Ētikas kodekss

AS „Cits medijs” žurnālistu ētikas kodekss

Žurnālists nedrīkst pārstāvēt citas intereses kā vienīgi savu lasītāju, skatītāju un klausītāju tiesības zināt patiesību par notikumiem, kas viņiem šķiet nozīmīgi un interesanti.

Profesionālie pamatprincipi

Žurnālista galvenais mērķis ir noskaidrot patiesību.

Žurnālistam ir jādara viss, kas ir viņa spēkos, lai vispusīgi atainotu aprakstāmos notikumus.

Žurnālists nedrīkst publicēt informāciju bez pamatotas pārliecības par tās ticamību.

Komentāri nedrīkst balstīties uz nepatiesiem faktiem vai sagrozītu informāciju.

Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, ir jādod viņam iespēja izteikties.

Kļūdas ir jālabo pēc iespējas ātri un pilnīgi.

Plaģiātisms nav pieļaujams.

Interešu konfliktu izslēgšana

Žurnālistiem un redaktoriem ir jāgādā, lai redakcijas materiāli būtu stingri nodalīti no reklāmas.

Žurnālistiem ir jāizvairās gan no īstiem, gan no iespējamiem vai šķietamiem interešu konfliktiem.

Žurnālists nedrīkst pieņemt materiālus labumus vai īpašu apiešanos no tiem, par kuriem viņš veido materiālus.

Apmaksāti ceļojumi kāda notikuma atspoguļošanai drīkst tikt pieņemti tikai ar ikreizēju galvenā redaktora atļauju, un uz ceļojuma pamata tapušajā materiālā ir jāparādās informācijai par to, kas ceļojumu ir apmaksājis.

Žurnālisti, kuri ir uzvarējuši kādā profesionālā konkursā, drīkst pieņemt naudas balvas vai citus materiālus labumus tikai ar ikreizēju galvenā redaktora akceptu.

Žurnālists nedrīkst ieņemt amatu politiskā partijā vai kandidēt vēlēšanās.

AS “Cits medijs” akcionāru ētikas kodekss AS “Cits medijs” akcionāru ētikas kodeksa mērķis ir apliecināt izpratni par to, ka mediju īpašniekiem ir sevišķa atbildība gan pret savas valsts demokrātisko sistēmu, gan pret savas sabiedrības lasītāju, skatītāju un klausītāju tiesībām saņemt profesionāli, ētiski sagatavotu daudzveidīgu informāciju.

Mediju ietekme brīvā sabiedrībā nozīmē, ka mediju īpašniekiem var tikt izvirzītas augstākas prasības nekā cita veida uzņēmumu īpašniekiem, un tāpēc viņiem ir  ne tikai juridisks, bet arī morāls pienākumu piekopt ētisku uzņēmējdarbības praksi.

Akcionāri atzīst, ka mediju uzņēmuma vērtīgākie īpašumi ir tā labā slava un uzticamība, un apņemas ar savu rīcību palīdzēt šo uzticamību iegūt un saglabāt, un nedarīt neko, kas varētu tai kaitēt.

Lai uzturētu uzņēmuma labo slavu, akcionāri apņemas taisnīgi izturēties gan viens pret otru, gan pret uzņēmuma darbiniekiem, biznesa partneriem un klientiem.

Lai izpildītu savu atbildību pret uzņēmuma mediju lasītājiem, skatītājiem un klausītājiem, akcionāri apņemas darīt visu iespējamo, lai piesaistītu uzņēmumam vislabākos darbiniekus.

Lai nodrošinātu šo principu ievērošanu, akcionāri apņemas nedarīt neko, kas varētu traucēt žurnālistiem rīkoties atbilstoši AS „Cits Medijs” pieņemtajam žurnālistu ētikas kodeksam.

Lai nodrošinātu šo principu ievērošanu, akcionāri ir arī parakstījuši akcionāru apliecinājumu, kurā teikts: “Es kā AS “Cits medijs” akcionārs vai obligāciju īpašnieks, apliecinu, ka mans ieguldījuma mērķis ir dibināt politiski un finansiāli neatkarīgu mediju, kura vienīgais uzdevums ir aizstāvēt demokrātiju, tiesiskumu, brīvā tirgus un vārda brīvības principus un kura mērķis ir sniegt informāciju par jautājumiem, kuri liekas svarīgi vai interesanti tā lasītājiem.

Lai nodrošinātu, ka jaunais medijs spēj darboties atbilstoši šiem mērķiem un žurnālistikas ētikas principiem, apliecinu, ka:
1) uzņēmumā ieguldītajai naudai ir legāla izcelsme;
2) esmu sava ieguldījuma patiesais labuma guvējs;
3) ja rodas pamatotas šaubas par manu nevainojamu reputāciju, atbilstoši akcionāru līguma noteikumiem pārdošu savas akcijas;
4) neesmu nevienas politiskas partijas amatpersona un nekandidēju nevienas partijas vēlēšanu sarakstā;
5) stingri ievērošu redakcijas neatkarību un nedarīšu neko, ko varētu iztulkot kā savu konkrēto biznesa vai politisko interešu uzspiešanu redakcijas darbiniekiem.”