LU Teoloģijas fakultātes studējošie 30.reizi dodas praksē uz Zviedriju • IR.lv

LU Teoloģijas fakultātes studējošie 30.reizi dodas praksē uz Zviedriju

LU Teoloģijas fakultātes studējošo grupa kopā ar profesori Laimu Geikinu. Publicitātes foto

Vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas – 1989. gadā Sandbijas mācītājmuižā ieradās pirmā studējošo grupa, lai iepazītu Zviedrijas baznīcas darbu klātienē. Sākotnēji praktikums bija paredzēts, kā Latvijā dzīvojošo mācītāju apmācības seminārs, lai klātienē vērotu Rietumeiropas baznīcās notiekošos procesus. Vēlāk uz Sandbiju, Ēlandes salā devās reliģijas un ētikas skolotāju grupas, lai tuvāk iepazītu ne tikai reliģiju mācības pasniegšanas veidus, bet daudz pamatīgāk iepazītu Zviedrijas izglītības sistēmu, tās iekļaujošās kompetences un veidotu kristīgās izglītības saturu Latvijā.

Turpmākajos gados un arī šogad uz Sandbiju dodas Teoloģijas fakultātes studējošie, kuriem šī prakse iekļaujas praktiskās teoloģijas studiju kursā. Teoloģijas fakultātes profesore Laima Geikina, kura jau 15. reizi vada studējošo grupu saka: “Šāda veida prakse sekmē mūsu  personības transfomāciju (metanoia), kā arī rada apstākļus iegūt demokrātijas, atvērtas un iekļaujošas sabiedrības pieredzi. Manā acu priekšā ir mainījušies cilvēku priekšstati par norisēm izglītībā, baznīcas praksē un attieksmē vienam pret otru. Paldies Zviedrijas ev. luteriskajai baznīcai un personīgi Ievai Graufeldei! Ar jūsu atbalstu Latvija top cilvēcīgāka!”

Desmit dienas, ko studējošie pavada Zviedrijā, ir darba piesātinātas. Studējošie apgūst kā sociāli karitatīvo darbu un sociālo aprūpi hospisā, gerontoloģijā un slimnīcās kopumā, tā arī apmeklē izglītības iestādes, vēro darbu ar bēgļiem un citām atstumtajām grupām, kā arī pastorālo darbu Zviedrijas baznīcā.

Ikdienas darbā seminārā par mentoriem strādā Zviedrijas latviešu baznīcas prāveste emerita Ieva Graufelde un Vācijas latviešu baznīcas mācītājs Rinalds Gulbis. Kā atzīst Gulbis, Sandbijas semināra laiks ļauj studējošajiem pasauli ieraudzīt citām acīm, vērot pilnvērtīgas un nostiprinātas sistēmas to darbībā. Šai laikā gūtās iemaņas noteikti nav apgūstamas teorētiska kursa ietvaros.

Sandbijas mācītājmuiža ir nodbinājums, kas nodarbojas ar nometņu rīkošanu bērniem no Latvijas, kas nāk no mazturīgām, audžu un nelabvēlīgām ģimenēm, kā arī tur notiek diasporas bērnu nometnes Zviedrijas un Vācijas latviešu bērniem un ģimenēm. Vasaras noslēgumā ik gadu uzņem Teoloģijas fakultātes studējošos to praktiskās teoloģijas vasaras skolā.

Sandbijas mācītājmuižas nodibinājuma un tajā notiekošo nometņu pirmsākumi meklējami laikā tūlīt pēc Otrā pasaules kara, kad trimdas latviešu bērniem bija īpaši svarīgi tikties, lai atgūtos pēc bēgļu nometnēs pavadītā laika. Sandbijas mācītājmuižas nodibinājumu veido Latviešu palīdzības fonds Zviedrijā, Latvijas evaņgēliski luteriskās baznīcas Zviedrijas un Vācijas apgabali.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu