Krāpšanos ar īpašumu tagad varam apturēt paši • IR.lv

Krāpšanos ar īpašumu tagad varam apturēt paši

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Inita Jurka

Krāpšanās gadījumos ar nekustamo īpašumu, kad zemes, privātmājas vai dzīvokļa īpašnieks pēkšņi uzzina, ka vērtīgais īpašums bez viņa ziņas ir pārdots, parasti nozīmē ļoti piņķerīgu un ilgu izmeklēšanu un tiesvedību, lai īpašumu atgūtu. Jo noslēpjot pirmo – nelikumīgo – īpašuma iegūšanas soli, tālākie jau notiek likuma ietvaros, kas aizsargā nākamā zemesgrāmatā reģistrētā īpašnieka tiesības. Tāpēc iespēja automātiski saņemt ziņojumus no zemesgrāmatas par nostiprinājuma lūgumiem, faktiski ir kā preventīva “vakcīna pret krāpšanu” un ļauj īpašniekam pašam savlaicīgi apturēt nelikumīgas darbības ar viņa īpašumu.

Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar viltotu un īpašnieka gribai neatbilstošu dokumentu iesniegšanu zemesgrāmatā, Saeimā izskatīšanā ir grozījumi vairākos likumos.

Izmaiņu galvenā būtība ir, ka notārs būs persona, kas gan pārbaudīs darījuma slēdzēju identitāti, gan nodomu konkrēto darījumu noslēgt, gan arī pats iesniegs dokumentus zemesgrāmatā. Plānots, ka jaunā kārtība varētu stāties spēkā no 2019. gada.

Tā novērsīs riskus saistībā ar viltotu līgumu iesniegšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā. Tomēr aizvien aktuāls saglabāsies risks, ka notāram tiek uzrādīti citi viltoti dokumenti, piemēram, pilnvaras vai pases. Diemžēl mūsdienu tehnoloģiju laikmetā pastāv daudz tehnisku līdzekļu kvalitatīvu viltojumu izgatavošanai. Lai cik rūpīgi notārs veiktu savu darbu, ne vienmēr viltojums ar neapbruņotu aci ir konstatējams.

Lai būtu droši par savu īpašumu, mums katru dienu būtu jāielūkojas zemesgrāmatas reģistros un jāpārliecinās, vai nav veiktas kādas izmaiņas. Tas, protams, nebūtu saprātīgi un būtu arī dārgi.

Tagad portālā www.zemesgramata.lv ir pieejams bezmaksas tehnisks līdzeklis, kas katram ļauj būt informētam par darbībām, kas tiek veiktas zemesgrāmatā saistībā ar nekustamo īpašumu.

Proti, piesakot pakalpojumu par sava īpašuma uzraudzību, ikviens īpašnieks nekavējoties saņem paziņojumu savā e-pastā, ja par konkrēto īpašumu ir iesniegts reģistrēšanai jebkāds nostiprinājuma lūgums. Tas var būt gan lūgums par īpašuma tiesību maiņu, ieķīlāšanu, tiesu izpildītāja atzīme par parāda piedziņu utml.

Zemesgrāmata nostiprinājuma lūgumus izskata 10 dienu laikā. Tātad, ja saņemat šādu paziņojumu par darbībām, ko patiesībā pats nemaz neesat veicis,  iegūstat 10 dienas šāda nostiprinājuma lūguma izpildes apturēšanai. Šajā laikā iespējams vērsties policijā, tiesā, arī lūgt padomu juristam, lai apturētu nelikumīgās darbības. Līdz šim informāciju par neautorizētu darījumu ar īpašumu īpašnieks var uzzināt tikai brīdī, kad ieskatās zemesgrāmatā jau pēc darījuma vai pamana, ka vairs nesaņem nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus. Mazāk apzinīgi īpašnieki to var apjaust pat pēc vairākiem gadiem. Tad situāciju glābt ir jau ļoti grūti, jo visbiežāk krāpnieki nodrošinās, īpašumu uzreiz pārdodot tālāk vai to ieķīlājot. Turpretī, nekavējoties uzzinot par neautorizēti iesniegto nostiprinājuma lūgumu, ir iespēja novērst konkrētā darījuma reģistrēšanu.

Lai stātos sava īpašuma sardzē, zemesgrāmatas mājaslapas sadaļā “Mani īpašumi” ir jāautorizējas ar savu internetbanku vai citiem tur piedāvātajiem risinājumiem. Šeit jāpiesaka pakalpojums “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”, norādot savu e-pastu informācijas saņemšanai.

Ja esat viens no kopīpašniekiem, jāņem vērā, ka paziņojumu e-pastā saņemsiet arī tad, ja nostiprināt kādas izmaiņas vēlēsies cits kopīpašnieks. Tomēr arī tad ir iespēja pārliecināties, vai ievērotas pārējo kopīpašnieku intereses attiecībā uz, piemēram, pirmpirkumu, kopīpašuma lietošanu un tml.

Zemesgrāmatas piedāvātā tehniskā iespēja ir būtiska ar to, ka ļauj apsteigt krāpnieku ieceres, kā arī attur veikt šādas darbības vispār. Pakalpojums kopumā vērtējams kā būtisks solis nekustamā īpašuma vides imunitātes stiprināšanā pret krāpnieciskiem darījumiem.

 

Autore ir ZAB “Ellex Kļaviņš”, nekustamo īpašumu prakses grupas partnere

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu