Birka: dzimumu vienlīdzība

8. marts / Viedoklis
Dzimumu līdztiesība ir ne tikai balsstiesības, bet arī līdzvērtīgs atalgojums