Pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā mazākumtautību skolās sāks pēc pusotra gada 37

"Neredzu nekādu problēmu," vēsta uzraksts karikatūrā, kuru tur pret izglītību latviešu valodā noskaņots piketētājs pie Saeimas ēkas. Foto: Edijs Pālens, LETA

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz ar 2019./2020.mācību gadu mazākumtautību izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz izglītību latviešu valodā vidusskolu posmā. Par likumprojektiem nobalsoja 58 deputāti, 18 parlamentārieši balsoja pret, ziņo LETA.

Priekšlikumu šādām pārmaiņām izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) izvirzīja pērn oktobra sākumā. Tam drīz sekoja arī pirmie protesti pret izglītības valodas reformu, kur Latvijas Krievu savienība, Krievu skolu atbalsta štābs, kā arī atsevišķi partijas “Saskaņa” biedri mēģināja iestāties par bilingvālās izglītības saglabāšanu, piedāvājot arī nodrošināt krievu skolu autonomiju.

Dažas dienas pēc priekšlikuma prezentēšanas Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) uzsvēra, ka jautājums būtu jāatrisina līdz februārim, lai to nevarētu izmantot kā instrumentu priekšvēlēšanu kampaņā. Neskatoties uz to, ka diezgan īsā laikā tika savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par bilingvālās izglītības saglabāšanu, valdība šogad janvāra beigās piekrita grozīt minētos likumus, jau februāra sākumā sākot likumprojektu virzību Saeimā.

Neskatoties uz virkni priekšlikumu atteikties no piedāvātās reformas vai arī mainīt tās aprises, atbildīgajā komisijā noraidīti gandrīz visi priekšlikumi, Saeimai trešajā lasījumā nododot likumprojektu, kas reformas kontekstā faktiski neatšķiras no valdībā atbalstītajiem grozījumiem. Pārmaiņu pretinieki iepriekš solīja neapturēt protestu norisi arī pēc grozījumu apstiprināšanas.

Pieņemtie grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā paredz iekļaut nosacījumus, kas jāsasniedz, lai nodrošinātu pāreju uz mācībām latviešu valodā, pārmaiņas noslēdzot 2021./2022.mācību gadā.

Pirmsskolā, sākot no piecu gadu vecuma, 2018./2019.mācību gadā tiks sākta jauno izglītības vadlīniju ieviešana, kas paredz būtiski palielināt latviešu valodas lomu mācīšanās procesā, nodrošinot mazākumtautību bērnu sekmīgu integrāciju sākumskolā.

Pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā plānots sākt 2019./2020.mācību gadā – tad ir paredzēts sākt pāreju no esošajiem pieciem mazākumtautību izglītības modeļiem uz jauniem trim mazākumtautību izglītības modeļiem pamatizglītībā. Šajā pašā gadā tiks sākta secīga pāreja uz jaunu bilingvālās izglītības modeli 7.-9.klasēs, paredzot, ka ne mazāk kā 80% no mācību satura tiek mācīti valsts valodā, ieskaitot svešvalodas. Tāpat 2019./2020.mācību gadā valsts pārbaudījumi 9.klasēm notiks tikai latviešu valodā.

No 2020./2021.mācību gada vispārējās izglītības iestādēs 10. un 11.klasē visi vispārizglītojošie priekšmeti tiks pasniegti latviešu valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

Gadu vēlāk – no 2021./2022. mācību gada visā vidusskolas posmā visi vispārizglītojošie priekšmeti tiks mācīti latviešu valodā, tāpat saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

Ņemot vērā, ka kontekstā ar plānoto mācību procesa plānojumu vidusskolā un vispārējās vidējās izglītības mērķi sagatavot jauniešus sekmīgām studijām augstskolā ir paredzēts neturpināt vidusskolas posmā īstenot mazākumtautību izglītības programmas, Izglītības likuma grozījumos attiecīgi paredzēts noteikt, ka 1.-6.klases posmā mazākumtautību izglītības programmās mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 50% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas, 7.-9.klases posmā – ne mazāk kā 80% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas. Par svešvalodu apguvi līdz ar to tiek noteikts, ka svešvalodas apguvē kā starpniekvaloda ir lietojama valsts valoda.

Vienlaikus ir plānots, ka Ministru kabineta noteikumos par valsts pamatizglītības standartu 1.-6.klases posmam tiks noteikti trīs izglītības programmu paraugi mazākumtautību izglītības programmu īstenošanai, kuros, ievērojot likuma nosacījumus, tiks piedāvāti trīs dažādi valsts valodas un mazākumtautības valodu lietojuma proporcijas modeļi un ir paredzēts, ka izglītības iestāde īstenošanai varēs izvēlēties vienu no tiem.

Grozījumi precizē arī procentuālo īpatsvaru no kopējā mazākumtautību izglītības programmu izglītojamo skaita tiem izglītojamajiem, kuru pedagogu darba samaksas finansēšanai var papildus piešķirt valsts budžeta mērķdotāciju, ņemot vērā, ka pēc likuma spēkā stāšanās šajā aprēķinā varēs iekļaut tikai mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības posma izglītojamos.

Vispārējās izglītības likuma grozījumi nosaka, ka vidusskolas posmā tiek izveidota vienota vispārējās vidējās izglītības programma visām izglītības iestādēm. Tāpat tiek paredzēta iespēja izglītības iestādēm turpināt mācīt mazākumtautības dzimto valodu un ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) iepriekš uzsvēra, ka latviešu valoda un kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats, tādēļ sabiedrības, kā arī valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā. Īstenojot pāreju uz mācībām valsts valodā vidusskolā, Šadurska ieskatā tiks stiprināta valsts valodas loma Latvijā, arī turpmāk nodrošinot dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju nacionālo kultūru savdabību un attīstību.

Tāpat Šadurskis solīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atbildīgi pildīs uzņemtās starptautiskās saistības mazākumtautību izglītības nodrošināšanā un attīstībā, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo finansējumu tām izglītības iestādēm, kuras saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

IZM skaidroja, ka pārmaiņu mērķis ir nodrošināt ikvienam bērnam Latvijā līdzvērtīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kas veicina 21.gadsimtā nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi. Jaunais mācību valodas regulējums paplašinās mazākumtautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības notiek latviešu valodā, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū.

Ministrija rosinājusi būtiskas pārmaiņas vispārējās izglītības pieejā Latvijā, lai pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos pārskatītu mācību saturu un mācīšanas veidu, kādā skolotāji sadarbojoties organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā, tajā skaitā mazākumtautību skolēniem. Pāreja uz mācībām valsts valodā vidusskolas posmā vispārējās izglītības iestādēs IZM ieskatā sekmēs jaunā vispārējās izglītības satura un mācīšanās pieejas ieviešanu.

Pērn tika nolemts, ka jau šajā mācību gadā 12.klases centralizētie eksāmeni notiks tikai latviešu valodā.

IZM valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja iepriekš atgādināja, ka Latviešu valodas aģentūras pētījums liecina, ka, lai gan mazākumtautību jauniešiem ir latviešu valodas prasmes, daļai jauniešu tās ir tikai pamatprasmes vai vājā līmenī.

Arāja skaidroja, ka pārmaiņas mācību valodā tiks īstenotas līdztekus jaunā mācību satura ieviešanai, kā arī jau apstiprinātajām izmaiņām valsts pārbaudījumu un centralizēto eksāmenu norises kārtībā.

Arāja uzsvēra, ka pedagogu kompetences pilnveidei un atbalstam būs pieejami vairāki atbalsta pasākumi. No valsts pamatbudžeta 2018.-2020.gadam būs pieejami aptuveni 3,6 miljoni eiro, lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem saistībā ar jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanu. Savukārt no Eiropas Savienības fondiem būs pieejami aptuveni 3,299 miljoni eiro aptuveni 8000 pedagogiem, kas strādā mazākumtautību izglītības programmās vai lingvistiski neviendabīgā vidē. Šie līdzekļi būs pieejami valsts valodas prasmes līmeņa diagnostikai, kursiem latviešu valodas prasmes līmeņa paaugstināšanai, valsts valodas prasmes pārbaudēm, metodikas kursiem, citiem mācību pasākumiem, rokasgrāmatām un pedagogu portfolio mācību īstenošanai latviešu valodā, kā arī didaktiskajiem materiāliem mācībām pirmsskolas izglītībā.

Komentāri (37)

rinķī apkārt 22.03.2018. 18.03

Tā tad būs bijuši vajadzīgi veseli 29 gadi, lai Latvijas Republikā pilnībā ieviestu latviešu valodu kā vienīgo darba valodu visās mācību iestādēs 🙂 Un tas ir situācijā, kad latviešu valodai kopš neatkarības atjaunošanas brīža ir bijis valsts valodas status.
Un tagad salīdzināsim sabiedrisko domu Latvijā 1991. gadā un 2018. gadā, kad šāds lēmums par pāreju tika pieņemts. Kādas ir atšķirības sabiedrības noskaņojumu tagad un toreiz? Nekādas, ja nu vienīgi krievu šovinisti ir atjēgušies un ir “piecēlušies no ceļiem”, sekojot savas lielās dzimtens piemēram. 1991. gadā šāda pāreja tiktu pieņemta kā dabisks process atjaunotajā Latvijas Republikā, šodien šāds lēmums lielākajā daļā krievu tiek uztverts kā naidīgs solis, kurš ir vērsts pret viņiem. Kal dzelzi kamēr tā vēl karsta. Ir tāds latviešu sakāmvārds 🙂

+5
-1
Atbildēt

3

  Sskaisle > rinķī apkārt 22.03.2018. 18.47

  pie tam – vēl nav zvanīts – šitie pirmsvēlēšanu solījumi ir vairāk kā blusas kažokā

  +2
  0
  Atbildēt

  0

  vvilums > rinķī apkārt 22.03.2018. 19.24

  Liela varbūtība, ka nākošo 4.gadu laikā jaunais saeimas sastāvs šīs pieņemtās likumu normas atcels, jo nākošo saeimu veidos Kremļa-lembja parauzas, ja skatās pēdējos reitingus, un līdz ar to valsts vēl ilgi līdzināsies moskovijas pavalstij.

  +3
  0
  Atbildēt

  2

  BardainaisSigne > vvilums 22.03.2018. 21.52

  Nu nu,kremļa padauzām zatleristiem nemaz nav tik labs reitings.

  +1
  -3
  Atbildēt

  0

  kolpants > vvilums 23.03.2018. 10.28

  Ну а кто ж вам виноват, если вы не учитесь на своих ошибках? Есть вероятность, что повторится сценарий выборов в думу в 2008 (или 2009?) году. Это как же мэру от НО надо было так умудриться управлять Ригой, что даже собственный избиратель на следующих выборах за него не проголосовал? Аналогично и с Новым временем-ну не доказал Аксенок своему избирателю, что он хороший мэр.
  Хотя тут иная ситуация-увидев рейтинги за месяца 2 до выборов, начнется великая пропаганда в стиле “спасай Латвию, русские идут, голосуй за нас, другого выбора нет” И избиратель со слезами на глазах опять проголосует за Единство, СЗК и НО. Ну а потом…а а потом продолжится выезд самых активных, работоспособных и инициативных. Ну к ним еще и добавятся русские, которые понимают истинную цель школьной реформы.

  0
  0
  Atbildēt

  0

  tonijs > rinķī apkārt 22.03.2018. 19.33

  Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Ir arī tāds latviešu sakāmvārds.

  +3
  0
  Atbildēt

  1

  vitalisvita > tonijs 23.03.2018. 07.28

  Jā, uz tiem sakāmvārdiem jau latvieši ir naski, bet uzkāpt tribīnē un pateikt to, ka skolēnu nemācīšana latviešu valodā Latvijas skolās ir nelikvidētās okupācijas sekas, kuras beidzot ir jālikvidē, spēja vien Libānas arābu izcelsmes Latvijas patriots, ārsts un politiķis Hosams Abu Meri.
  Bet arī viņš, teikdams, ka okupācijas sekām jāpieliek punkts, nedaudz tomēr kļūdās. Aiz mācību valodas atjaunošanas skolās ir jāliek tikai komats, aiz kura okupācijas seku likvidācijas teksts jāturpina, un tas jādara līdz pilnīgai Latvijas atjaunošanai; – līdz tādai Latvijai, kādu to bija iecerējuši tās dibinātāji.

  +3
  -1
  Atbildēt

  3

  tonijs > vitalisvita 23.03.2018. 10.07

  Kādu Latviju tad tavuprāt bija iecerējuši tās dibinātāji? Tukšu un neapdzīvotu? Tos, kuri neaizbrauc labprātīgi, padzīsim ar varu? Vai tomēr tādu, kurā latvieši dzīvo kopā ar dažādām mazākumtautībām un visi kopā strādā personīgās labklājības un valsts uzplaukuma vārdā?

  +1
  -2
  Atbildēt

  1

  kolpants > tonijs 23.03.2018. 10.13

  Это не аргумент для патриотов)
  Кто-то из молодых политиков (они обычно более откровенны в своих высказываниях, “старики” уже любят обтекаемо говорить) выразился же “да пусть эти русские валят отсюда, в крайнем случае приедут мигранты, выучат язык и будут лояльными”. Правда, это было все до массового заезда мигрантов и случаев проявления их “лояльности” в Скандинавии и Германии (Кельне).
  Но, очевидно, латышской девушке патриотке приятнее пощупывания мигранта, чем слышать рядом русский язык.

  +1
  0
  Atbildēt

  0

  Sskaisle > vitalisvita 23.03.2018. 10.20

  nu pastāsti man , nu kā tu vari būt tik naiva – par kādu Latvijas valsts atjaunošanu var būt runa ja pašu latviešu nav Latvijā?

  nu viens arābs Abu Meri ir stipri par maz , lai atjaunotu 1918.gada Latviju – vajag iedzimtos, bet tos turpina iznīcināt

  lasu, kas jauns.lv , ka reizniece ozola liela ka nodokļu reforma ir izdevusies, tai pat laikā FM mūs informēja, ka par ndokļu reformu mēs praktiski uzzināsim gada beigās , kad vid mums sūtīs , cik esam parādā šai valstij,par to, ka esam atļāvušieš šeit dzīvot un elpot

  tu paskaties , kā kolpants – kā ērzelis svaigas auzas sajutis – nu tik būs un nu tik balsos, bet ko latvieši ? turpina kravāt koferus vai mirt

  Vai tiešām mēs kāds ticam, ka Austrumu slimnīcas šefam pieškirot algu 8 000 eur un visus binusus tiks atrisinātas medicīnas nozares problēmas?

  Vai arābiem jāuztruacas, ka valsts uzņēmums lattelekom translē tikai Putina Krievijas tv kanālus …

  ai labi – ko es te gaudoju – vienkārši uzsit pa nerviem šitā pļūkšķēršan a un cilvēku mānīšana

  +2
  -1
  Atbildēt

  0

  kolpants > vitalisvita 23.03.2018. 10.09

  Я же говорю, официально придумывают всякие разные обоснования, типа забота о самих учениках, хотя все же понимают истинные причины.

  Кстати, хороший вопрос-а почему у латышей политиков не хватает смелости открыто об этом сказать? Даже у политиков НО? Они же тоже юлят “ой, мы против сегрегации, давайте вместе”.
  Почему не требуете у своих политиков говорить правду, озвучивать истинные цели реформы?

  +1
  0
  Atbildēt

  0

J.šveiks 23.03.2018. 17.35

tāds apzīmējums , kā mazākumtautību skolas ir jāizmet no apgrozības , nedrīkst bērnus šķirot ,pēc tautības Amērikā ar bija laiki kad mellādainos bērnus neuzņēma skolās kur mācījās tikai balto bērni, nesaprotu , kalab krievi savējos grib nošķirot no latviešu bērniem, , nedzīvojam taču pāris gadu simteņu atpakaļ, lai nei zzustu valodas kultūra , tad to pēc vēlēšanās dara privāti , bet ne par valsts valodu, un tām 13 Rīgas krievu privātskolām vlas finansējums jāpārtrauc.

+1
0
Atbildēt

1

  J.šveiks > J.šveiks 23.03.2018. 17.36

  k.lab.
  valsts finansējums jāpārtrauc

  +1
  0
  Atbildēt

  0

kolpants 22.03.2018. 23.23

Jaunais mācību valodas regulējums paplašinās mazākumtautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības notiek latviešu valodā, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū.

Я просто рыдаю от заботы! оказывается, главная-то проблема вовсе не в слабом знании естественных наук!
А только в плохом латышском у русских! Они же, очевидно, массово вылетают из ВУЗов на первом курсе из-за незнания латышского! Только до этого почему-то этот факт замалчивался! Наверно, не хотели травмировать бедных русских оккупантов.

Ну а у латышей автоматически вообще значит проблем нет с образованием-они же латышский уже знают!

0
0
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu