbība, nevis pretdarbība. Mūsu, Rēzeknes SEZ, apņemšanās ir arvien vairāk personalizēt pakalpojumus, kurus piedāvājam un kuri tiek sniegti komercsabiedrībām, lai atvieglotu to ienākšanu reģionā. Nepieciešamības gadījumā darbojamies arī kā mediators, kad ir dažādas intereses vai konfliktējoši viedokļi par ar SEZ saistītiem jautājumiem.

Papildu uzņēmējdarbības videi arī teritorijas plānošana ietekmē SEZ attīstību, jo tā nosaka teritoriju attīstības prioritātes, kā arī pašvaldības redzējumu par teritorijas attīstību ilgtermiņā. Jebkurš uzņēmums, sākot darbību kādā teritorijā, rūpīgi analizē apstākļus šajā vietā – kas ir vai nav atļauts, kā tas ietekmē uzņēmējdarbību, kādas teritorijas ir blakus. Rēzeknes SEZ teritorijā pamatā ir noteikts rūpniecības apbūves funkcionālais zonējums un atsevišķās vietās jaukta centra apbūve. Rūpnieciskās apbūves teritorijās likumīgi nav atļauta dzīvojamo māju būvniecība, tā skaidri paužot šīs funkcionālās zonas prioritātes. Šādi apstākļi būtiski ietekmē komercdarbības spēju attīstīties ilgtermiņā. Izaicinājums rodas gadījumos, kad nesakrīt privātu personu intereses attiecībā uz teritorijas prioritātēm.

Ilgtermiņa veiksmīgai investīciju piesaistei Latvijā ir nepieciešams izvirzīt skaidras prioritātes, kā arī nepieciešams atbalstīt tādus reģionus kā Latgale. Attiecībā uz Rēzeknes SEZ, likumdevējs ir noteicis skaidru teritorijas attīstības mērķi, tāpēc ir svarīgi, lai tiktu saglabāta pēctecība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos un nodrošināta pietiekoša izpratne no visām iesaistītajām pusēm. Jebkura veida atvieglojumi vai ierobežojumi un izmaiņas tajos ietekmē komercsabiedrību darbību un reģionu attīstību ilgtermiņā.

Pagaidām nav neviena komentāra

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu