Šķīrējtiesas efektivitāte atkarīga no uzticēšanās • IR.lv

Šķīrējtiesas efektivitāte atkarīga no uzticēšanās

Foto no SCC albuma
Karolīne Falkonere

Zviedrijas šķīrējtiesas institūtu, kas veidojies gadu desmitiem, mūsdienās uzņēmumi uzskata par efektīvāko instrumentu strīdu risināšanai. Atslēgas vārds tam ir uzticēšanās.

Starptautisko investīciju aizsardzība

SCC, kuru Latvijā pazīst ar nosaukumu Stokholmas šķīrējtiesa, ir sena un bagāta vēsture. Tā dibināta 1917.gadā, bija viena no pirmajām šāda veida šķīrējtiesām Eiropā. To saviem biedriem izveidoja 20.gadsimta sākumā dibinātā Stokholmas Tirdzniecības kamera.

Pirmajos gados šķīrējtiesa bija slēgta organizācija, kas risināja strīdus starp Tirdzniecības kameras biedriem. Plaši pazīstama Stokholmas šķīrējtiesa kļuva Aukstā kara laikā, kad palīdzēja risināt domstarpības tirdzniecības un komercijas jautājumos uzņēmumiem no ASV un PSRS. Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados SCC kļuva par vietu, kur risināt pārrobežu strīdus starp ASV, Rietumeiropas un austrumu valstīm.

SCC bijusi un ir unikāla loma, attīstot starptautisko investīciju aizsardzības sistēmu. Ar vairāk nekā 120 bilaterālajiem ieguldījumu aizsardzības līgumiem SCC un Zviedrija kopumā ir pasaulē zināma un atzīta vieta, kur tiek risināti strīdi starp investoriem un valsti.

Investīciju strīdu risināšanas jomā šobrīd esam otra lielākā institūcija pasaulē.

ES turpinās nozīmīga diskusija par to, kā būtu risināmi strīdi investīciju līgumos. No neliela “kluba”, kas savulaik rūpējās par savu biedru interesēm, esam izauguši par globālu spēlētāju strīdu risināšanā. Ik gadu pie mums izskata ap 200 strīdu. Aptuveni puse no tiem nonāk pie mums no dažādiem reģioniem visā pasaulē, otra puse ir Zviedrijas uzņēmumu vai organizāciju strīdi.

Kopējā strīdu bilance naudas izteiksmē pērn pārsniedza 1,6 miljardus eiro.

Mūsdienās SCC kā šķīrējtiesa pasaules uzņēmējiem ir viena no biežākajām izvēlēm.

Efektīvi un ātri

Ir virkne iemeslu, kāpēc uzņēmēji izvēlas šķīrējtiesu, nevis vispārējo tiesvedību valsts tiesā. Pirmkārt, tiesvedības efektivitāte un ātrums – SCC 67% no strīdiem tiek atrisināti gada laikā. Vienkāršākas lietas izskatām trīs mēnešu laikā, tās neiestieg nebeidzamās pārsūdzību instancēs. Otrkārt, tā ir ļoti augsta uzticēšanās mūsu šķīrējtiesnešu profesionalitātei un godīgumam. Zviedrijā šķīrējtiesu uztver ārkārtīgi pozitīvi, tai ir laba reputācija, un tāpēc šķīrējtiesa ir pirmā izvēle uzņēmumu strīdu risināšanai, ja vien nav kādi tiesiski ierobežojumi.

Treškārt, jāmin lietu konfidencialitāte. Ceturtkārt, kad strīds izceļas starp dažādās jurisdikcijās strādājošiem uzņēmumiem, ir vajadzīga neitrāla vieta, kur to profesionāli izskatīt un pieņemt neatkarīgu lēmumu. Ir vēl citi iemesli, piemēram, puses var izvēlēties, kur notiks strīda risināšana, cik šķīrējtiesneši būs iesaistīti, kāda būs procesa valoda u.c.

Latvijā neliela pieredze

Uzticēšanās ir atslēgas vārds šķīrējtiesas reputācijai uzņēmēju vidū. Latvijā uzņēmējiem ir neliela šķīrējtiesu pieredze, tāpēc vērojama lielāka uzticēšanās valsts tiesām. Uzticēšanās lielā mērā ir atkarīga no šķīrējtiesnešu darba, profesionālās pieredzes, reputācijas un spējas godīgi risināt strīdus. Tas ir pamats, tāpēc mēs esam ļoti uzmanīgi šķīrējtiesnešu atlases procesā. Organizējam mācības šķīrējtiesnešiem, lai visi būtu vienlīdz zinoši par mūsu noteikumiem un procesu, kā lietas izskata SCC.

Mēs esam devuši solījumu klientiem, ka viņu strīdi tiks izskatīti ātri un profesionāli, un šķīrējtiesneši šo solījumu pilda. Esmu runājusi ar lietu dalībniekiem, kuri strīdā ir zaudējuši. Viņi nav priecīgi par pašu lietas iznākumu, taču vienlaikus ļoti atzinīgi vērtē mūsu ieguldījumu un šķīrējtiesnešu profesionalitāti. Mūsu redzeslokā kā šķīrējtiesneši ir gan advokātu biroju juristi, gan bijušie tiesneši, kā arī akadēmisko aprindu cilvēki tiesību jomā.

Izmaksas atkarīgas no laika

Lietas skatīšana šķīrējtiesā neizmaksā dārgāk kā valsts tiesā. To uzskata par dārgāku procesu nekā valsts tiesā, jo puses maksā arī par šķīrējtiesnešu un šķīrējtiesas institūcijas darbu. Tomēr tā nav. Izmaksas ir atkarīgas no laika, kas tiek veltīts lietas izskatīšanai.

Jāņem vērā, ka aptuveni 85% no strīdu risināšanas budžeta veido konsultantu un advokātu izmaksas. Tātad, ja process norit raitāk nekā valsts tiesā, kur lietu var pārsūdzēt vairākās instancēs un tā var ieilgt vairākus gadus, kopējās izmaksas šķīrējtiesā būs zemākas.

Karolīne Falkonere (Caroline Falconer) ir ģenerālsekretāre Stokholmas šķīrējtiesā SCC – SCC Arbitration Institute jeb Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūtā.

Pagaidām nav neviena komentāra

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu