Valdībā sāk virzīt RPIVA likvidēšanas ieceri 25

Foto: Zane Bitere, LETA.
Print Friendly, PDF & Email

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē iesniegusi rīkojuma projektu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidēšanu ar šā gada 31. augustu.

Rīkojuma projekts paredz, ka RPIVA tiks likvidēta, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU). Tādējādi RPIVA tiks likvidēta kā atsevišķa augstskola un zinātniskā institūcija.

Uzsvērts, ka RPIVA likvidācijas mērķis ir skolotāju sagatavošanai nepieciešamo resursu mobilizācija un koncentrācija, programmu sadrumstalotības un dublēšanās mazināšana ilgtermiņā, un finansējuma efektīva izmantošana.

RPIVA pievienošanu LU nosaka tas, ka īstenotās programmas dublējas ar citu augstskolu īstenotajām programmām vienā nacionālās nozīmes attīstības centrā — Rīgā, RPIVA ir monoprofila augstskola, kas īsteno tikai izglītības un sociālo zinātņu programmas, kas nenodrošina skolotāju studiju programmu papildinātību un sinerģiju ar citām akadēmiskajām studiju un pētniecības jomām, tai skaitā STEM un radošajās industrijās. Tāpat, salīdzinot ar citām tajā pašā nacionālās nozīmes attīstības centrā esošajām augstskolām, tai ir zemāka pētniecības intensitāte un pētnieciskā darba rezultāti, turklāt tā nav ietverta nevienā starptautiskajā augstskolu reitingā, norāda IZM.

Rīkojuma projekts paredz, ka RPIVA funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva, kā arī darba tiesisko attiecību ar RPIVA akadēmisko un vispārējo personālu pārņēmēja attiecībā uz turpmāk īstenojamām studiju programmām ir LU, kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) attiecībā uz četrām studiju programmām.

RPIVA integrējot LU, izglītības studijām pieejamais finansējums (pašreiz 3,13 miljoni eiro) tiks koncentrēts četrās augstskolās — Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, un Kultūras ministrijas pārziņā esošajā JVLMA. LU īsteno visus četrus RPIVA īstenotos studiju virzienus, kas LU akreditēti līdz 2019. gada maijam un jūnijam, kā arī LU īsteno zinātnisko darbību atbilstošajās zinātnes nozarēs. Savukārt JVLMA īsteno studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”, kurā īsteno studiju programmas mūzikā un horeogrāfijā. Līdz ar to rīkojuma projekts paredz, ka JVLMA pārņems mūzikas un dejas pedagoģijas studiju programmu īstenošanu.

Tāpat LU nodrošinās studiju programmu īstenošanu RPIVA filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī un minēto filiāļu attīstību. Pieļaujot iespēju, ka kāds pašreiz RPIVA studējošais varētu nevēlēties turpināt studijas LU, paredzēts, ka studējošie varēs izvēlēties turpināt studijas Banku augstskolā, Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžā, Rīgas Tehniskajā universitātē, tās filiālēs Cēsīs, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī vai atbilstošās studiju programmās attiecīgajā reģionā — Liepājas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Ventspils Augstskolā. Šiem studējošajiem būs iespēja pabeigt studijas uz tiem pašiem nosacījumiem, tai skaitā par tādu pašu studiju maksu, kāda bija noteikta RPIVA. Valsts budžeta finansējums saskaņā ar principu “budžeta vieta seko studējošajam” tiks piešķirts augstskolai, kurā studējošais turpinās studijas.

Rīkojuma projekts uzdot IZM līdz 1. martam izveidot RPIVA likvidācijas komisiju, iekļaujot tajā RPIVA, IZM, LU, Kultūras ministrijas un JVLMA pārstāvjus. Likvidācijas komisijai līdz 1. maijam nepieciešams sastādīt un iesniegt izglītības un zinātnes ministram apstiprināšanai akadēmijas likvidācijas plānu, bet līdz 1.jūlijam, piesaistot neatkarīgu auditoru, nodrošināt akadēmijas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt kustamās mantas vērtību, prasību un saistību apjomu, kā arī atbilstoši nododamo studiju programmu turpmākai īstenošanai nodrošināt akadēmijas finanšu līdzekļu pārdali, mantas, lietvedības un arhīva nodošanu LU un JVLMA.

Paredzēts, ka RPIVA likvidācijas rezultātā līdz 2019. gadā gaidāmajai akreditācijai tiks sākta pašlaik sadrumstalotā programmu klāsta konsolidācija studiju tematiskajā grupā “Izglītība”, samazinot valsts dibināto augstskolu skaitu par vienu augstskolu un studiju programmu skaitu par apmēram 30%. Tāpat pakāpeniski tiks līdzsvarots sagatavoto speciālistu skaits ar darbam skolās nepieciešamo speciālistu skaitu, ik gadus sagatavojot apmēram 500 absolventus.

IZM ieskatā šādi tiks mobilizēti pašreiz RPIVA, LU un JVLMA rīcībā esošie resursi izglītības studiju programmu modernizācijai un izcilībai studijās un pētniecībā, tiks nodrošināta kvalitatīvas un modernas izglītības un akadēmisko resursu pieejamība nepilna laika studiju programmās studējošajiem Latvijas reģionos, kā arī tiks radīta iespēja izglītības studiju programmu modernizācijā, akadēmiskā personāla attīstībā, kā arī pārvaldībā un pieejamībā reģionos ieguldīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Ministrija sola, ka konsolidācijas procesā tiks nodrošināta studiju procesa nepārtrauktība.

Komentāri (25)

Anonīms 31.01.2017. 16.14

…norāda IZM. Pie reizes varēja arī norādīt, ka LU iebraukusi mīnusos, kurus grib aizpildīt ar RPIVAs uzkrājumu

+1
0
Atbildēt

0

جلب الحبيب 19.02.2020. 19.34

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: ir.lv/2017/01/26/valdiba-sak-virzit-rpiva-likvidesanas-ieceri/ […]

0
0
Atbildēt

0

go to this web-site 23.08.2019. 17.53

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: ir.lv/2017/01/26/valdiba-sak-virzit-rpiva-likvidesanas-ieceri/ […]

0
0
Atbildēt

0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu